Autoritatea Feroviară Română
AFER

Cariera

ANUNTURI - Examene promovare

10 / 11

2022
  În conformitate cu prevederile art. 41, art. 41¹, art. 43, art. 44 şi art. 45 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 100 din HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, se organizează examen pentru promovarea în următoarele funcţii:

- din cadrul Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română – ASFR din cadrul AFER:

- INSPECTOR DE STAT gradul IA – 1 post - prin transformarea unui post de inspector de stat gradul I din statul de funcţii al Biroului Strategie, Cooperare Europeană – ASFR;
- INSPECTOR DE STAT gradul IA – 1 post - prin transformarea unui post de inspector de stat gradul I, şi INSPECTOR DE STAT gradul I – 1 post - prin transformarea unui post de inspector de stat gradul II, din statul de funcţii al Inspectoratului de Siguranţă Feroviară Braşov – ASFR;
- EXPERT gradul I – 1 post - prin transformarea unui post de expert gradul II din statul de funcţii al Inspectoratului de Siguranţă Feroviară Galaţi – ASFR;
- EXPERT gradul I – 1 post - prin transformarea unui post de expert gradul II din statul de funcţii al Inspectoratului de Siguranţă Feroviară Constanţa – ASFR;
- INSPECTOR DE STAT gradul IA – 1 post - prin transformarea unui post de inspector de stat gradul I din statul de funcţii al Serviciului Supraveghere Siguranţă Feroviară – ASFR;
- INSPECTOR DE STAT gradul IA – 1 post - prin transformarea unui post de inspector de stat gradul I din statul de funcţii al Serviciului Autorizare de Siguranţă, Punere în Funcţiune Subsisteme Structurale de Infrastructură – ASFR;
– EXPERT gradul II – 1 post - prin transformarea unui post de expert gradul III din statul de funcţii al Serviciului Certificare Mecanici de Locomotivă, Autorizare/Atestare Personal - ASFR;
- INSPECTOR DE STAT gradul IA – 1 post - prin transformarea unui post de inspector de stat gradul I, şi EXPERT gradul II – 1 post - prin transformarea unui post de expert gradul III, din statul de funcţii al Serviciului Autorizare Linii Ferate Industriale – ASFR;
- CONSILIER JURIDIC gradul IA – 1 post - prin transformarea unui post de consilier juridic gradul I din statul de funcţii al Compartimentului Suport Logistic şi Operaţional – ASFR.

Data, ora şi locul desfăşurării examenului24.11.2022, ora 10,00, la sediul Autorităţii Feroviare Române – AFER, repartizarea în sălile de examen se stabileşte în ziua desfăşurării examenului.


25 / 11

202220 / 10

2022
  În conformitate cu prevederile art. 41, art. 41¹, art. 43, art. 44 şi art. 45 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se organizează examen pentru promovarea în următoarele funcţii:

- din cadrul Organismului Notificat Feroviar Român – ONFR din cadrul AFER:
- EXPERT gradul I – 1 post - prin transformarea unui post expert gradul II din statul de funcţii al Serviciului Verificare NN Vehicule – ONFR;
- EXPERT gradul I – 1 post - prin transformarea unui post de expert gradul II din statul de funcţii al Serviciului Verificare NN, Energie, CCS – ONFR;
- ECONOMIST gradul II– 1 post - prin transformarea unui post de economist gradul III din statul de funcţii al Compartimentului Juridic, Resurse Umane, Economic – ONFR;

- din alte structuri ale AFER, altele decât organismele independente ASFR, ONFR, OLFR:
- EXPERT gradul I – 1 post - prin transformarea unui post de expert gradul II din statul de funcţii al Serviciului Relaţii Internaţionale, Traduceri;
- EXPERT gradul I – 1 post - prin transformarea unui post de expert gradul II din statul de funcţii al Serviciului Elaborare Norme Tehnice, Reglementări Specifice, Cercetare;
- EXPERT gradul II – 1 post - prin transformarea unui post de expert gradul III din statul de funcţii al Serviciului Achiziţii;
- ECONOMIST gradul IA – 1 post – prin transformarea unui post de economist gradul I din statul de funcţii al Serviciului Facturare Contracte;
- ECONOMIST gradul II – 1 post - prin transformarea unui post de economist gradul III din statul de funcţii al Serviciului Financiar BVC,
- AGENT CURĂŢENIE treapta I – 1 post – prin transformarea unui post de muncitor necalificat din statul de funcţii al Serviciului Administrativ, Arhivă.

Data, ora şi locul desfăşurării examenului09.11.2022, ora 10,00, la sediul Autorităţii Feroviare Române – AFER, repartizarea în sălile de examen se stabileşte în ziua desfăşurării examenului.


Tematica şi bibliografia pentru funcţiile pentru care se organizează examen se regăsesc în anexele la prezentul anunţ, după cum urmează:
10 / 11

2022