Autoritatea Feroviară Română
AFER



AFER este singurul organism tehnic de specialitate al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii desemnat să emită autorizaţii, atestate, omologări, agremente şi să efectueze activităţi de inspecţie tehnică în domeniul feroviar, transportului cu metroul, metroul uşor, monorail şi al transportului urban, suburban şi regional pe şine, precum şi pe căi ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic.





  Cu ocazia Zilei Feroviarului, 16 februarie, Autoritatea Feroviară Română -  AFER aduce sincere felicitări tuturor celor care lucrează în domeniul feroviar! Astăzi se celebrează măiestria, dedicarea și devotamentul tuturor celor implicați în menținerea și dezvoltarea sistemului feroviar, fiind adevărați piloni ai progresului și ai siguranței în transporturile feroviare, munca acestora fiind esențială pentru buna funcționare a societății moderne. Sărbătorim nu doar realizările profesionale, ci și spiritul de echipă și implicarea în asigurarea confortului și siguranței călătorilor.
Autoritatea Feroviară Română - AFER vă mulțumește pentru angajamentul tuturor celor care lucrează în domeniu și vă urăm succes în continuarea activității, cu toată recunoștința și respectul nostru! La mulți ani, dragi feroviari!
În această zi de sărbătoare, Autoritatea Feroviară Română -  AFER va asigura continuitatea activității în relația cu partenerii cu un număr redus de personal.





Organismul Notificat















Organism notificat si desemnat pentru efectuarea activitatilor de evaluare a conformitatii.




Centrul de Testări

Feroviare Făurei















Singurul centru de testări feroviare din România













Acreditare

LAB1_1LAB2_1LAB3_1LAB4_1LAB5_1LAB6_1LAB7_1LAB8_1LAB9_1LAB10_1


NOUTAŢI
   A fost publicată Metodologia privitoare la aplicarea prevederilor Art. 25 din Anexa nr. 1 a OMTI nr. 2100/2023 pentru aprobarea Normelor privind acordarea avizului tehnic pentru materialul rulant care a depăşit durata normală de funcţionare/durata de serviciu.
Metodologia menţionată este disponibilă aici.

   A fost publicată Metodologia privitoare la aplicarea prevederilor Art. 6 din Anexa nr. 1 a OMTI nr. 2010/2023 pentru aprobarea Normelor privind verificarea tehnică a vehiculelor feroviare care circulă pe căile ferate din România.
Metodologia menţionată este disponibilă aici.


   Incepand cu data de 06.04.2020 se pot depune la AFER documente astfel:
  A. In format letric la registratura AFER,
  B. Prin transmitere documente prin curierat postal,
  C. In format electronic la adresa: registratura@afer.ro .

Continutul dosarului transmis electronic va fi conform ghidurilor afisate pe site-ul www.afer.ro, e-mailul trebuie sa contina la „subiect email” denumirea documentului solicitat conform cererii din dosar (ex. Autorizatie Furnizor Feroviar, Agrement Tehnic Feroviar, etc). Se recomanda sa nu fie mai mult de 1 dosar intr-un e-mail.
Mentiune: dimensiunea maxima a tuturor atasamentelor transmise (scanate in format PDF) la un email nu poate fi mai mare de 15 MB.

Având în vedere tipurile de lucrări de construcții noi, modernizări sau reînnoiri care se desfășoară  pe infrastructura publica feroviară din România, cu surse de finanțare interna și/sau externe și care, în conformitate cu prevederile legale necesita punere în funcție, pentru o mai bună clarificare a acestor cerințe legale, documentele tehnice de referință (caietele de sarcini/specificațiile tehnice) vor fi completate după cum urmează: link

Începând cu data de 05.05.2022, ONFR a reluat activitatea de înregistrare a vehiculelor feroviare în Registrul European al Vehiculelor (REV), în conformitate cu prevederile Deciziei de punere în aplicare (UE) 2018/1614 a Comisiei.
Solicitările privind înregistrarea vehiculelor feroviare vor fi depuse de către terţi numai prin intermediul platformei software a Registrului European al Vehiculelor (REV) gestionată de Agenţia Uniunii Europene pentru Căile Ferate, la următorul link: https://evr.era.europa.eu
Informaţii privind Registrul European al Vehiculelor (REV), inclusiv cadrul de reglementare, manualul de utilizare, ghidul de aplicare sau modul de obţinere al codului de organizaţie, pot fi obţinute prin accesarea următorului link: https://www.era.europa.eu/domains/registers/evr_en

27.01.2021    
    Organismul Notificat Feroviar Roman - AFER (ONFR-AFER) a fost notificat de catre Comisia Europeana ca organism responsabil pentru indeplinirea procedurii de evaluare a conformitatii "CE" sau a aptitudinilor de utilizare pentru elementele constitutive de interoperabilitate si componentele acestora si a procedurii de verificare "CE" pentru subsisteme structurale, parti ale acestora si vehicule feroviare in conformitate cu prevederile Directivei (UE) 2016/797 a Parlamentului European si a Consiliului din 11 mai 2016 privind interoperabilitatea sistemului feroviar in Uniunea Europeana (reformare), inscrierea in lista NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) fiind efectuata in data de 21.01.2020.
    ONFR-AFER este notificat pentru toate subsistemele structurale - infrastructura, energie, control-comanda si semnalizare, material rulant. Notificarea este disponibila pe site-ul ONFR.
Numarul organismului notificat alocat de Comisia Europeana, este NB-2269. Baza de date NANDO poate fi accesata la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm.

            Abonament Buletin AFER


În anul 2023 acordam discount de 10% incepand de la 3 abonamente achizitionate.
   În data de 18.12.2023, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1141/18.12.2023, Ordinul nr. 2100/2023 pentru aprobarea Normelor privind acordarea avizului tehnic pentru materialul rulant care a depășit durata normală de funcționare/durata de serviciu.
   Ordinul menţionat este disponibil aici.

   În data de 28.11.2023, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1071/28.11.2023, Ordinul nr. 2010/2023 pentru aprobarea Normelor privind verificarea tehnică a vehiculelor feroviare care circulă pe căile ferate din România.
   Ordinul menţionat este disponibil aici.

Ordonanta Guvernului nr. 14/2023, privind reorganizarea unor instituţii publice din domeniul feroviar în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Hotararea Guvernului nr. 310/2023, privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române - AFER
Ordinul MTI 934 / 2023, privind aprobarea normelor de admitere tehnică a produselor și/sau serviciilor destinate utilizării în activitățile de construire, modernizare, reparare și întreținere pentru transportul urban, suburban și regional pe șine pentru tramvai, metrou ușor, monorai, calea de rulare și sistemul de energoalimentare al acestora



Informaţii despre pregătirea şi comportamentul salariaţilor în situaţia producerii unui cutremur, în timpul desfăşurării activităţii la locul de muncă:





SUNT DE ACORD
Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii aici