Autoritatea Feroviară Română
AFER

CONSILIUL DE CONDUCERE

Constantin ANDRONACHE
Președinte
Director General AFER

Petru BOGDAN
Membru
Director ASFR

Nicolae SANDU
Membru
Director ONFR

Doru Cătălin TOADER
Membru
Director OLFR

Gabriel POPA
Membru
prof. univ. la UPB

Razvan Cătălin DOBREA
Membru
prof. univ. la ASE Buc.

Claudiu Paul BUGLEA
Membru
prof. univ. la Univ. Buc.