Autoritatea Feroviară Română
AFER

Strategia Natională Anticoruptie


Inventarul masurilor preventive si indicatorii de evaluare in cadrul AFER in anul 2023


Raport narativ privind implementarea SNA in AFER in anul 2023

Declaratie AFER de aderare la SNA 2021-2025


Raport evaluare privind măsuri transparentă AFER pentru anul 2022Strategie anticoruptie AFER 2021-2025