Autoritatea Feroviară Română
AFER
COMUNICATE DE PRESA
   În perioada 17 - 18 octombrie 2023, a avut loc la sala de conferințe a hotelului Radisson Blu din București cea de-a XVIII-a ediție a Zilelor Feroviare cel mai mare eveniment feroviar din Europa de Sud Est, ce a reunit 300 de reprezentanți ai serviciilor feroviare și auxiliare – companii, specialiști și autorități și care a inclus și o expoziție de specialitate, precum și multe sesiuni de networking.
   Autoritatea Feroviară Română a fost reprezentată la eveniment printr-un stand expozițional permanent, iar în cadrul sesiunilor de dezbateri, vorbitori au fost domnii:
   - Nicolae Sandul – Șef Department Certificare Sisteme de Management – ONFR - AFER;
   - Marius Caramelea – Șef Departament Relații Internaționale – AFER;
   - Nicușor Laurențiu Zaharia – Șef Serviciu Laborator Materialul Rulant – ONFR - AFER.   Astăzi, 3 octombrie, a avut loc la sediul Autorității Feroviare Române întâlnirea conducerii AFER cu reprezentanții mass-media, prilejuită de aniversarea celor 25 de ani de activitate în sectorul feroviar românesc.
   La eveniment a participat și domnul Ionuț-Cristian SĂVOIU, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, care a transmis un mesaj de felicitare tuturor celor care s-au dedicat dezvoltării și bunei funcționări a acestei instituții, ce contribuie în permanență la creșterea și modernizarea transportului feroviar din România.
   De asemenea, în cadrul întâlnirii, s-au evidențiat planurile Autorității Feroviare Române, de modernizare a Centrului de Testări Feroviare – CTF Făurei, dar și perspectivele de dezvoltare ale AFER, în contextul interoperabilității sistemului feroviar național cu sistemul feroviar european.


AFER, 1998 - 2018 : 20 de ani de activitate

AUTORITATEA FEROVIARĂ ROMÂNĂ - AFER, în prag aniversar, se pregătește pentru un nou rol

Ca urmare a transpunerii în legislația națională a pilonului tehnic din cadrul Pachetului IV Feroviar, procesul de autorizare a vehiculelor feroviare noi și de certificare a operatorilor de transport feroviar se va revizui radical.

Relaționarea cu Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate va fi o provocare și se așteaptă ca rezultatul noilor proceduri proiectate de această legislație să conducă la procese simplificate și armonizate la nivel european.

Autoritatea Feroviară Română – AFER se află în pragul de a actualiza viziunea sa strategică, subliniind modul în care se va transforma organizația, ca urmare a schimbărilor legislative presupuse de transpunerea Pachetului IV Feroviar.

Nu este nimic mai edificator privind arhitectura viitoare a Uniunii Europene decât angajamentul privind implementarea ERTMS care, prin implicarea totală a Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate, va garanta stabilitatea și compatibilitatea transportului feroviar.

În ceea ce privește ERTMS, Autoritatea Feroviară Română – AFER își va stabili drept priorități:
- disponibilitatea de soluții tehnice și produse compatibile pentru furnizori;
- realizarea unui progres de implementare în concordanță cu unitățile competente;
- interoperabilitatea reală la bord, cu proceduri simplificate de verificare.

ERTMS reprezintă o prioritate pentru Autoritatea Feroviară Română – AFER care va urmări progresul implementării, adoptând acele proceduri eficiente, astfel încât să fie recuperate eventualele întârzieri. Dacă vrem să eliminăm bariere, trebuie să avem un sistem european de management al traficului funcțional.

De asemenea, AFER va căuta soluții pentru ca răspunsul la solicitările beneficiarilor să fie mult mai eficient, eliminând barierele birocratice și reducând costurile administrative, relaționarea cu partenerii va fi mult mai atent abordată în perioada imediat următoare.

O nouă dimensiune o va reprezenta și „cultura de siguranță”. Siguranța în domeniul feroviar, domeniu multidisciplinar, are rolul de a contribui la realizarea unui maxim al eficienței actului de transport în condițiile date, cu minimizarea costurilor sau pierderilor de resurse sub un nivel considerat acceptat.

