Autoritatea Feroviară Română
AFER

Autoritatea Feroviară Română - AFERSediul:
Adresa:
Calea Grivitei, Nr.393,
CP 010719
Sector 1, Bucuresti
Romania


Telefon

Fax:
E-mail:
+4021.307.79.00 (informatii AFER)
+4021.316.42.58


URL: