Autoritatea Feroviară Română
AFER

SITUAŢIA DREPTURILOR SALARIALE PE CATEGORII DE FUNCŢII


Lista funcţiilor de execuţie şi valorile salariilor de bază ale acestora