Autoritatea Feroviară Română
AFER

Acronime si abrevieri feroviare
N
 
 
norma tehnica feroviara
documentul care stabileste, fie in mod direct, fie prin referire la un document de referinta, conditii tehnice, caracteristici, prescriptii, cu caracter obligatoriu pentru produse si servicii feroviare bine definite (OMT 1413/2008)
 
 
norma europeana
norma aprobata de Comitetul European de Standardizare (CEN), de Comitetul European de Standardizare Electrotehnica (CENELEC) ca fiind norma europeana (EN) sau document de armonizare (HD), conforma cu regulile comune ale acestor organisme, sau de catre Institutul European de Standarde de Telecomunicatii (ETSI), conforma cu regulile sale proprii ca fiind standard European de telecomunicatii ETS (HG 850/2003)
 
 
normativ feroviar
document care stabileste, fie in mod direct, fie prin referire la un document de referinta, conditii tehnice geerale privind proiectarea, fabricarea, modernizarea, intretinerea, repararea si exploatarea unor categorii de produse, instalatii si servicii feroviare (OMT 1413/2008)
 
 
norme nationale de siguranta
toate normele cuprinzand cerinte de siguranta feroviara impuse la nivel national in Romania si aplicabile la mai mult de un operator de transport feroviar, indiferent de organismul emitent
 
 
numar de tren
fiecarui tren pus in circulatie i se atribuie un numar dupa cum urmeaza:- in sensul de la Bucuresti, numar fara sot;
- in sensul spre Bucuresti, numar cu sot