Autoritatea Feroviară Română
AFER


ContracteCONTRACTE 2023 Sem 1
Nr. contract


CONTRACT DE SERVICII
servicii de medicina muncii
Nr.1020/15 din data 30.06.2023

CONTRACT DE SERVICII
servicii de mentenanta si suport tehnic. sub forma de abonament lunar pentru utilizarea produsului software “OSCAR - Gestionarea Resurselor Umane".
Nr.1020/14 din data 26.06.2023

CONTRACT DE FURNIZARE
Obiectul contractului subsecvent îl reprezintă furnizarea produselor motorină, benzină pe bază de carduri pentru combustibili, fără plată în numerar, în condiţiile prevăzute de Acordul cadru centralizat nr. 1562lCN/OS.02.2021.
Nr.1020/04 din data 20.02.2023

CONTRACT DE FURNIZARE
Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Furnizor, respectiv recepţia şi plata de catre Cumpărător. a produselor şi serviciilor următoare: router FortiGate 100F - 2 bucăţi. router FortiGate 60F - 2 bucăţi. subscripţie 3 ani pentru router FortiGate 100F - 2 bucăţi, subscripţie 3 ani pentru
router FortiGate 60F- 2 bucăţi, subscripţie 3 ani pentru router FortiGate 40F - 9 bucăţi.
Nr.1020/9 din data 02.03.2023

CONTRACTE 2022 Sem 2
Nr. contract


CONTRACT DE SERVICII
Prestatorul se obligă să presteze servicii de mentenanţă si suport, necesare în exploatarea sistemului Software Integrat pentru Managementul Ecumenice-Financiar SIMEC - varianta WEB, sub formă de abonament lunar.
Nr.1020/36 din data 05.12.2022

CONTRACT DE FURNIZARE
Obiectul contractului: Furnizorul se obligă să furnizeze imprimantă multifuncţională Brother MFC-T920DW InkJet color ADF, format A4, fax, Wi-Fi. negru - 60 bucăţi.
Nr.1020/22 din data 09.08.2022

CONTRACT DE SERVICII
Obiectul contractului îl constituie prestarea de servicii de medicina muncii, in sistem lunar de decontare pentru angajaţii Beneficiarului, aşa cum este prevăzut în anexa la contract, care face parte integrantă din prezentul contract.
Nr.MDF 2273 din 29.06.2022

CONTRACT DE FURNIZARE
Furnizorul se obligă să fumizeze o presă pentru încercări statice (încovoiere) pe şine sudate, în perioada convenită de comun acord, în confomtitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract şi propunerea tehnică şi să asigure prestarea serviciilor aferente punerii în funcţiune.
Nr.1020/27 din data de 27.09.2022

CONTRACT DE SERVICII
Prestatorul se obligă să presteze servicii de pază şi control acces cu agenţi de pază la sediul central AFER din Bucureşti, Calea Griviţei nr.393 şi Centrul de Tcstări Feroviare Făurei, în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. Serviciile de pază şi protecţie se vor desfăşura în conformitate cu prevederile legale specifice în vigoare si cu cerinţele caietului de sarcini. La sediul central se va asigura mentenanţa (revizie.
reparaţii şi intervenţii) sistemului de alarmă şi supraveghere video.
Nr.1020/20 din data de 12.07.2022

CONTRACT DE SERVICII
Prestatorul se obligă să presteze serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.
Nr.1020/21 din data 18.07.2022

CONTRACTE 2022 Sem 1
Nr. contract


CONTRACT DE SERVICII
Obiectul contractului consta în prestarea serviciilor de întretinere, revizie si reparatii a instalatiilor de ridicat (macarale, poduri rulante si instalatii grup vinci), aflate la sediul central AFER (Hala Tensometrie, Hala Pulsatori si Hala Vagoane) si C. T.F. Faurei
Nr.1020/5 din
10.03.2022

CONTRACT DE SERVICII
Obiectul prezentului contract îl reprezintă serviciile menţionate în Anexa nr.2 - Activităţi ale serviciului prestat şi tarife in vederea tratării acestora la staţii de tratare mecano-biologică, staţii de producere compost staţii de sortare şi la depozitele de deşeuri.
Nr.1024/4 din
23.02.2022

CONTRACT DE SERVICII
- Obiectul Contractului Subsecvent este stabilirea cadrului contractual şi a termenilor şi condiţiilor ce vor guverna prestarea Serviciilor de telefonie mobilă (voce şi date) — cod CPV 64212000—5 („Serviciile de telefonie mobilă”) pentru Achizitor, conform nevoilor acestuia şi în limita bugetului alocat cu această destinaţie.
- Scopul Contractului Subsecvent este de a asigura accesul la resursele necesare pentru prestarea Serviciilor de telefonie mobilă în baza necesităţilor Achizitorului.
- Contractantul va executa obligaţiile stabilite în sarcina sa prin furnizarea de Servicii de telefonie mobilă în conformitate cu Standardele profesionale si cu toţi termenii şi condiţiile stabilite în acest Contract Subsecvent şi în Caietul de sarcini.
Nr.1691/CN din
29.03.2022

