Autoritatea Feroviară Română
AFER

Cariera

ANUNTURI - Examene promovare

---În conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei  personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr. 1336/2022, cu modificările şi completările ulterioare, Autoritatea Feroviară Română - AFER organizează examen pentru promovarea personalului în următoarele funcţii/grade profesionale, după caz:
a) EXPERT gradul IA – 1 post - prin transformarea unui post de expert gradul I din statul de funcţii al Serviciului Certificare Interoperabilitate;
b) EXPERT gradul IA – 1 post - prin transformarea unui post de expert gradul I din statul de funcţii al Serviciului Material Rulant Norme Naţionale;
c) EXPERT gradul I – 1 post - prin transformarea unui post de expert gradul II din statul de funcţii al Serviciului Laboratoare Infrastructură;
d) EXPERT gradul I – 1 post - prin transformarea unui post de expert gradul II din statul de funcţii al Serviciului Laboratoare Material Rulant;
e) EXPERT gradul II – 1 post - prin transformarea unui post de expert gradul III din statul de funcţii al Serviciului Laboratoare Material Rulant;
f) EXPERT gradul III – 1 post - prin transformarea unui post de referent gradul IA din statul de funcţii al Serviciului Registre Feroviare;
g) EXPERT gradul I – 1 post - prin transformarea unui post de expert gradul II din statul de funcţii al Compartimentului Facturare.

    Anuntul examenului, tematica si bibliografie, se regasesc in fisierul urmator:  
 
 Rezultatele examenului se regasesc in fisierul urmator: