Autoritatea Feroviară Română
AFER

ANUNTURI - Concursuri angajare

ANUNTURI - Concursuri angajare


13/08

2019
    Autoritatea Feroviară Română-AFER, cu sediul în Calea Griviţei nr. 393, Sector 1, Bucureşti, în conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a următoarelor funcţii contractuale de execuție:
  - din cadrul AUTORITĂȚII DE SIGURANȚĂ FEROVIARĂ ROMÂNE – ASFR:
    - INSPECTOR DE STAT gradul IA, 2 posturi, la Serviciul Autorizare, Punere în Funcțiune Subsisteme Structurale și Vehicule;
    - INSPECTOR DE STAT gradul IA, 1 post, şi INSPECTOR DE STAT gradul I, 1 post, la Inspectoratul de Siguranță Feroviară Brașov;
    - REFERENT treapta IA, 1 post, la Inspectoratul de Siguranță Feroviară Bucureşti;
 - din cadrul ORGANISMULUI NOTIFICAT FEROVIAR ROMÂN  - ONFR:
    - EXPERT debutant, 1 post, la Serviciul Încercări, Teste Vehicule Feroviare;
    - EXPERT gradul II, 1 post, la Serviciul Încercări, Teste Subsisteme Structurale, I, CCS, Cale și Energie;
    - EXPERT gradul IA, 1 post, la Serviciul Verificare „CE”/NNTR Vehicule;
    - EXPERT gradul I, 1 post, la Serviciul Verificare „CE”/NNTR Subsistem Structural Infrastructură;
    - ECONOMIST gradul III, 1 post, la Compartimentul Economic;
 - din cadrul ORGANISMULUI DE LICENȚE FEROVIARE ROMÂN – OLFR:
    - EXPERT gradul I, 1 post, la Compartimentul Licenţe pentru Manevră Feroviară;
 - din cadrul celorlalte structuri organizatorice, altele decât organismele independente ASFR, ONFR, OLFR:
    - ECONOMIST gradul IA, 1 post, la Compartimentul Buget OLFR din cadrul Serviciului Bugete de Venituri şi Cheltuieli;
    - REFERENT treapta IA, 1 post, la Compartimentul Transparenţă şi Relaţii cu Publicul;
    - MUNCITOR CALIFICAT treapta I - TÂMPLAR, 1 post, la Serviciul Administrativ, Arhivă.


TEMATICA şi BIBLIOGRAFIA
Comunicare privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor:Comunicare privind rezultatele obtinute la proba scrisa:Comunicare privind rezultatele obtinute la interviu:Comunicare privind rezultatele obtinute la contestatii depuse pentru interviu:


Comunicare privind rezultatele finale: