Autoritatea Feroviară Română
AFER

Politici
Politica Autorităţii Feroviare Române - AFER privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, conform Regulamentului nr.679 din 27.04.2016 si care se aplica din 25 mai 2018.