Autoritatea Feroviară Română
AFERSite-ul este in curs de modificare/actualizare.
AFER este singurul organism tehnic de specialitate al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii desemnat să emită autorizaţii, atestate, omologări, agremente şi să efectueze activităţi de inspecţie tehnică în domeniul feroviar, transportului cu metroul, metroul uşor, monorail şi al transportului urban, suburban şi regional pe şine, precum şi pe căi ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic.

Organismul NotificatOrganism notificat si desemnat pentru efectuarea activitatilor de evaluare a conformitatii.
Centrul de Testări

Feroviare FăureiSingurul centru de testări feroviare din România


Acreditare

LAB1_1LAB2_1LAB3_1LAB4_1LAB5_1LAB6_1LAB7_1LAB8_1LAB9_1LAB10_1


NOUTAŢI


Incepand cu data de 06.04.2020 se pot depune la AFER documente astfel:
  A. In format letric la registratura AFER,
  B. Prin transmitere documente prin curierat postal,
  C. In format electronic la adresa: registratura@afer.ro .

Continutul dosarului transmis electronic va fi conform ghidurilor afisate pe site-ul www.afer.ro, e-mailul trebuie sa contina la „subiect email” denumirea documentului solicitat conform cererii din dosar (ex. Autorizatie Furnizor Feroviar, Agrement Tehnic Feroviar, etc). Se recomanda sa nu fie mai mult de 1 dosar intr-un e-mail.
Mentiune: dimensiunea maxima a tuturor atasamentelor transmise (scanate in format PDF) la un email nu poate fi mai mare de 15 MB.

Având în vedere tipurile de lucrări de construcții noi, modernizări sau reînnoiri care se desfășoară  pe infrastructura publica feroviară din România, cu surse de finanțare interna și/sau externe și care, în conformitate cu prevederile legale necesita punere în funcție, pentru o mai bună clarificare a acestor cerințe legale, documentele tehnice de referință (caietele de sarcini/specificațiile tehnice) vor fi completate după cum urmează: link

Începând cu data de 05.05.2022, ONFR a reluat activitatea de înregistrare a vehiculelor feroviare în Registrul European al Vehiculelor (REV), în conformitate cu prevederile Deciziei de punere în aplicare (UE) 2018/1614 a Comisiei.
Solicitările privind înregistrarea vehiculelor feroviare vor fi depuse de către terţi numai prin intermediul platformei software a Registrului European al Vehiculelor (REV) gestionată de Agenţia Uniunii Europene pentru Căile Ferate, la următorul link: https://evr.era.europa.eu
Informaţii privind Registrul European al Vehiculelor (REV), inclusiv cadrul de reglementare, manualul de utilizare, ghidul de aplicare sau modul de obţinere al codului de organizaţie, pot fi obţinute prin accesarea următorului link: https://www.era.europa.eu/registers_en#evr

27.01.2021    
    Organismul Notificat Feroviar Roman - AFER (ONFR-AFER) a fost notificat de catre Comisia Europeana ca organism responsabil pentru indeplinirea procedurii de evaluare a conformitatii "CE" sau a aptitudinilor de utilizare pentru elementele constitutive de interoperabilitate si componentele acestora si a procedurii de verificare "CE" pentru subsisteme structurale, parti ale acestora si vehicule feroviare in conformitate cu prevederile Directivei (UE) 2016/797 a Parlamentului European si a Consiliului din 11 mai 2016 privind interoperabilitatea sistemului feroviar in Uniunea Europeana (reformare), inscrierea in lista NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) fiind efectuata in data de 21.01.2020.
    ONFR-AFER este notificat pentru toate subsistemele structurale - infrastructura, energie, control-comanda si semnalizare, material rulant. Notificarea este disponibila pe site-ul ONFR.
Numarul organismului notificat alocat de Comisia Europeana, este NB-2269. Baza de date NANDO poate fi accesata la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm.

            Abonament Buletin AFER


În anul 2023 acordam discount de 10% incepand de la 3 abonamente achizitionate.
Ordonanta Guvernului nr. 14/2023, privind reorganizarea unor instituţii publice din domeniul feroviar în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Hotararea Guvernului nr. 310/2023, privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române - AFER
Ordinul MTI 934 / 2023, privind aprobarea normelor de admitere tehnică a produselor și/sau serviciilor destinate utilizării în activitățile de construire, modernizare, reparare și întreținere pentru transportul urban, suburban și regional pe șine pentru tramvai, metrou ușor, monorai, calea de rulare și sistemul de energoalimentare al acestoraÎn perioada 24-27.04.2023 s-a desfășurat evaluarea de supreveghere S1 a laboratoarelor AFER de către Asociația de Acreditare din România – RENAR, acțiune care s-a încheiat fără neconformități și cu recomandarea de menținere a acreditării, conform Raportului preliminar al din data de 27.04.2023,
Laboratoarele AFER au obținut dreptul de utilizare a Mărcii ILAC MRA, deținută de RENAR în calitate de titular al licenței ILAC, sub forma simbolului combinat RENAR – ILAC MRA, conform Regulamentului RENAR cod RE-02. Astfel, pe rapoartele de încercări emise în regim acreditat se va aplica simbolul combinat RENAR – ILAC MRA. ILAC MRA este Aranjamentul mutual de recunoaștere internațională care furnizează încredere în serviciile de încercări acreditate de către RENAR, ca semnatar al acestuia.

  Având in vedere cerințele și directivele ISO privind analiza periodică a documentelor standardizate legate de sistemul de management al calităţii si/sau a documentațiilor tehnice de referință, specificațiile tehnice aferente certificatelor de omologare / agrementelor tehnice AFER au o valabilitate de 5 ani, iar, după depășirea acesteia, elaboratorul respectivului document va trebui să opteze pentru realizarea unei noi specificații sau a unei noi ediții în raport cu necesarul de completare/modificare, respectiv a cerințelor de control a documentelor.
  De asemenea ori de câte ori cerințele tehnice, legislative sau ale beneficiarului final impun o modificare a unei specificații tehnice, elaboratorul o va modifica/revizui sau, după caz, va face o ediție noua a acesteia. Pentru ținerea sub control a acestor modificări, AFER-ONFR, cu ocazia solicitării de prelungire a valabilității certificatelor de omologare /agrementelor tehnice sau la emiterea unor noi astfel de documente, solicita ca specificația tehnică sa fie pusă în concordanța cu cerințele tehnice și legislative la zi, inclusiv a reglementărilor europene aplicabile.
  Structura capitolelor specificațiilor tehnice este disponibilă pe pagina Web AFER si ONFR, iar formatul și conținutul va fi adaptat pentru fiecare tip de produs/serviciu având în vedere raportarea la cadrul și cerințele tehnice, legislative sau ale beneficiarului final.
  Pentru optimizarea proceselor de obținere a certificatelor de omologare/agrementare tehnică sau pentru prelungirea acestora, agenții economici se vor asigura că vor depune numai specificații tehnice elaborate/modificate/revizuite sau noi ediții care răspund tuturor cerințelor tehnice,  legislative sau ale beneficiarilor finali.

Informaţii despre pregătirea şi comportamentul salariaţilor în situaţia producerii unui cutremur, în timpul desfăşurării activităţii la locul de muncă:

SUNT DE ACORD
Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii aici