Autoritatea Feroviară Română
AFER
Agenda conducerii AFERA treia întâlnire între conducerea Autorității Feroviare Române, reprezentată de Directorul General – Constantin Andronache, respectiv Directorul Tehnic – Claudiu Dumitrescu și reprezentanții societăților de transport și ai autorităților metropolitane de transport care operează tramvaie, a avut loc astăzi 16 noiembrie 2023 la sediul AFER din Calea Griviței nr. 393.
Discuțiile la care au participat și delegați ai societățiilor care furnizează material rulant din străinătate, s-au axat pe asigurarea suportului în implementarea prevederilor Ordinului MTI nr. 934/2023 privind implementarea normelor de admitere tehnică a produselor și/sau serviciilor destinate utilizării în activitățile de construire, modernizare, reparare și întreținere pentru transportul urban, suburban și regional pe șine pentru tramvai, metrou ușor, monorail,  calea de rulare și sistemul de energoalimentare.Conducerea Autorității Feroviare Române, reprezentată de Directorul General -Constantin Andronache, respectiv Directorul Organismului Notificat Feroviar Român – Mircea Arnăutu a participat astăzi la reuniunea grupului de lucru cu reprezentanții societăților de transport și ai autorităților metropolitane de transport care operează tramvaie, pentru asigurarea suportului în implementarea prevederilor Ordinului MTI nr. 934/2013 privind implementarea normelor de admitere tehnică a produselor și/sau serviciilor destinate utilizării în activitățile de construire, modernizare, reparare și întreținere pentru transportul urban, suburban și regional pe șine pentru tramvai, metrou ușor, monorail,  calea de rulare și sistemul de energoalimentare.   La data de 11 octombrie 2023, a avut loc la sediul Autorității Feroviare Române întâlnirea Directorului General al AFER, domnul Constantin Andronache, cu reprezentanții societăților de transport și ai autorităților metropolitane de transport care operează tramvaie.

   Discuțiile s-au axat asupra modului de aplicare a prevederilor ordinului ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 934/2023, privind aprobarea normelor de admitere tehnică a produselor și/sau serviciilor destinate utilizării în activitățile de construire, modernizare, reparare și întreținere pentru transportul urban, suburban și regional pe șine pentru tramvai, metrou ușor, monorail și sistemul de energoalimentare al acestora.

   De asemenea, în cadrul întâlnirii, s-a convenit înființarea unui grup de lucru care să asigure suportul pentru implementarea prevederilor ordinului mai sus menționat, prima întălnirea a acestuia urmând să aibă loc în data de 26.10.2023, la sediul Autorității Feroviare Române din Calea Griviței nr. 393.