Romanian Railway Authority
AFER

Regulations

2014


OMT nr. 1485/2014 pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.077/2012 din 16 noiembrie 2012 privind o metodă de siguranţă comună pentru supravegherea exercitată de autorităţile naţionale de siguranţă după eliberarea unui certificat de siguranţă sau a unei autorizaţii de siguranţă
OMT nr. 1484/2014 privind măsuri pentru aplicarea Deciziei 2007/756/CE a Comisiei din 9 noiembrie 2007 de adoptare a unei specificaţii comune a registrului naţional al vehiculelor prevăzut la articolul 14 alineatele (4) şi (5) din Directivele 96/48/CE şi 2001/16/CE
OMT/OMS nr. 504/556/2014 pentru completarea art. 6 din Normele metodologice privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinării, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului sănătăţii nr. 1.260/1.390/2013
Ordinul ministrului transporturilor nr. 558/2014 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferată. Condiţii tehnice pentru repararea cutiilor de osii cu rulmenţi"


2013


Ordinul ministrului transporturilor Nr. 1322 din 22.10.2013 pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 2180/2012 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de activitati specifice efectuate de Autoritatea Feroviara Romana - AFER
Ordinul ministrului transporturilor Nr. 744/2013 din 26/04/2013 privind conditiile in care sunt necesare autorizatii suplimentare de punere in functiune a vehiculelor autorizate initial intr-un alt stat membru UE, in vederea utilizarii pe reteaua feroviara din Romania


2012


Ordinul ministrului transporturilor Nr. 2226 din 12.12.2012 privind aprobarea Regulamentului de exploatare pentru circulaţia trenurilor pe secţia de circulaţie neinteroperabilă Jebel – Giera
Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii Nr. 2225 din 12.12.2012 privind aprobarea Regulamentului de exploatare pentru circulatia trenurilor prin pasajele rutiere de la km 7+990, km 9+930, km 14+630, km 17+480, km 22+860 si km 27+650, aflate pe sectia de circulatie neinteroperabila Buda – Slanic
Ordinul ministrului transporturilor Nr. 2224 din 12.12.2012 privind aprobarea Regulamentului de exploatare pentru circulaţia trenurilor prin pasajele rutiere de la km 26+068 şi km 26+110, aflate pe distanţa de circulaţie Galanesti - Putna
Ordinul ministrului transporturilor Nr. 2192 din 05.12.2012 privind aprobarea Regulamentului de exploatare pentru circulatia convoaielor de manevra pe sectia decirculatie neinteroperabila Baia Mare – Baia Mare Nord
Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 2180/ 29.11.2012 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de activitati specifice efectuate de Autoritatea Feroviara Româna – AFER
Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 2179/ 29.11.2012 pentru modificarea art. 16 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 535/2007 privind aprobarea normelor pentru acordarea licentei de transport feroviar si a certificatelor de siguranta în vederea efectuarii serviciilor de transport feroviar pe caile ferate din România
Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 1359 din 30.08.2012  pentru modificarea si completarea Normativului feroviar "Vehicule de cale ferata. Tipuri de revizii si reparatii planificate. Normele de timp sau normele de kilometri parcursi pentru efectuarea reviziilor si reparatiilor planificate", aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 315/2011
Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 1352 din 28.08.2012 privind aprobarea Normativului feroviar "Vehicule de cale ferata. Drezine pantograf si drezine macara. Tipuri de revizii si reparatii planificate. Normele de timp pentru efectuarea reviziilor si reparatiilor planificate. Lucrari minime executate in cadrul reviziilor si reparatiilor planificate"


