Autoritatea Feroviară Română
AFER

Rapoarte de activitate cf. legii nr.52/20032022 Raport trim. I  2022 Raport trim. II  


2021 Raport trim. I  2021 Raport trim. II  2021 Raport trim. III  2021 Raport trim. IV  
2020 Raport trim. I  2020 Raport trim. II  2020 Raport trim. III  2020 Raport trim. IV  
2019 Raport trim. I  2019 Raport trim. II  2019 Raport trim. III  2019 Raport trim. IV