Minimizarea pierderilor de resurse în domeniu a fost și va constitui o provocare. Siguranța feroviară în cadrul operațiunilor de transport efectuate de operatorii economici, fie administratori de infrastructură, fie operatori de transport feroviar, se află la baza tuturor activităților. Aceasta este direct proporțională cu calitatea și nivelul de pregătire al personalului din structurile organizațiilor, dar depinde foarte mult și de calitatea managementului utilizat, a tehnicii din dotare și a proceselor, metodelor și instrumentelor utilizate pentru identificarea, evaluarea, procesarea și valorificarea informațiilor obținute din analiza diferitelor evenimente feroviare.

Au trecut 20 de ani de la înființarea instituției noastre și acum ne putem exprima speranța că dimensiunea europeană pe care AFER o capătă ne face să privim la următorii ani ca la o continuă provocare.

Marian-Mihail CĂLIN
Director General19.09.2016 - COMUNICAT DE PRESĂ

În săptămâna 12-16 septembrie 2016 la Centrul de Testări Feroviare Făurei, aparţinând Autorităţii Feroviare Române – AFER, a avut loc ultima etapă - Demonstraţia finală - din cadrul proiectului finanţat de Comisia Europeană - FP 7 -  .

Proiectul   are de soluţionat Monitorizarea prin satelit a situaţiilor de urgenţă pentru sprijinirea managementului în operaţiuni critice pe căile ferate.
Partenerii din cadrul consorţiului, constituit în cadrul acestui proiect, sunt: D’Appolonia S.p.A.  - coordonator, Universitatea din Pavia (UNIPV), Universitatea din Bologna (UNIBO), Universitatea din Newcastle (UNEW), Institutul Mihajlo Pupin (IMP), D.M.A.T. Consulting KG (DMAT), ANSUR Technologies AS (ANSUR), TriaGnoSys GmbH (TGS), GlobalGPS BH (GLOB), Akkon Hochschule für Humanwissenschaften (AKKON), IMOSS AG (IMOSS) şi Autoritatea Feroviară Română (AFER).

Rolul Autorităţii Feroviare Române – AFER în cadrul proiectului este de a furniza orientări şi instrucţiuni cu privire la modul de a opera pe reţeaua feroviară,  “demonstrarea soluţiei tehnice” în mediu real feroviar - Centrul de Testări Feroviare Făurei - şi de a integra soluţiile rezultate.

În primele trei zile partenerii responsabili cu realizarea tehnică s-au ocupat de configurarea sistemului: montarea/reglarea antenelor, amplasarea echipamentelor de monitorizare a diverşilor parametri de vagon/locomotivă, a unităţilor de comunicare prin satelit, precum şi de implementare a aplicaţiilor specifice.

În data de 15 septembrie a avut loc demonstraţia, în mediu real feroviar - simularea lovirii de către tren, la pasaj la nivel, a unui vehicul de călători -  utilizând regulile feroviare complementar cu aplicaţiile .
La demonstraţie au mai participat: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Brăila cu trei echipaje (ambulanţă, descarcerare şi pompieri), precum şi Poliţia Transporturi cu un echipaj.

Vineri în data de 16 septembrie a avut loc Adunarea Generală Finală a consorţiului la care s-au analizat rezultatele exerciţiului, au fost stabilite documentele de raportare, precum şi celelalte detalii pentru decontare şi finalizare.

Autoritatea Feroviară Română – AFER a fost felicitată pentru modul profesionist în care s-a implicat în acţiune şi a primit mulţumirile coordonatorului de proiect D’Appolonia S.p.A. pentru organizarea demonstraţiei.

 GALERIE FOTO05.07.2016 - COMUNICAT DE PRESĂ

4 – 5 iulie 2016: Autoritatea Feroviară Română – AFER a primit vizita unei delegaţii din Polonia, de la Institutul de Cercetări Feroviare Kolejnictwa - Varşovia formată din:
- Dr. Andrzej Maassel – Director Adjunct pentru Studii şi Cercetare, IK Varşovia
- Ing. Zbigniew Syafranski – Şef Departament pentru Coordonarea Proiectelor şi Cooperare Internaţională, IK Varşovia

Vizita a început cu prezentarea Autorităţii Feroviare Române – AFER, organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor în domeniul feroviar şi de transport cu metroul, instituţie publică înfiinţată în locaţia fostului institut de cercetări şi proiectări în transporturi (ICPTT), moştenind astfel laboratoarele tehnice de: material rulant, infrastructură feroviară, semnalizări feroviare şi nu în ultimul rând Centrul de Testări Feroviare Făurei.

