Autoritatea Feroviară Română
AFER

Strategii
Strategia de modernizare şi dezvoltare a Autorităţii Feroviare Române - AFER 2022Strategia de dezvoltare IT a Autorităţii Feroviare Române - AFER,
pe termen mediu - 2021-2025


Strategia de dezvoltare şi modernizare a Autorităţii Feroviare Române - AFER,
pentru 2018-2020