Autoritatea Feroviară Română
AFER

Cariera

ANUNTURI - Examene promovare

23/12

2019
În conformitate cu prevederile art. 41, art. 41¹, art. 43, art. 44 şi art. 45 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se organizează examen pentru promovarea în funcţia de:
- INSPECTOR DE STAT gradul IA – 1 post - prin transformarea unui post de inspector de stat gradul I din statul de funcţii al Inspectoratului de Siguranţă Feroviară Timişoara – Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română – ASFR din cadrul AFER.
1.      Data, ora şi locul desfăşurării examenului14.01.2020 ora 10,00, la sediul Autorităţii Feroviare Române – AFER, corp B, parter, camera 101.

14/01

2020