Autoritatea Feroviară Română
AFERAFER este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii  
în domeniul feroviar şi de transport cu metroul.Organism naţional care îndeplineşte atribuţiile autorităţii de siguranţă (cf. OUG nr. 73/2019).

Organism notificat si desemnat pentru efectuarea activitatilor de evaluare a conformitatii.

Obiectivul principal al OLFR este acordarea licentelor de transport feroviar.
Informatii CoronavirusAccesul la informatia de mediu
Ghiduri-COVID-19

NOUTAŢI            Abonament Buletin AFER

În anul 2023 acordam discount de 10% incepand de la 3 abonamente achizitionate.

In urma deciziei conducerii AFER, incepand cu data de 06.04.2020 se pot depune la AFER documente astfel:
  A. In format letric la registratura AFER,
  B. Prin transmitere documente prin curierat postal,
  C. In format electronic la adresele:
-
-
-
-
registratura@afer.ro – pentru AFER,
office.asfr@afer.ro – pentru organismul ASFR,
office.onfr@afer.ro – pentru organismul ONFR,
olfr@afer.ro – pentru organismul OLFR.
Continutul dosarului transmis electronic va fi conform ghidurilor afisate pe site-ul www.afer.ro, e-mailul trebuie sa contina la „subiect email” denumirea documentului solicitat conform cererii din dosar (ex. Autorizatie Furnizor Feroviar, Agrement Tehnic Feroviar, etc). Se recomanda sa nu fie mai mult de 1 dosar intr-un e-mail.
Mentiune: dimensiunea maxima a tuturor atasamentelor transmise (scanate in format PDF) la un email nu poate fi mai mare de 15 MB.

03 / 10

2022
Având în vedere tipurile de lucrări de construcții noi, modernizări sau reînnoiri care se desfășoară  pe infrastructura publica feroviară din România, cu surse de finanțare interna și/sau externe și care, în conformitate cu prevederile legale necesita punere în funcție, pentru o mai bună clarificare a acestor cerințe legale, documentele tehnice de referință (caietele de sarcini/specificațiile tehnice) vor fi completate după cum urmează: link


06 / 05

2022
Începând cu data de 05.05.2022, ONFR a reluat activitatea de înregistrare a vehiculelor feroviare în Registrul European al Vehiculelor (REV), în conformitate cu prevederile Deciziei de punere în aplicare (UE) 2018/1614 a Comisiei.
Solicitările privind înregistrarea vehiculelor feroviare vor fi depuse de către terţi numai prin intermediul platformei software a Registrului European al Vehiculelor (REV) gestionată de Agenţia Uniunii Europene pentru Căile Ferate, la următorul link: https://evr.era.europa.eu
Informaţii privind Registrul European al Vehiculelor (REV), inclusiv cadrul de reglementare, manualul de utilizare, ghidul de aplicare sau modul de obţinere al codului de organizaţie, pot fi obţinute prin accesarea următorului link: https://www.era.europa.eu/registers_en#evr


27/ 01

2021
    Organismul Notificat Feroviar Roman - AFER (ONFR-AFER) a fost notificat de catre Comisia Europeana ca organism responsabil pentru indeplinirea procedurii de evaluare a conformitatii "CE" sau a aptitudinilor de utilizare pentru elementele constitutive de interoperabilitate si componentele acestora si a procedurii de verificare "CE" pentru subsisteme structurale, parti ale acestora si vehicule feroviare in conformitate cu prevederile Directivei (UE) 2016/797 a Parlamentului European si a Consiliului din 11 mai 2016 privind interoperabilitatea sistemului feroviar in Uniunea Europeana (reformare), inscrierea in lista NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) fiind efectuata in data de 21.01.2020.
    ONFR-AFER este notificat pentru toate subsistemele structurale - infrastructura, energie, control-comanda si semnalizare, material rulant. Notificarea este disponibila pe site-ul ONFR.
Numarul organismului notificat alocat de Comisia Europeana, este NB-2269. Baza de date NANDO poate fi accesata la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm.


SUNT DE ACORD
Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii aici