Autoritatea Feroviară Română
AFER

SITUAŢIA DREPTURILOR SALARIALE PE CATEGORII DE FUNCŢII
Lista funcţiilor de execuţie şi valorile salariilor de bază ale acestora


Lista salarii / funcții