Autoritatea Feroviară Română
AFER

Autoritatea Feroviară Română - AFER
Sediul:

          Adresa:
Calea Grivitei, Nr.393
sector 1, Bucuresti
Romania

Telefon:
Fax:
+4021.307.79.00
+4021.316.42.58