2011
Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 884 din 22.11.2011 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 535/2007 privind aprobarea normelor pentru acordarea licentei de transport feroviar si a certificatelor de siguranta in vederea efectuarii serviciilor de transport feroviar pe caile ferate din Romania
Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 703 din 14.09.2011 pentru aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferata. Continutul documentatiei tehnice pentru proiectarea, construirea, exploatarea, modernizarea, repararea, mentenanta, conservarea si evidenta vehiculelor"Ordinul
Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 586 din 05.08.2011 privind aprobarea Regulamentului de exploatare pentru circulatia trenurilor pe distanta Voislova – Boutari si retur
Hotararea Guvernului nr. 643 din 22.06.2011 pentru aprobarea Conditiilor de inchiriere de catre Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. a unor parti ale infrastructurii feroviare neinteroperabile, precum si gestionarea acestora
Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 443 din 15.06.2011 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea pentru punere in functiune a liniilor ferate industriale nou-construite sau modernizate
Ordinul ministrului transporturilor nr. 315/2011 privind aprobarea Normativului feroviar "Vehicule de cale ferata. Tipuri de revizii si reparatii planificate. Normele de timp sau normele de kilometri parcursi pentru efectuarea reviziilor si reparatiilor planificate"
Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 135 din 24.02.2011 privind completarea art. 28 din Instructia de norme si tolerante pentru constructia si intretinerea caii - nr. 314, aprobata prin Ordinul Adjunctului Ministrului Transporturilor si Telecomunicatiilor nr. 89/1989
Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 79 din 28.01.2011 privind instituirea unor masuri suplimentare de siguranta feroviara aplicabile administratorului infrastructurii feroviare publice, gestionarilor de infrastructura feroviara neinteroperabila, operatorilor de transport feroviar si operatorilor economici - furnizori feroviari - autorizati sa efectueze lucrari de construire, modernizare, intretinere si reparare a infrastructurii feroviare, care detin si utilizeaza drezine autopropulsate, utilaje de cale sau altele similare acestora


2010
Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 1043 din 29.12.2010 privind aprobarea Regulamentului de exploatare pe distanta de circulatie Marghita - Ramificatia Bogeu - Zona de manevra Popesti si retur
Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 550 din 15.07.2010 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferata destinate transportului de calatori. Usi exterioare si interioare actionate cu instalatii electrice, pneumatice si electropneumatice. Cerinte de proiectare"
Hotararea Guvernului Nr. 877/18.08.2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar
Ordinul ministrului  transporturilor si infrastructurii nr. 443/11.06.2010 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferata. Unsori pentru cutiile de osie cu rulmenti"
Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 346/30.04.2010 privind aprobarea Regulamentului de exploatare pentru circulatia trenurilor prin pasajele rutiere Unguriu (km 26+997) si Nehoiu (km 71+162) aflate pe sectia de cale ferata neinteroperabila Berca - Nehoiasu
Ordinul ministrului  transporturilor si infrastructurii Nr. 112/15.02.2010 privind aprobarea Regulamentului de exploatare pentru circulatia trenurilor pe distanta Oradea Est - Baile Felix si retur
Hotararea Guvernului Nr. 117/17.02.2010 pentru aprobarea Regulamentului de investigare a accidentelor si a incidentelor, de dezvoltare si imbunatatire a sigurantei feroviare pe caile ferate si pe reteaua de transport cu metroul din Romania
Ordinul ministrului  transporturilor si infrastructurii Nr. 37/19.01.2010 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferata destinate transportului de calatori. Instalatii de sonorizare. Cerinte tehnice generale"
Ordinul ministrului  transporturilor si infrastructurii nr. 36/19.01.2010 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferata destinate transportului de calatori. Instalatii de ventilatie/incalzire/climatizare. Cerinte pentru proiectare"


2009
Hotararea Guvernului nr. 1476/2009 din 25/11/2009 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea aplicarii Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile si obligatiile calatorilor din transportul feroviar
DECIZIA directorului general al Autoritatii Feroviare Romane - AFER nr. 33 din 03.06.2009 privind aprobarea "Metodologiei privind constatarea si sanctionarea contraventiilor in operatiunile de transport feroviar si cu metroul"
Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 721 din 15.06.2009 privind aprobarea Regulamentului de exploatare al sectiei Padureni Arad - Graniceri
Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 723 din 15.06.2009 privind aprobarea Regulamentului de exploatare al sectiei Timisoara Vest - Cruceni
DECIZIA nr. 24 / 01.04. 2009 privind  inscriptionarea vehiculelor feroviare pentru care AFER a eliberat avize tehnice in conformitate cu prevederile  Ordinului ministrului transporturilor nr. 1484/28.11.2008
Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 332/25.03.2009 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferata. Prescriptii tehnice pentru revizia si repararea amortizoarelor"
Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 331/25.03.2009 pentru aprobarea normei tehnice feroviare "Infrastructura feroviara - Instalatii fixe - Tractiune electrica. Prevederi de protectie impotriva socului electric prin atingere directa, pentru linii de cale ferata electrificate in sistemele 1 x 25 kV, 50 Hz si 2 x 25 kV, 50 Hz"
DECIZIA nr. 20/17.03.2009  privind metodologia de aplicare a Ordinului ministrului transporturilor nr. 1484/28.11.2008