CONTRACT DE FURNIZARE
- Obiectul contractului subsecvent îl reprezintă furnizarea produselor motorină, benzină pe bază de carduri pentru combustibili, fără plată în numerar, în condiţiile prevăzute de Acordul cadru centralizat nr. 1562/CNf08.02.2021.
- Furnizorul se obligă să livreze cardurile pentru combustibili la adresa/adresele de livrare indicate de utilizatori în conformitate cu obligaţiile asumate prin documentele prevăzute la art. 5.1.
- Achizitorul se obligă să achiziţioneze produsele prevăzute la pct. 4.1 şi să plătească preţul convenit în prezentul contract subsecvent.
Nr.1020/1 din
18.02.2022

CONTRACTE 2021 Sem 2
Nr. contract


CONTRACT DE SERVICII
Obiectul contractului il constituie prestarea de servicii de medicina muncii
Nr.1020/11 din 28.06.2021

CONTRACT DE SERVICII
Obiectul contractului il constituie prestarea de servicii de pază şi control acces cu agenţi de pază la sediul central AFER din Bucuresti, Calea Griviţei nr.393 şi Centrul de Testări Feroviare Făurei
Nr.1020/29 din 13.09.2021

CONTRACT DE FURNIZARE
Obiectul contractului il constituie fumizarea, in perioada convenită, upgrade Arrays Mechanical Pro pentru simularea tensiunilor dinamice, Soft Arrays Mechanical Premium Add cu specificaţiile tehnice şi la preţul prezentate in propunerea tehnică şi comercială nr.9127 din 06.07.2021
Nr.1020/12 din 08.07.2021

CONTRACTE 2021 Sem 1
Nr. contract


CONTRACT DE SERVICII
Prestatorul se obliga sa asigure pachetul de servicii informatice WEB-PARC sub forma de abonament lunar conform anexei 1 la prezentul contract.
Nr.1020/51 din 28.12.2021

CONTRACT DE SERVICII
Obiectul contractului consta în prestarea serviciilor de întretinere, revizie si reparatii a instalatiilor de ridicat (macarale, poduri rulante si instalatii grup vinci), aflate la sediul central AFER (Hala Tensometrie, Hala Pulsatori si Hala Vagoane) si C. T.F. Faurei, in vederea functionarii si utilizarii acestora în conditii de securitate, conform Prescriptiilor ISCIR PT R1 — 2010, constând în 1 (una) revizie/an.
Nr.1020/6 din 23.03.2021

CONTRACT DE FURNIZARE
Obiectul contractului subsecvent il reprezinta furnizarea produselor motorina, benzina pe baza de carduri pentru combustibili, fara plata in numerar, in conditiile prevazute de Acordul cadru centralizat nr. 1562/CN/08.02.2021.
Nr.1020/1 din 18.02.2021

CONTRACT DE SERVICII
Prestatorul se obliga sa presteze servicii de curatenie si igienizare pentru spatiile de la sediul Inspectoratului de Siguranta Feroviara Constanta
Nr.1020/7 din 21.05.2021

CONTRACTE 2020
Nr. contract


CONTRACT DE SERVICII
Prestatorul se obligă să presteze servicii de telefonie mobilă, date mobile şi telefonie fixă către reţele mobile prin flux digital, prezentate detaliat în caietul de sarcini şi propunerea tehnică, anexe la contract, în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
Nr.1020/50 din 17.12.2020

CONTRACT DE SERVICII
Prestatorul se obligă să presteze servicii de întreţinere a liniei de cale ferată "Inel Mare" de la Centrul de Testări Feroviare Făurei, în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract şi cu cerinţele prezentate în Caietul de sarcini, anexă la contract.
Nr.1020/36 din 08.10.2020

CONTRACT DE SERVICII
Prestatorul se obligă să presteze servicii pentru tiparirea Buletinului AFER (servicii de pretiparire, tiparirea prin procedeul offset, legarea prin broşare, ambalarea şi livrarea publicaţiilor la sediul Achizitorului), în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
Nr.1020/24 din 30.07.2020

CONTRACT DE FURNIZARE
Furnizorul se obligă să livreze, să monteze şi să pună în funcţiune aparate de aer condiţionat tip Panasonic Professional Inverter Z71-TKEA 24000 Btu/h - 2 bucaţi.
Nr.1020/27 din 11.08.2020

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
Obiectul contractului îl constituie prestarea de servicii de medicina muncii, în sistem lunar de decontare pentru angajaţii Beneficiarului, aşa cum este prevăzut în anexa la contract, care face parte integrantă din prezentul contract.

