Autoritatea Feroviară Română
AFER

ANUNTURI - Concursuri angajare

ANUNTURI - Concursuri angajare   Autoritatea Feroviară Română-AFER, cu sediul în Calea Griviţei nr. 393, Sector 1, Bucureşti, în conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei  personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr. 1336/2022, coroborate cu prevederile Legii nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, a următoarelor funcţii contractuale de execuție vacante din cadrul AFER:

   a) EXPERT gradul IA, 1 post, la Compartimentul Material Rulant Norme Naţionale;
   b) EXPERT debutant, 1 post, la Compartimentul Certificare Sisteme de Management al Calităţii OCSM - AFER;
   c) EXPERT gradul IA, 1post, şi EXPERT gradul I, 1 post, la Compartimentul Transport Uşor pe Şine.

    Anuntul concursului, tematica si bibliografie, se regasesc in fisierele urmatoare:  


   Formularul de inscriere in concurs este urmatorul:   Formularul de inscriere se completeaza de catre candidat la depunerea dosarului de concurs. Formularul se obtine de la secretarul comisiei de concurs. 

   Modelul orientativ al adeverintei de vechime este urmatorul:
Rezultate selectie dosare inscriere la concurs:Rezultate proba scrisa concurs:Rezultate proba interviu concurs:


   Autoritatea Feroviară Română-AFER, cu sediul în Calea Griviţei nr. 393, Sector 1, Bucureşti, în conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei  personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr. 1336/2022, coroborate cu prevederile Legii nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea pe durată determinată, cu normă întreagă, a următoarei funcţii contractuale de execuție temporar vacante din cadrul AFER:

- EXPERT gradul IA, 1 post, la Compartimentul Certificare Sisteme de Management al Calităţii OCSM – AFER - post temporar vacant până la data de 17.03.2025 inclusiv (pe perioada concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani acordat titularei postului).

    Anuntul concursului, tematica si bibliografie, se regasesc in fisierele urmatoare:  


   Formularul de inscriere in concurs este urmatorul:   Formularul de inscriere se completeaza de catre candidat la depunerea dosarului de concurs. Formularul se obtine de la secretarul comisiei de concurs. 

   Modelul orientativ al adeverintei de vechime este urmatorul:
Rezultate selectie dosare inscriere la concurs:Rezultate proba scrisa concurs:Rezultate proba interviu concurs:


   Autoritatea Feroviară Română-AFER, cu sediul în Calea Griviţei nr. 393, Sector 1, Bucureşti, în conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei  personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr. 1336/2022, coroborate cu prevederile Legii nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, a următoarelor funcţii contractuale de execuție vacante din cadrul AFER:
a)      EXPERT gradul IA, 2 posturi, şi EXPERT debutant, 1 post, la Serviciul Instalaţii Norme Naţionale;
b)     MUNCITOR CALIFICAT treapta I, 2 posturi, la Serviciul Laboratoare Infrastructură, din care 1 post – montator semnalizare, control şi bloc (SCB) şi 1 post - electrician de întreţinere şi reparaţii;
c)      MUNCITOR CALIFICAT treapta I – lăcătuş montator agregate energetice şi de transport, 1 post, la Serviciul Laboratoare Material Rulant;
d)     REFERENT treapta IA, 1 post, la Serviciul Registre Feroviare;
e)      INSPECTOR TEHNIC gradul IA, 1 post, la Inspectoratul Tehnic Teritorial Craiova;
f)      MUNCITOR CALIFICAT treapta I, 2 posturi, la Compartimentul Exploatare din cadrul Departamentului C.T.F.-Făurei (jud. Brăila), din care 1 post - impiegat de mişcare şi 1 post -    manevrant vagoane;
g) EXPERT gradul III, 1 post, la Compartimentul Administrativ, Auto.

    Anuntul concursului, tematica si bibliografie, se regasesc in fisierul urmator:  


   Formularul de inscriere in concurs este urmatorul:   Formularul de inscriere se completeaza de catre candidat la depunerea dosarului de concurs. Formularul se obtine de la secretarul comisiei de concurs. 

   Modelul orientativ al adeverintei de vechime este urmatorul:
Rezultate selectie dosare inscriere la concurs:Rezultate proba scrisa concurs:Rezultate proba interviu concurs:Rezultate finale concurs: