Autoritatea Feroviară Română
AFER


CENTRUL DE TESTARI FEROVIARE FAUREI

Autoritatea Feroviara Română – AFER deține, în localitatea Făurei, jud. Brăila, Centrul de Testări Feroviare Făurei dotat pentru efectuarea unor tipologii de încercări şi probe specifice domeniului feroviar.

Centrul de Testări Feroviare Făurei, a fost construit în 1978, iar în perioada 2003-2008 a trecut printr-un amplu program de modernizare prin accesarea de fonduri europene. În prezent există posibilitatea de a efectua încercări dinamice ale vehiculelor feroviare cu viteza maximă de 200 km/h.

Probele, încercările și testele care pot fi realizate în cadrul Centrului de Testări Feroviare Făurei respectă condițiile stipulate în Specificațiile Tehnice de Interoperabilitate şi alte documente tehnice de referinţă specifice domeniului feroviar, fiind obligatorii în procesul certificării de produs și punerii în funcție a materialului rulant sau a altor subsisteme caracteristice sistemului feroviar.

Autoritatea Feroviară Română - AFER, prin capabilităţile existente (Centrul de Testări Feroviare Făurei, Serviciul Laborator Material Rulant şi Serviciul Laborator Infrastructură şi Semnalizare, Secretariatul Ştiinţific), poate oferi pachete de servicii integrate pentru zona de cercetare dar şi pentru zona de efectuare a expertizelor tehnice, probelor, încercărilor şi testelor specifice domeniului feroviar prin suportul unei singure structuri organizatorice specializate şi recunoscute.

Autoritatea Feroviară Română – AFER, participă în parteneriat în trei proiecte cu fonduri europene tip FP - 7 ( SustRail  GA nr.265740, Spartacus  GA nr.313002 si NeTIRail-INFRA nr.636237), în toate cazurile soluţia urmând a fi testată în cadrul Centrului de Testări Feroviare Făurei.Principalele caracteristici tehnice ale Centrul de Testări Feroviare Făurei

Lungimea totală a liniilor este de 20,2 km, centralizate electrodinamic, din care:
Inelul mare cu următoarele caracteristici:

lungime 13,7 km cu 6 podețe și 4 treceri la nivel;

viteză maximă 200 km/h;

două curbe cu razele de 1800 m și supraînălțări de 150 mm;

lungimea aliniamentelor 1000 m și 950 m;

curent alternativ monofazat de 25 kV/50 Hz.
Inelul mic cu următoarele caracteristici:

lungime 2,2 km cu 5 podețe, neelectrificat;

viteza maximă 60 km/h;

curbe cu razele de: 800 m, 400 m, 250 m, 180 m și supraînălțări de 70 mm și 130 mm.
Linie şerpuită de testare cu curbe și contracurbe de raze variabile: cu raza cea mai mică 135 m și raza cea mai mare 250 m pe o lungime de 765 m.
Linie de ciocnire cu cocoașă.
Hală în suprafață de 600 m2 cu canale, vinciuri 4 x 20 t și poduri rulante de 6,2 t (în exteriorul halei) și 3,2 t (în interiorul halei).
Clădire exploatare cu birouri și camere de cazare, în suprafață totală de 583 m2 dotată cu sală de ședințe, sala de mese, bucătărie. Lungimea totala a liniilor poligonului este de 20,2 km, repartizaţi pe doua inele.
Principalele tipuri de încercări, probe și determinări care pot fi efectuate la
Centrul de Testări Feroviare Făurei

În cadrul centrului de testare se pot efectua următoarele tipuri de încercări, probe și determinări:
Pe inelul mare:

Determinarea caracteristicilor dinamice în circulație prin tensometrie electrică rezistivă la caroseria vehiculului;

Determinarea accelerațiilor orizontal-longitudinale și orizontal-transversale în vederea evaluării calității de mers a vehiculelor feroviare;

Determinarea drumurilor de frânare ale vehiculelor feroviare;

Determinarea nivelului de zgomot la interior și exterior în staționare si miscare;

Determinarea forțelor orizontal-transversale la nivelul cutiilor de osie (forța H).
Pe inelul mic:

Determinarea raportului Y/Q;

Determinarea forțelor orizontal-transversale la nivelul cutiilor de osie (forța H).
Pe linia șerpuită:

Determinarea comportamentului dinamic al vehiculelor feroviare pe o cale ferata torsionata (indicatorii de siguranță contra deraierii).
Pe standul de ploaie:

Determinarea gradului de etanșare a vehiculelor feroviare la proba de ploaie.
Pe linia cu declivitate:

Determinarea comportamentului sistemului de frânare al vehiculelor feroviare prin menținerea vehiculului pe declivitate de 35‰ cu frâna de mână.
Pe linia de tamponare:

Încercări de tamponare ale vehiculelor feroviare.
Contact:

Nicolaie GHEORGHE
Şef Centru Testări Feroviare Făurei

Telefon: ROMTELECOM 040-239-66 17 64
Fax: 040-239-66 12 80
E-mail: ctf@afer.ro