2008
Ordinul ministrului transporturilor nr. 1545/17.12.2008 pentru aprobarea  "Normelor privind autorizarea punerii in functiune a subsistemelor  structurale componente ale sistemului de transport feroviar conventional din Romania"
Ordinul ministrului transporturilor nr. 1484/28.11.2008 pentru aprobarea Normelor privind acordarea avizului tehnic vehiculelor feroviare care au depasit durata normala de functionare/durata de serviciu
Ordinul ministrulului transporturilor nr. 1413/2008 din 13.11.2008  pentru aprobarea Normei privind elaborarea/actualizarea normelor tehnice feroviare si a normativelor feroviare pentru proiectarea, constructia, modernizarea, repararea si intretinerea infrastructurii feroviare si a materialului rulant
Ordinul ministrului transporturilor nr. 1007/12.08.2008 privind aprobarea Normativului feroviar "Infrastructura feroviara - Instalatii fixe - Tractiune electrica - Conductor de protectie principal - Partea 2: Calcul electric. Cerinte"
Ordinul ministrului transporturilor nr. 366/18.03.2008 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferata. Locomotive electrice de 5.100 kW si 3.400 kW. Prescriptii tehnice pentru revizii si reparatii planificate"
Ordinul ministrului transporturilor nr. 365/18.03.2008 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule feroviare. Controlul ultrasonic al osiilor montate de la vagoane"
Ordinul ministrului transporturilor nr. 363/18.03.2008 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule feroviare. Locomotiva diesel-electrica 060 DA de 2.100 CP. Prescriptii tehnice pentru revizia pe procesul tehnologic la intrarea locomotivei in unitatile de tractiune, prescriptii pentru alimentare si echipare, precum si pentru curatarea si spalarea locomotivei"


2007
Ordinul ministrului transporturilor nr. 1172/2007 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferata. Prescriptii tehnice pentru revizia si repararea planificata a locomotivei diesel-hidraulice de 1.250 CP"
Ordinul ministrului transporturilor nr. 920/20.09.2007 pentru aprobarea Instructiunilor pentru exploatarea, revizia tehnica si repararea instalatiilor de energoalimentare ale caii ferate electrificate - nr. 354
Ordinul ministrului transporturilor nr. 535/26.06.2007 privind aprobarea normelor pentru acordarea licentei de transport feroviar si a certificatelor de siguranta in vederea efectuarii serviciilor de transport feroviar pe caile ferate din Romania
Ordinul ministrului transporturilor nr. 441/15.06.2007 pentru modificarea si completarea Ordinului Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului nr. 1719/2005 pentru aprobarea Instructiunilor privind utilizarea carucioarelor de masurat calea la metrou - 329 M


