Autoritatea Feroviară Română
AFER

Acronime si abrevieri feroviare
E
 
 
ecartamentul caii ferate
distanta dintre fetele interioare ale sinelor, masurata in aliniament, la 14 mm  sub planul de rulare al acestora si trebuie sa fie de 1435 mm


ECI - elemente constitutive de interoperabilitate
orice componenta elementara, grup de componente, subansamblu sau ansamblu complet din echipamentul încorporat sau destinat sa fie încorporat într-un subsistem, de care depinde, direct sau indirect, interoperabilitatea sistemului feroviar, inclusiv obiectele tangibile si cele intangibile (cf. HG nr. 108/04.02.2020 privind interoperabilitatea sistemului feroviar)
 
 
eclise
1. piese de asamblare a sinelor de cale ferata care se aplica sub coroana sinei si care servesc la imbinarea a doua sine consecutive, pentru asigurarea continuitatii de rulare pe acestea;
2. eclisele se folosesc si pentru blocarea prin eclisare a acelor macazului a carui pozitie nu trebuie schimbata din considerente de siguranta circulatiei
 
 
eliberarea expeditiei la destinatie
indeplinirea cumulativa a urmatoarelor:
   a) predarea marfii incarcate in mijlocul de transport, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, sau a vehiculului feroviar care circula pe roti proprii;
   b) plata creantelor ce decurg din contractul de transport;
   c) remiterea scrisorii de trasura destinatarului.
 
 
EuroCity - EC, EuroNight - EN
trenuri internationale de calatori, avand rangul doi, care circula pe retelele a cel putin doua administratii europene de cale ferata
 
 
evaluare a conformitatii
activitate al carei obiect este determinarea faptului ca un produs satisface cerintele esentiale din reglementarile tehnice aplicabile sau este in conformitate cu tipul pentru care s-a emis un certificat de examinare de tip si satisface cerintele esentiale din reglementarile tehnice aplicabile (Legea 608/2001).
 
 
expeditor
persoana fizica sau juridica care a incheiat cu operatorul de transport feroviar contractul de transport si care este inscrisa ca atare in acesta