Autoritatea Feroviară Română
AFER

Cariera

ANUNTURI - Examene promovare

---În conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei  personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr. 1336/2022, cu modificările şi completările ulterioare, Autoritatea Feroviară Română - AFER organizează examen pentru promovarea personalului în următoarele funcţii/grade profesionale, după caz:

a) EXPERT gradul II – 1 post - prin transformarea unui post de expert gradul III din statul de funcţii al Serviciului Infrastructură Norme Naţionale;
b) EXPERT debutant – 1 post - prin transformarea unui post de muncitor calificat treapta I (instalator încălzire centrală şi gaze) din statul de funcţii al Compartimentului Administrativ, Auto;
c) EXPERT gradul II – 1 post - prin transformarea unui post de expert gradul III din statul de funcţii al Compartimentului Relaţii Internaţionale.

    Anuntul examenului, tematica si bibliografie, se regasesc in fisierul urmator:  

 
 Rezultatele examenului se regasesc in fisierul urmator: