Autoritatea Feroviară Română
AFER

Puteti descarca versiunea completa aici:


Codul de practici al statisticilor europene


Versiunea 2011
(Adoptat de Comitetul Sistemului Statistic European la 28 septembrie 2011)Preambul
Viziunea Sistemului Statistic European

„Sistemul Statistic European va fi un lider mondial în domeniul serviciilor de informații statistice și cel mai important furnizor de informații pentru Uniunea Europeană șistatele sale membre. Bazându-se pe principii și metode științifice, Sistemul Statistic European va oferi și va îmbunătăți continuu un program de statistici europene armonizate, care constituie o bază esențială pentru procesele democratice și progresul societății.”

Misiunea Sistemului Statistic European

„Noi furnizăm Uniunii Europene, lumii și publicului informații independente și de înaltă calitate privind economia și societatea la nivel european, național și regional șipunem la dispoziția tuturor informații în scopuri decizionale, de cercetare și dezbatere.”

Pentru a realiza această misiune și viziune, membrii Sistemului Statistic European depun eforturi în vederea cooperării și interacțiunii continue cu utilizatorii, în conformitate cu principiile Codului de practici al statisticilor europene și cu principiile generale de gestionare a calității, incluzând, pe lângă integrare și armonizare, angajamentul conducerii, parteneriatul, satisfacția personalului și îmbunătățirea continuă.


Codul de practici al statisticilor europene

Codul de practici al statisticilor europene se bazează pe 15 principii care acoperă cadrul instituțional, procesele de producție statistică și rezultatele statistice. Un set de indicatori de bune practici pentru fiecare principiu oferă o referință pentru monitorizarea implementării Codului. Criteriile de calitate ale statisticilor europene sunt definite de Legea statistică europeană.

Autoritățile statistice, incluzând Comisia (Eurostat), institutele naționale de statistică și alte autorități naționale responsabile cu dezvoltarea, producerea și diseminarea statisticilor europene, împreună cu guvernele, ministerele și Consiliul European, se angajează să adere la prezentul Cod.

Principiile Codului de practici împreună cu principiile generale de gestionare a calității reprezintă, pentru Sistemul Statistic European, un cadru comun al calității.