Autoritatea Feroviară Română
AFER

ANUNTURI - Concursuri angajare

ANUNTURI - Concursuri angajare

20 / 10

2022
Autoritatea Feroviară Română-AFER, cu sediul în Calea Griviţei nr. 393, Sector 1, Bucureşti, în conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarelor funcţii contractuale de execuție vacante din cadrul AFER:

a) EXPERT gradul IA, 1 post, şi EXPERT gradul I, 1 post, la Centrul de Testări Feroviare Făurei (jud. Brăila);
b) EXPERT gradul IA, 1 post, la Compartimentul Elaborare Caiete de Sarcini;
c) EXPERT gradul IA, 1 post, la Compartimentul Monitorizare Proiecte;
d) EXPERT gradul III, 2 posturi, la Serviciul Relaţii Internaţionale, Traduceri;
e) EXPERT gradul I, 1 post, la Compartimentul Transparenţă din cadrul Serviciului Management, Strategie, Consilieri, Comunicare, Relaţii cu Publicul;
f) EXPERT gradul IA, 1 post, la Compartimentul Secretariat, Administrativ - Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română – ASFR;
g) EXPERT gradul IA, 1 post, la Compartimentul Resurse Umane – Organismul de Licenţe Feroviare Român – OLFR.

Concursul se desfăşoară la sediul Autorităţii Feroviare Române - AFER, Calea Griviţei, nr. 393, Sector 1, Bucureşti, şi constă în trei etape succesive, după cum urmează:
1. Selecţia dosarelor de înscriere;
2. Proba scrisă;
3. Interviul.08 / 11

2022


17 / 11

2022


21 / 11

2022


23 / 11

2022


25/ 11

2022
20 / 10

2022
Autoritatea Feroviară Română-AFER, cu sediul în Calea Griviţei nr. 393, Sector 1, Bucureşti, în conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea pe durată determinată a următoarei funcţii contractuale de execuție vacante din cadrul AFER:

- OPERATOR treapta IA la Compartimentul Dispecerat 112 - Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română – ASFR (post temporar vacant până la data de 27.02.2023 inclusiv):

Concursul se desfăşoară la sediul Autorităţii Feroviare Române - AFER, Calea Griviţei, nr. 393, Sector 1, Bucureşti, şi constă în trei etape succesive, după cum urmează:
1. Selecţia dosarelor de înscriere;
2. Proba scrisă;
3. Interviul.31 / 10

2022


08 / 11

202214 / 11

202216 / 11

2022