Autoritatea Feroviară Română
AFER

Cariera

ANUNTURI - Examene promovare

13/08

2019
    În conformitate cu prevederile art. 41, art. 41¹, art. 43, art. 44 şi art. 45 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se organizează examen pentru promovarea în funcţia de:

- ECONOMIST gradul III – 1 post – prin transformarea unui post de economist debutant din cadrul Compartimentului Financiar Salarii  – Serviciul Contabilitate – Financiar din cadrul AFER.

1. Data, ora şi locul desfăşurării examenului – 28.08.2019, ora 10,00, la sediul Autorităţii Feroviare Române – AFER, corp B, parter, camera 101.29/08

2019