Autoritatea Feroviară Română
AFER

Acronime si abrevieri feroviare
X