2006
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2239 din 23.11.2006 pentru modificarea art. 10 lit. b) din Anexa la Ordinul Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului nr. 2122/2005 pentru aprobarea Instructiunilor pentru programarea si analiza tehnico-operativa a circulatiei trenurilor - nr. 099
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2256 din 27.11.2006 pentru aprobarea Instructiunilor pentru diagnoza caii si liniei de contact efectuata cu automotorul TMC
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2240/23.11.2006 privind aprobarea Normativului feroviar "Infrastructura feroviara. Instalatii fixe. Tractiune electrica. Conductor de protectie principal. Partea 1: Calcul mecanic."
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2229 din 23.11.2006 pentru aprobarea Instructiunilor pentru activitatea personalului de locomotiva in transportul feroviar - nr. 201
Hotararea Guvernului nr. 1561/2006 din 01.11.2006 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Romane - AFER
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2005 din 30.10.2006 pentru aprobarea efectuarii probelor de frana la trenurile de calatori formate din rame electrice seria Z 6100.
INDRUMATOR privind intocmirea REGULAMENTULUI TEHNIC DE EXPLOATARE A LINIILOR FERATE INDUSTRIALE
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1482/04.08.2006 pentru aprobarea Regulamentului de semnalizare - nr. 004
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1408/27.07.2006 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule feroviare. Iluminatul electric al vehiculelor feroviare destinate transportului de calatori. Cerinte pentru proiectare."
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1407/27.07.2006 privind aprobarea normei tehnice feroviare "Infrastructura feroviara. Aparate de cale. Controlul ultrasonic."
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1406/27.07.2006 privind aprobarea normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferata. Bandaje laminate din otel nealiat pentru rotile osiilor montate. Conditii tehnice generale pentru fabricare, montare si prelucrare."
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1405/27.07.2006  privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferata. Vagoane de marfa. Prescriptii tehnice pentru reparare."
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1404/27.07.2006  privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferata. Prescriptii tehnice pentru repararea cadrelor  de boghiuri ce echipeaza vagoanele de marfa si calatori."
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1403/27.07.2006  privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Infrastructura feroviara. Reutilizarea materialelor de cale recuperate in urma lucrarilor de intretinere si reparatie a caii."
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1192/04.07.2006  privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Infrastructura feroviara. Sudarea aparatelor de cale."
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1015/07.06.2006 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferata. Prescriptii privind salubrizarea, deratizarea, dezinsectia si dezinfectia  vagoanelor de calatori (clasa), a ramelor electrice si a  automotoarelor"
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1014/07.06.2006 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferata. Prescriptii tehnice pentru revizia si repararea planificata a locomotivei diesel-electrice de 2100 CP"
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1013/07.06.2006 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferata. Reconditionarea prin sudare a subansamblurilor si pieselor componente ale vagoanelor de marfa si calatori. Prescriptii tehnice pentru executarea operatiilor de sudare."
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 716/14.04.2006 pentru aprobarea Instructiunilor pentru efectuarea incercarilor si masuratorilor la echipamentele si instalatiile electroenergetice feroviare - nr. 357
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 587/14.04.2006 pentru aprobarea Instructiunilor pentru seful de district linii - nr. 323
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 577/14.04.2006 pentru aprobarea Instructiunilor pentru comanda prin dispecer energetic feroviar a instalatiilor de electrificare - nr. 356
Legea nr. 55/ 16.03.2006 privind siguranta feroviara


2005
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2262/29.12.2005 privind autorizarea personalului cu responsabilitati in siguranta circulatiei care urmeaza sa desfasoare pe proprie raspundere activitati specifice transportului feroviar
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2261/29.12.2005 privind aprobarea Metodologiilor de organizare si de derulare a programelor de formare-calificare, perfectionare si verificare profesionala periodica a personalului care efectueaza activitati specifice desfasurarii transportului feroviar
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2122/06.12.2005 pentru aprobarea Instructiunilor pentru programarea si analiza tehnico-operativa a circulatiei trenurilor - nr. 099
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1914/04.11.2005 pentru incetarea aplicabilitatii unor ordine ale ministrului transporturilor, constructiilor si turismului
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1817/26.10.2005 pentru aprobarea Instructiunilor privind revizia tehnica si intretinerea  vagoanelor in exploatare -nr. 250
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1816/26.10.2005 pentru aprobarea Regulamentului pentru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare - nr. 005
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1815/26.10.2005 pentru aprobarea Regulamentului de remorcare si franare - nr. 006
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1719/12.10.2005 pentru aprobarea Instructiunilor privind utilizarea caruciorului demasurat calea la metrou - nr. 329 M
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1718/12.10.2005 pentru aprobarea Instructiunilor pentru circulatia si exploatarea masinii multifunctionale autopropulsate  - MSM
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 940/14.06.2005 pentru aprobarea Instructiunilor pentru seful de echipa intretinere cale  -  nr. 322   M
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 939/14.06.2005 pentru aprobarea Instructiunilor privind utilizarea boghiurilor speciale pentru transportul tronsoanelor de sina precum si circulatia pe liniile de metrou a trenurilor care au in compunere astfel de boghiuri -  nr. 340/1M  
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 880/03.06.2005  pentru aprobarea procedurilor de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 60/2004 privind reglementarile referitoare la construirea, intretinerea, repararea si exploatarea cailor ferate, altele decat cele administrate de Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A.
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 507/11.04.2005 pentru aprobarea Instructiunilor pentru revizorul caii de rulare si sinei de contact si pentru revizorul de tunel -  nr. 321 M 
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 481/04.04.2005 pentru aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferata. Arcuri de suspensie. Prescriptii tehnice pentru verificare si reparare."
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 482/04.04.2005 privind aprobarea Normei tehnice feroviare  "Infrastructura feroviara. Placute din cauciuc asezate sub sina, utilizate la prinderea tip K" 
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 483/04.04.2005 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vagoane de cale ferata cu ecartament normal. Portsaboti. Conditii tehnice pentru fabricare si reparare"
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 484/04.04.2005 pentru aprobarea Normei tehnice feroviare "Aplicatii feroviare. Cerinte de dimensionare a structurilor portante a vehiculelor feroviare. Incercari ale structurilor portante si a elementelor componente"
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 167/15.02.2005 pentru aprobarea Reglementarii tehnice "Normativ pentru intretinerea si reparatia liniilor de cale ferata pentru circulatia trenurilor cu viteze pana la 200 km/h", indicativ NE 032-04
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 168/15.02.2005 pentru aprobarea Reglementarii tehnice "Metodologie privind proiectarea aparatelor de cale", indicativ MP 038-04
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 169/15.02.2005 pentru aprobarea Reglementarii tehnice "Normativ privind proiectarea liniilor si statiilor de cale ferata pentru viteze pana la 200 km/h", indicativ NP 109-04


