Autoritatea Feroviară Română
AFER

Legislatie conexa

REGULAMENTUL (UE) 2021/782AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 29 aprilie 2021 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar


Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din din 23 octombrie 2007 privind drepturile si obligațiile călătorilor din transportul feroviar


Ordinul nr. 590/2019 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi exercitarea activităţii de supraveghere desfăşurate de Autoritatea Feroviară Română - AFER pentru respectarea Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar, a formei, modelului, conţinutului legitimaţiei speciale, a funcţiilor care au dreptul la aceasta, precum şi a modelului procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 239 din 28 martie 2019
Lege Nr. 677/2001 din 21/11/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date

Publicat in MOF nr. 790 - 12/12/2001
HOTĂRÂRE Nr. 2139 din 30 noiembrie 2004  pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe


Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 46 din 13.01.2005
Ordonanta de urgenta a Guvernului Nr. 138/29.12.2004  pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal


Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 1281 din 30.12.2005
Ordinul ministerului finantelor publice nr. 1845/22.12.2003 privind normele de aplicare a unor prevederi din titlul VI "Taxa pe valoarea adaugata" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal


Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 14 din 08.01.2004
Ordinul ministerului finantelor publice nr. 1818/18.12.2003 pentru stabilirea structurii raportarilor referitoare la cheltuielile de personal, prevazute de Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003 si de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519/2003

Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 15 din 08.01.2004
Ordinul ministerului finantelor publice nr. 1826/22.12.2003 pentru aprobarea Precizarilor privind unele masuri referitoare la organizarea si conducerea contabilitatii de gestiune


Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 23 din 12.01.2004
Hotararea Guvernului nr. 1555/18.12.2003 pentru modificarea HG nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor ocupatiilor, meseriilor si specializarilor pentru care se asigura pregatirea profesionala prin invatamantul preuniversitar, precum si durata de scolarizare

Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 27 din 13.01.2004