Autoritatea Feroviară Română
AFERTARIFELE si MODUL DE CALCUL
privind prestatiile de servicii specifice efectuate de 
Autoritatea Feroviara Romana - AFER
privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de activităţi specifice
efectuate de Autoritatea Feroviară Română - AFER (reformat 2018)

 

S E R V I C I I L E

efectuate de

Autoritatea Feroviara Romana - AFER

 


Inspectie tehnicaPrestatiile specifice AFER pentru care se aplica tariful orar

 
1. 
Eliberarea licentei de transport feroviar

1.1.
Verificarea documentelor si acordarea licentei de transport feroviar

1.2.
Verificarea detinerii resurselor financiare si logistice in vederea obtinerii licentei de transport feroviar


2.
Eliberarea certificatului de siguranta

2.1.
Verificarea documentelor si evaluarea materialului rulant

2.2.
Eliberarea certificatului de siguranta


3. 
Eliberarea autorizatiei de exploatare a liniilor ferate industriale detinute de agentii economici

3.1.
Verificarea preliminara a documentelor prezentate in vederea obtinerii autorizatiei

3.2.
Vizita de evaluare si eliberarea autorizatiei


4. 
Emiterea autorizatiei de lucru pentru lucrari de interventie la liniile ferate industriale, fara acces la infrastructura feroviara


5. 
Eliberarea certificatului de omologare tehnica (preliminara sau finala) pentru materiale, componente si echipamente


6. 
Eliberarea atestatului tehnic/autorizatiei pentru standuri si dispozitive speciale

6.1.
Eliberarea atestatului tehnic pentru standuri

6.2.
Eliberarea atestatului tehnic pentru dispozitive speciale


7. 
Eliberarea autorizatiei tehnice de furnizor feroviar

7.1.
Eliberarea autorizatiei tehnice de furnizor feroviar

7.2.
Eliberarea unei noi autorizatii, ca urmare a extinderii gamei de produse/servicii furnizate


8. 
Alte activitati de certificare, autorizare, atestare, expertize tehnice, avizare documentatii, incercari de laborator, acordare de avize si agremente, receptie tehnica, cercetare stiintifica, microproductie, alte activitati


Prestatiile specifice efectuate de AFER pentru care aplica tariful fix

 
1. 
Emiterea autorizatiei, certificatului, atestatului, licentei


2. 
Supravegherea prin actiuni de control si inspectie de stat a gestionarilor de infrastructura feroviara (tarif/km linie desfasurata)


3. 
Supravegherea prin actiuni de control si inspectie de stat a gestionarilor de infrastructura destinata transportului cu metroul (tarif/km linie desfasurata)


4. 
Supravegherea prin actiuni de control si inspectie de stat a operatorilor feroviari de transport de calatori (tarif/1000 tren.km)


5. 
Supravegherea prin actiuni de control si inspectie de stat a operatorilor feroviari de transport de marfa (tarif/1000 tren.km)


6. 
Eliberarea autorizatiei tehnice pentru materialul rulant, eliberarea avizului tehnic pentru prelungirea duratei normale de functionare a vehiculelor feroviare

6.1.
Locomotive, automotoare, rame electrice sau diesel si vagoane de calatori

6.2.
Vagoane de marfa

6.3.
Alte tipuri de material rulant


7. 
Eliberarea certificatului de omologare tehnica de tip pentru vehicule feroviar

7.1.
Locomotive

7.2.
Vagoane de calatori

7.3.
Vagoane de marfa

7.4.
Vagoane-rame automotoare

7.5.
Alte vehicule feroviare


8. 
Eliberarea autorizatiei pentru laboratoarele de incercari produse feroviare

8.1.
Laboratoare cu pana la 10 incercari

8.2.
Laboratoare cu 11-25 de incercari

8.3.
Laboratoare cu peste 25 de incercari

8.4.
Eliberarea unei noi autorizatii ca urmare a extinderii listei de incercari autorizate (tarif/incercare)


9. 
Autorizarea din punct de vedere tehnic a statiilor de cale ferata

9.1.
Statii de categoria I si speciala

9.2.
Statii de categoria a II-a

9.3.
Statii de categoria a III-a

9.4.
Statii de categoria a IV-a

9.5.
Halte de miscare

  
10.
Activitati de instruire in domeniul feroviar (tarif/ora/cursant)


11.
Auditarea sistemelor calitatii (volumul de activitate se stabileste, de comun acord cu beneficiarul, prin contract)


Activitati repetitive pentru care se percepe un tarif procentual din valoarea tarifului aplicat pentru prestatia initiala

 
1. 
Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de omologare tehnica


2. 
Vizarea periodica a atestatului tehnic/autorizatiei pentru standuri, dispozitive speciale sau laboratoare


3. 
Vizarea anuala a autorizatiei tehnice de furnizor feroviar


4.
Vizarea periodica a licentei de transport feroviar


5. 
Verificarea respectarii cerintelor si vizarea periodica a autorizatiei tehnice pentru statiile de cale ferata


6. 
Eliberarea unei noi licente, autorizatii, atestat sau certificat, datorita pierderii sau distrugerii celui eliberat anterior


7. 
Eliberarea unei noi licente, autorizatii, atestat sau certificat, datorita anularii, retragerii sau suspendarii celui eliberat anterior


8. 
Eliberarea unei noi autorizatii, atestat sau certificat, in cazul modificarii denumirii/statutului agentului economic incercarilor/examinarilor etc., in vederea eliberarii atestatelor, autorizatiilor, certificatelor, licentelor, ca urmare a neconformitatilor constatate


9. 
Activitati de reevaluare, repetare a incercarilor/examinarilor etc., in vederea eliberarii atestatelor, autorizatiilor, certificatelor, licentelor, ca urmare a neconformitatilor constatate


10. 
Avizarea documentatiei modificate ca urmare a observatiilor AFER