Autoritatea Feroviară Română
AFER

ANUNTURI - Concursuri angajare

ANUNTURI - Concursuri angajareAutoritatea Feroviară Română-AFER, cu sediul în Calea Griviţei nr. 393, Sector 1, Bucureşti, în conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr. 1336/2022, coroborate cu prevederile Legii nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, a următoarelor funcţii contractuale de execuție vacante din cadrul AFER:

a) MUNCITOR CALIFICAT treapta I – mecanic locomotivă, 1 post, la Compartimentul Exploatare din cadrul Departamentului C.T.F.-Făurei (jud. Brăila);
b) MUNCITOR CALIFICAT treapta II – lăcătuş mecanic, 1 post, la Compartimentul Întreţinere din cadrul Departamentului C.T.F.-Făurei (jud. Brăila);
c) MUNCITOR CALIFICAT treapta I - fochist la cazane de apă caldă și cazane de abur de joasă presiune, 1 post, la Compartimentul Administrativ, Auto.

    Anuntul concursului, tematica si bibliografie, se regasesc in fisierul urmator:     Formularul de inscriere in concurs este urmatorul:   Formularul de inscriere se completeaza de catre candidat la depunerea dosarului de concurs. Formularul se obtine de la secretarul comisiei de concurs. 

   Modelul orientativ al adeverintei de vechime este urmatorul:

Autoritatea Feroviară Română-AFER, cu sediul în Calea Griviţei nr. 393, Sector 1, Bucureşti, în conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr. 1336/2022, coroborate cu prevederile Legii nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, a următoarelor funcţii contractuale de execuție vacante din cadrul AFER:

a) EXPERT gradul IA, 1 post, la Serviciul Infrastructură Norme Naţionale;
b) EXPERT gradul III, 1 post, şi EXPERT debutant, 1 post, la Serviciul Instalaţii Norme Naţionale;
c) EXPERT gradul IA, 1 post, şi EXPERT debutant, 1 post, la Biroul Certificare Sisteme de Management al Calităţii OCSM-AFER;
d) EXPERT debutant, 1 post, la Serviciul Registre Feroviare;
e) EXPERT gradul II, 1 post, la Biroul Certificare Personal;
f) EXPERT gradul II, 1 post, la Compartimentul IT;
g) CONSILIER DIRECTOR GENERAL, 1 post, la Compartimentul Consilieri.

    Anuntul concursului, tematica si bibliografie, se regasesc in fisierele urmatoare:  


   Formularul de inscriere in concurs este urmatorul:   Formularul de inscriere se completeaza de catre candidat la depunerea dosarului de concurs. Formularul se obtine de la secretarul comisiei de concurs. 

   Modelul orientativ al adeverintei de vechime este urmatorul:   Rezultate selectie dosare inscriere la concurs:
Rezultate proba scrisa concurs:
Rezultate proba interviu concurs:
Rezultate finale concurs:


   Autoritatea Feroviară Română-AFER, cu sediul în Calea Griviţei nr. 393, Sector 1, Bucureşti, în conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei  personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr. 1336/2022, coroborate cu prevederile Legii nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, a următoarelor funcţii contractuale de execuție vacante din cadrul AFER:
a) MUNCITOR CALIFICAT treapta I – mecanic locomotivă, 1 post, la Compartimentul Exploatare din cadrul Departamentului C.T.F.-Făurei (jud. Brăila);
b) MUNCITOR CALIFICAT treapta I - instalator încălzire centrală şi gaze, 1 post, la Compartimentul Administrativ, Auto.

   Anuntul concursului, tematica si bibliografie, se regasesc in fisierul urmator:     Formularul de inscriere in concurs este urmatorul:   Formularul de inscriere se completeaza de catre candidat la depunerea dosarului de concurs. Formularul se obtine de la secretarul comisiei de concurs. 

   Modelul orientativ al adeverintei de vechime este urmatorul:
   Rezultate selectie dosare inscriere la concurs:
   Rezultate proba scrisa concurs:
Rezultate proba interviu concurs:
Rezultate finale concurs:   Autoritatea Feroviară Română-AFER, cu sediul în Calea Griviţei nr. 393, Sector 1, Bucureşti, în conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei  personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr. 1336/2022, coroborate cu prevederile Legii nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, a următoarelor funcţii contractuale de execuție vacante în cadrul Organismului Notificat Feroviar Român din cadrul AFER:
a)      EXPERT gradul IA, 1 post, la Serviciul Infrastructură Norme Naţionale;
b)     EXPERT gradul IA, 2 posturi, la Serviciul Instalaţii Norme Naţionale, din care un post pentru activităţile specifice instalaţiilor transportului urban, suburban şi regional pe şine şi un post pentru activităţile specifice instalaţiilor fixe de tracţiune electrică (IFTE) ;
c)      EXPERT gradul IA, 1 post, și EXPERT debutant, un post, la Serviciul Material Rulant Norme Naţionale;
d)     EXPERT gradul IA, 1 post, și EXPERT debutant, 1 post, la Serviciul Registre Feroviare;
e)      EXPERT debutant, 1 post, la Inspectoratul Tehnic Teritorial Bucureşti, Constanţa;
f)      INSPECTOR TEHNIC gradul IA, 1 post, la Inspectoratul Tehnic Teritorial Craiova;
g)     INSPECTOR TEHNIC gradul IA, 1 post, la Inspectoratul Tehnic Teritorial Iaşi, Galaţi;
h)      EXPERT gradul II, 1 post, la Compartimentul Analiză, Sinteză, Prelucrare Date.

   Anuntul concursului, tematica si bibliografie, se regasesc in fisierele urmatoare:


   Formularul de inscriere in concurs este urmatorul:   Formularul de inscriere se completeaza de catre candidat la depunerea dosarului de concurs. Formularul se obtine de la secretarul comisiei de concurs. 

   Modelul orientativ al adeverintei de vechime este urmatorul:

   Rezultate selectie dosare inscriere la concurs:
   Rezultate contestatii selectie dosare inscriere la concurs:
   Rezultate proba scrisa concurs:
   Rezultate proba interviu concurs:
   Rezultate contestatii proba interviu concurs:
   Rezultate finale concurs: