Autoritatea Feroviară Română
AFER

CONSILIUL DE CONDUCERE

Marian Mihail CĂLIN
Președinte
Director General AFER

Lucian BLAGA
Membru
Director ASFR

Vasile STĂNESCU
Membru
Director ONFR

Carmen Anca BURSUC
Membru
Director OLFR

Gabriel POPA
Membru
prof. univ. la UPB

Razvan Cătălin DOBREA
Membru
prof. univ. la ASE Buc.

Claudiu Paul BUGLEA
Membru
prof. univ. la Univ. Buc.