2004
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2269/09.12.2004 pentru aprobarea modificarii si completarii Ordinului ministrului transporturilor nr. 340/1999 privind aprobarea Normelor pentru acordarea autorizatiei de functionare, din punct de vedere tehnic, a statiilor de cale ferata aflate in exploatare sau cu ocazia constructiei, reparatiei ori modernizarii acestora
Hotararea Guvernului Nr. 2299/14.12.2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 60/2004 privind reglementarile referitoare la construirea, intretinerea, repararea si exploatarea cailor ferate, altele decat cele administrate de Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A.
Ordinul ministrului transporturilor, constructilor si turismului nr. 2207/29.11.2004 pentru aprobarea Instructiunilor pentru revizia si intretinerea podurilor de cale ferata -  nr. 309
Ordinul ministrului transporturilor, constructilor si turismului nr. 2068/09.11.2004 pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 290/2000 privind admiterea tehnica a produselor si/sau serviciilor destinate utilizarii in activitatile de construire, modernizare, intretinere si de reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant, pentru transportul feroviar si cu metroul
Legea nr. 402 din 11.10.2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 60/2004 privind reglementarile referitoare la construirea, intretinerea, repararea si exploatarea cailor ferate, altele decat cele administrate de Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A.
Ordinul ministrului transporturilor, constructilor si turismului nr. 1825/07.10.2004 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Infrastructura feroviara. Taluze si versanti de cale ferata. Prescriptii tehnice pentru ranforsare cu micropiloti" 
Ordinul ministrului transporturilor, constructilor si turismului nr. 1826/07.10.2004 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferata. Osii montate conditii tehnice de calitate." 
Ordinul ministrului transporturilor, constructilor si turismului nr. 1828/07.10.2004 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferata. Protectie anticoroziva. Prescriptii tehnice pentru realizare."
Ordinul ministrului transporturilor, constructilor si turismului nr. 1829/07.10.2004 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferata. Conditii tehnice pentru repararea cutiilor de osie cu rulmenti."
Ordinul ministrului transporturilor, constructilor si turismului nr. 1830/07.10.2004 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Infrastructura feroviara. Conditii generale pentru constructia si repararea sectoarelor de cale ferata, pe care se regleaza si verifica cote si jocuri la vehicule feroviare." 
Ordinul ministrului transporturilor, constructilor si turismului nr. 1831/07.10.2004 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Infrastructura feroviara. Terasamente de cale ferata. Prescriptii tehnice pentru intretinerea si repararea terasamentelor." 
Ordinul ministrului transporturilor, constructilor si turismului nr. 1832/07.10.2004 privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Infrastructura feroviara. Terasamente de cale ferata. Prescriptii  tehnice metodologice pentru controlul calitatii executiei la linii noi, modernizate sau refactionate."
Ordonanta Guvernului nr. 58/29.07.2004 privind infiintarea Centrului National de Calificare si Instruire Feroviara -  CENAFER 
Ordonanta Guvernului nr. 60/29.07.2004 privind reglementarile referitoare la construirea, intretinerea, repararea si exploatarea cailor ferate, altele decat cele administrate de Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. 
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 417/08.04.2004 pentru aprobarea Instructiunilor pentru restrictii de viteza, inchideri de linie si scoateri de sub tensiune - nr. 317
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 572/24.03.2004 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ de proiectare sisteme constructive de pozare a cablurilor in profilul transversal al caii ferate - revizuire ID-28-76", indicativ ID-28-04
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 571/24.03.2004 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ privind utilizarea traverselor de beton precomprimat la linii de cale ferata", indicativ CD-27-04
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 570/24.03.2004 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ privind proiectarea zonei platformei caii din punct de vedere al protectiei impotriva inghetului", indicativ NP-095-04
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 416/08.03.2004 pentru aprobarea Instructiunilor pentru preintampinare si combaterea inzapezirilor la calea ferata - nr. 311