Cu această ocazie Dl. Dragoş Floroiu – Directorul General al AFER, împreună cu Dl. Andrzej Maassel – Directorul Adjunct pentru Studii şi Cercetare, IK Varşovia au semnat Acordul de cooperare profesională intre Autoritatea Feroviara Romana - AFER şi Institutul de Cercetări Feroviare Kolejnictwa – Varşovia pe următoarele probleme:
1.      Schimb de cercetători, personal tehnic şi alţi experţi când e cazul;
2.      Schimb de publicaţii şi informaţii de natură ştiinţifică şi tehnică;
3.      Invitaţii la seminarii, simpozioane, alte întâlniri şi instruiri;
4.      Găzduirea de vizite tehnice atunci când se stabileşte de comun acord;
5.      Implementarea de proiecte comune   privind subiecte de interes comun;
6.      Alte forme de cooperare.

S-au vizitat apoi laboratoarele instituţiei noastre, iar apoi marţi 5 iulie au efectuat o vizită tehnică la Centrul de Testări Feroviare Făurei.

"Dear colleagues,
Thank you once again for welcoming us to Bucureşti and Făurei so heartedly, and for an excellent hospitality. I am fully convinced, that the Agreement on Cooperation, concluded on Monday, will set a base for working contacts between our experts.
I would like to ask Mr Alexandru Ion to send us a photo of Dir. Floroiu and Dir. Massel, after signing the Agreement. We will put the info with the photo in a "IK Newsletter", which will be distributed during InnoTrans 2016 fair in Berlin. This would be a broad promotion of our cooperation.
Best regards from Poland

Zbigniew Szafrański"

"Dragi colegi,
Vă mulţumesc încă o dată din inima atât pentru urarea de Bun venit la București și Făurei cât şi pentru excelenta ospitalitate. Sunt pe deplin convins, că Acordul de cooperare încheiat luni, va stabili o bază pentru contacte de lucru între experţii noştri.
Aş dori să-l întreb pe dl Alexandru Ion dacă poate să ne trimită o fotografie cu Dir. FLOROIU şi Dir. MASSEL, după semnarea acordului. Vom pune informaţiile cu fotografia într-un "IK Buletin informativ", care va fi distribuit în cursul expoziţiei InnoTrans 2016 de la Berlin. Acest lucru ar fi o promovare largă a cooperării noastre.
Salutari din Polonia

Zbigniew Szafranski"12.05.2016 - COMUNICAT DE PRESĂ


Ministrul Transporturilor, Dan M. Costescu, s-a întâlnit astăzi, 11.05.2016, cu Josef Doppelbauer, directorul executiv al Agenţiei Europene a Căilor Ferate (ERA). Principalele teme discutate au fost restructurarea şi modernizarea Autorităţii Feroviare Române în linie cu ultimele prevederi europene, precum şi aprobarea recentă a Pachetului IV European Feroviar. România a semnat astăzi Memorandumul de cooperare intre Autoritatea Feroviara Romana (AFER) şi Agenţia Europeană a Căilor Ferate privind implementarea pilonului tehnic din Pachetul IV Feroviar. Astfel, România intra în grupul primelor 5 state din Uniunea Europeană, alături de Regatul Unit, Ungaria, Germania, Belgia şi Franţa, care fac acest pas.

Restructurarea instituţiei va facilita implementarea practicilor europene ce decurg din Pachetul IV Feroviar şi vizează crearea unui spaţiu feroviar unic european. În acest fel, va exista cadrul legal pentru simplificarea şi favorizarea activităţilor operatorilor şi furnizorilor feroviari. În plus, va fi înfiinţat un Organism de Reglementare şi Strategie (reformă) Feroviară.

