Autoritatea Feroviară Română
AFER

Buletin informativ
Conform Legii nr. 544 din 2001 (cu completările ulterioare) art. 5, Buletinul informativ cuprinde lista informaţiilor de interes public comunicate din oficiu, respectiv:

a) Actul normativ care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii: HG nr. 626/1998 (cu modificarile si completarile ulterioare) privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române - AFER Hotărârea nr. 626/1998
e) 1. bugetul
i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate:

  - Reclamația administrativă Reclamatie administrativa conform L544

  - Legea nr 544 din 2001 Legea nr. 544/2001

  - Hotărârea Nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public HG nr 123 din 2002