2003
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1044/18.12.2003 privind aprobarea Regulamentului pentru desemnarea, pregatirea profesionala si examinarea consilierilor de siguranta pentru transportul rutier, feroviar sau pe caile navigabile interioare al marfurilor periculoase
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1132/16.07.2003 pentru aprobarea "Normelor privind autorizarea mecanicilor de locomotiva-automotor pentru conducerea trenurilor de calatori in sistem simplificat"
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1131/15.07.2003 pentru aprobarea "Normelor privind remorcarea trenurilor de calatori in sistem simplificat pe linii de cale ferata incalecate"
Legea nr. 238/02.06.2003 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2003 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 95/1998 privind infiintarea unor institutii publice in subordinea Ministerului Transporturilor
Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 519/03.04.2003 pentru aprobarea Instructiunilor de intretinere a suprastructurii caii ferate - nr. 300


2002
Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1851/11.11.2002 privind aprobarea Instructiunilor pentru predarea-primirea vagoanelor si modul de recuperare a lipsurilor si degradarilor constatate la acestea - nr. 271
Legea nr. 3/10.01.2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 95/1998 privind infiintarea unor institutii publice in subordinea Ministerului Transporturilor


2001
Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1206/04.09.2001 privind dezvoltarea si cresterea eficientei activitatii de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica in transportul feroviar si cu metroul


2000
Ordinul ministrului transporturilor nr. 1002/27.12.2000 privind aprobarea Instructiunilor pentru calculul capacitatii statiilor si sectiilor de circulatie - nr. 115
Ordinul ministrului transporturilor nr. 220/20.03.2000 privind stabilirea personalului abilitat sa constate si sa incadreze faptele contraventionale in operatiunile de transport feroviar si cu metroul si sa aplice amenzile corespunzatoare, precum si pentru stabilirea formei, modelului si continutului legitimatiei speciale de control
Transport Minister's Order no. 290/13.04.2000 on technical acceptance of the products and/or the services necessary for constructing, up-grading, maintaining and repairing the railway infrastructure and the rolling stock for the railway and subway transport


1999
Transport Minister's Order no. 410/26.07.1999 on authorizing the testing laboratories and on certifying the stands and the special devices for checking and testing the railway products necessary for constructing, up-grading, operating, maintaining and repairing the railway infrastructure and the rolling stock specific for the railway and subway transport
Transport Minister's Order no. 342/28.06.1999 on the approval of Norms to technically check up the railway vehicles belonging to the railway operators
Transport Minister's Order no. 340/28.06.1999 on the approval of Norms to grant the technically functioning authorization for the operating railway stations or in case of their constructing, repairing or up-grading.
Transport Minister's Order no. 341/28.06.1999 on the approval of Norms to grant the special authorization for passengers transport on the subway track.
Transport Minister's Order no. 141/15.03.1999 on settling the abilities and the methods for drawing up the specific regulations in the railway and subway transport.


1998
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 12/07.07.1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane (Republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 834 din 9 septembrie 2004)
Transport Minister's Order no. 650/07.12.1998 on organizing and controlling and state inspection in railway and subway transport and on some specific measurements concerning the railway events inspection.
Government Decision no. 626/01.10.1998 on the approval of AFER Functioning and Organizing Regulation.
Government Ordinance no. 95/28.08.1998 on setting up public institutions subordinated to the Ministry of Transport.