România va fi iniţiator şi partener al proiectelor comune ale Uniunii Internaţionale a Căilor Ferate (UIC) şi ale Agenţiei Europene a Căilor Ferate (ERA) pentru a dezvolta soluţii competitive pentru calea ferată.”
Agerpres


Discuţiile au continuat apoi la sediul Autorităţii Feroviare Române – AFER unde Dl. Josef Doppelbauer a fost însoţit de o delegaţie UIC – SNCF, iar Dl. Dragoş Floroiu – Directorul General al AFER a prezentat noua echipă managerială.
Au avut loc discuţii bilaterale, pe domenii de activitate, cu fiecare membru în parte, şi o vizită la laboratoarele tehnice ale AFER.

23.07.2015 - COMUNICAT DE PRESĂ


1. Declanşarea procedurii de Infringement
În temeiul art. 258 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, Comisia Europeană a transmis României Avizul motivat în cauza 2012/2219  C(2014) 7298, document care semanala faptul că la transpunerea Directivei 2004/49/CE prin Legea nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară, Guvernul României din acea perioadă nu a respectat integral prevederile directivei sus-menţionate, pentru următoarele motive:
     1. pentru că nu a garantat independenţa organismului naţional de investigare, art.21 alin.(1) din Directiva 2004/49/CE;
     2. pentru că nu a garantat independenţa autorităţii naţionale de siguranţă, respectiv pentru nerespectarea art.16 alin.(1) din Directiva 2004/49/CE.
     Comisia Europeană a fixat ca termen de adoptare a măsurilor necesare pentru a se conforma avizului motivat, un termen de două luni de la transmiterea acestuia.

2. Eforturi depuse de România
Urmare a situaţiei create, România a depus eforturi în vederea eliminării neconformităţilor constatate de Comisia Europeană prin modificarea cadrului legislativ actual referitor la independenţa organismului de investigare feroviară faţă de de autoritatea de siguranţă feroviară.
Astfel, România a adus la cunoştinţa Comisiei Europene calendarul pentru elaborarea şi aprobarea unor acte normative care să conducă la eliminarea neconformităţilor constatate, respectiv:
a) act normativ de modificare şi completare a OG nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Transporturilor şi a Legii nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară;
b) act normativ de înfiinţare şi organizarea a unui organism de investigare feroviară, independent în organizare de către autoritatea de siguranţă;
c) act normativ de reorganizare a AFER, instituţie care va cuprinde numai 3 organisme distincte în cadrul acesteia, respectiv Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română – ASFR, Organismul de Licenţe Feroviare Romîn – OLFR şi Organismul Notificat Român – ONFR.
De asemenea, în scopul remedierii în termen şi fără consecinţe a infrigementului aplicat, România, prin conducerea Ministerului Transporturilor, a solicitat reprezentanţilor Comisiei Europene o întrevedere în care să fie discutate proiectele de acte normative necesar a fi promulgate pentru rezolvarea situaţiei.
Întâlnirea cu reprezentanţii Comisiei a fost mandatată de Guvernul României printr-un Memorandum semnat de primul-ministru, document în care au fost prezentate principiile de modificare a legislaţiei implicate în scopul  remedierii deficienţelor care au condus la infrigement.

3. Rezultatele obţinute până la această dată
Urmare a eforturilor depuse şi în totală concordanţă cu calendarul asumat, la data de 30 iunie 2015 s-a aprobat OUG nr. 33/2015 care a modificat şi completat OG nr. 95/1998 şi Legea nr. 55/2006, respectiv a înfiinţat Agenţia de Investigare Feroviară - AGIFER şi a restructurat componenţa AFER, eliminând, totodată, implicarea Ministerului Transporturilor în activitatea ASFR şi AGIFER.
Aprobarea, de către Guvernul României, a acestui act normativ reprezintă, în fapt, remedierea neconformităţilor constatate de către Comisia Europeană şi formulate în avizul motivat transmis.
Ca urmare a apariţiei OUG nr. 33/2015, în data de 22.07.2015 a fost aprobată, în şedinţă de guvern, hotărârea referitoare la organizarea şi funcţionarea AFER şi totodată reorganizarea AFER prin ieşirea organismului de investigare din cadrul acestuia, urmând ca până la sfârşitul lunii iulie să fie adoptată, în acelaşi mod, hotărârea de guvern referitoare la organizarea şi funcţionarea AGIFER. 

Director general,
Gelu DAE