ANEXA
Nr.1020/17 din 03.07.2020CONTRACT DE FURNIZARE
Fumizorul se obligă să furnizeze, în perioada convenită, "Soft specializat - Licenţă Ansys Mechanical Pro" cu specificaţiile tehnice şi la preţul prezentate în propunerea tehnică şi comercială nr.846 din 09.12.2020.
nr.1020/49 din 16/12/2020

CONTRACT DE SERVICII
Prestarea serviciilor de colectare separata si transport separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati din institutii, cu exceptia celor periculoase, cu regim Special, provenite din activitati de productie, specificate la art.20, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
nr.1020/5 din 04/02/2020

CONTRACT DE FURNIZARE
Furnizarea de consumabile pentru imprimantele din dotarea AFER (cartus cerneală, cartuş toner, ribon, kit fotoconductori, unitate imagine, film transfer, folie laminator), în perioadele convenite de comun acord şi in conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract şi în propunerea tehnică.
nr.1020/2 din data de 22.01.2020

ACT ADITIONAL
nr.1/13.05.2020
la contractul nr.1020/2 din data 22.01.2019

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
Obiectul contractului consta în “lucrari de reparatii tencuieli pereti si tavan, zugraveli cu vopsea lavabila si vopsire calorifere si usi din lemn, montat corpuri iluminat cu iesiri intrerupatoare, raschetare si grunduire parchet din lemn, placat pereti cu gips carton si vata minerala in camerele: 38, 39, 43, 44, 44°, 45 si 46 — corp B de cladire, etaj 1 ” de la sediul AFER din Calea Grivitei, nr, 393,5ector 1, Bucuresti.
nr. 1020/1/ 15.01.2020

CONTRACT DE SERVICII
Obiectul contractului constă în prestarea serviciilor de întreţinere, revizie şi reparaţii a instalatiilor de ridicat (macarale, poduri rulante şi instalaţii grup vinci), aflate la sediul central AFER (Hala Tensometrie, Hala Pulsatori şi Hala Vagoane) şi C. T.F. Făurei, în vederea funcţionării şi utilizării acestora în condiţii de securitate, conform Prescripţiilor ISCIR PT R1 — 2010, constând în 1 (una) revizie/an.
Nr.1020/8/
19.03.2020

CONTRACT DE SERVICII
Prestatorul se obliga sa asigure pachetul de servicii informatice WEB-PARC, sub forma de abonament lunar conform anexei 1 la prezentul contract.
nr.1020/4 din data 29.01.2020


CONTRACTE 2019
Nr. contract


CONTRACT DE SERVICII
Pachetul de servicii informatice WEB—PARC
Nr.1020/5 din data 23.01.2019

CONTRACT DE SERVICII
Asistenta tehnică şi service, revizii periodice, reparaţii accidentale, reparaţii componente si piese de schimb. reparaţii planificate, precum şi revizii de tip RT, R1, R2 si 2R2 pentru locomotiva tip LDH 1250 seria 283, aflată în dotarea Centrului de Testări Feroviare Făurei
Nr.1020/12 28.03.2019

ACT ADITIONAL Nr.1 /23.11.2018, Nr. 297 din data de 17.09.2018

Nr.1 / 23.11.2018

CONTRACT DE SERVICII
Servicii de întreţinere, revizie şi reparaţii a instalatiiior de ridicat (macarale, poduri rulante şi instalaţii grup Vinci), aflate la sediul central AFER (Hala Tensometrie, Hala Pulsatori şi Hala Vagoane) şi C.T.F. Făurei
Nr.1020/11 05.03.2019

CONTRACT DE SERVICII
Asistentă şi îndrumare metodologică a structurilor organizatorice din cadrul instituţiei publice, în scopul realizării procesului anual de autoevaluare a controlului intern managerial existent la nivelul beneficiarului.
Nr.1020/48 30.10.2018

CONTRACT DE SERVICII
Servicii de mentenanţă şi suport, necesare în exploatarea sistemului Software Integrat pentru Managementul Economico—Financiar SIMEC - varianta WEB. sub formă de abonament lunar.
Nr.1020/55 din data de 07.12.2018


CONTRACTE 2018
Nr. contract


CONTRACT DE PRESTARI SERVICII MEDICALE DE MEDICINA MUNCII
Nr.1020/26 din 18.06.2018

CONTRACT DE SERVICII
Pachetul de servicii informatice WEB—PARC
Nr.1020/2 din data 08.01.2018

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
Servicii de mentenanta si suport tehnic, sub forma de abonament lunar, pentru utilizarea produsului software “OSCAR - Gestionarea Resurselor Umane”
Nr.1020/4 din
30.01.2018

CONTRACT DE SERVICII
Servicii de reparatii si igienizare a magaziei de la laboratorul de tensometrie, curatire tencuiala deteriorata, tencuire tavan, curatare pereti, aplicare 2 straturi vopsea lavabila, vopsitorie tocuri ferestre, tevi calorifer si usa si refacere hidroizolatie acoperis
Nr.1020/28 03.07.2018

CONTRACT DE SERVICII
Prestarea serviciilor de revizie tehnica si reparatii curente/accidentale la linia de contact si la instalatiile de electrificar e de la Centrul de Testari Faurei
Nr.1020/21 din data de 06.06.2018

CONTRACT DE SERVICII
Prestarea serviciilor de revizie a instalatiilor de ridicat (macarale, poduri rulante si instalatii grup vinci), aflate la sediul central AFER (Hala Tensometrie, Hala Pulsatori si Hala Vagoane) si C.T.F. Fdurei
Nr.1020/11 05.03.2018