Autoritatea Feroviară Română
AFER


ContracteCONTRACTE 2019
Nr. contract


CONTRACT DE SERVICII
Pachetul de servicii informatice WEB—PARC
Nr.1020/5 din data 23.01.2019

CONTRACT DE SERVICII
Asistenta tehnică şi service, revizii periodice, reparaţii accidentale, reparaţii componente si piese de schimb. reparaţii planificate, precum şi revizii de tip RT, R1, R2 si 2R2 pentru locomotiva tip LDH 1250 seria 283, aflată în dotarea Centrului de Testări Feroviare Făurei
Nr.1020/12 28.03.2019

ACT ADITIONAL Nr.1 /23.11.2018, Nr. 297 din data de 17.09.2018

Nr.1 / 23.11.2018

CONTRACT DE SERVICII
Servicii de întreţinere, revizie şi reparaţii a instalatiiior de ridicat (macarale, poduri rulante şi instalaţii grup Vinci), aflate la sediul central AFER (Hala Tensometrie, Hala Pulsatori şi Hala Vagoane) şi C.T.F. Făurei
Nr.1020/11 05.03.2019

CONTRACT DE SERVICII
Asistentă şi îndrumare metodologică a structurilor organizatorice din cadrul instituţiei publice, în scopul realizării procesului anual de autoevaluare a controlului intern managerial existent la nivelul beneficiarului.
Nr.1020/48 30.10.2018

CONTRACT DE SERVICII
Servicii de mentenanţă şi suport, necesare în exploatarea sistemului Software Integrat pentru Managementul Economico—Financiar SIMEC - varianta WEB. sub formă de abonament lunar.
Nr.1020/55 din data de 07.12.2018


CONTRACTE 2018
Nr. contract


CONTRACT DE PRESTARI SERVICII MEDICALE DE MEDICINA MUNCII
Nr.1020/26 din 18.06.2018

CONTRACT DE SERVICII
Pachetul de servicii informatice WEB—PARC
Nr.1020/2 din data 08.01.2018

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
Servicii de mentenanta si suport tehnic, sub forma de abonament lunar, pentru utilizarea produsului software “OSCAR - Gestionarea Resurselor Umane”
Nr.1020/4 din
30.01.2018

CONTRACT DE SERVICII
Servicii de reparatii si igienizare a magaziei de la laboratorul de tensometrie, curatire tencuiala deteriorata, tencuire tavan, curatare pereti, aplicare 2 straturi vopsea lavabila, vopsitorie tocuri ferestre, tevi calorifer si usa si refacere hidroizolatie acoperis
Nr.1020/28 03.07.2018

CONTRACT DE SERVICII
Prestarea serviciilor de revizie tehnica si reparatii curente/accidentale la linia de contact si la instalatiile de electrificar e de la Centrul de Testari Faurei
Nr.1020/21 din data de 06.06.2018

CONTRACT DE SERVICII
Prestarea serviciilor de revizie a instalatiilor de ridicat (macarale, poduri rulante si instalatii grup vinci), aflate la sediul central AFER (Hala Tensometrie, Hala Pulsatori si Hala Vagoane) si C.T.F. Fdurei
Nr.1020/11 05.03.2018