Autoritatea Feroviară Română
AFERS E R V I C I I L E

efectuate de

Autoritatea Feroviara Romana - AFER

 


Evaluarea conformitătii subsistemelor structurale si a elementelor constitutive de interoperabilitate în conformitate cu Specificatiile Tehnice de Interoperabilitate (STI) si Normele Nationale (NN)


Evaluarea conformitatii prin activităti de inspectie tehnică, in vederea aplicarii vizei pe declaratia de conformitate

 
Autorizarea furnizorilor feroviari, avizarea documentatiei tehnice, omologarea tehnica, agrementarea tehnica, atestarea standurilor/dispozitivelor speciale si autorizarea laboratoarelor, conform reglementarilor nationale


Evaluarea conformitătii prin incercari de laborator


Inchirierea facilitati de testare Centrul de Testari Feroviare Faurei


Inregistrarea vehiculelor feroviare


Emitarea avizelor tehnice pentru vehiculele feroviare


Autorizarea tehnică a vehiculelor feroviare


Certificarea sistemelor de management


Certificare personal