Autoritatea Feroviară Română
AFER

PREZENTARE

Autoritatea Feroviara Romana - AFER este organizata si functioneaza potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 95/1998 privind infiintarea unor institutii publice in subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificarile si completarile ulterioare si a Hotararii Guvernului nr. 626/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.

Autoritatea Feroviara Romana - AFER este institutie publica cu personalitate juridica in subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, finantata integral din venituri proprii, care isi desfasoara activitatea potrivit reglementarilor in vigoare.

Autoritatea Feroviara Romana - AFER este operator de date cu caracter personal inregistrat sub numarul 29806.

Autoritatea Feroviara Romana - AFER este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, desemnat sa asigure, in principal, urmatoarele activitati: 
 
evaluarea si supravegherea constituentilor de interoperabilitate si a subsistemelor de natura structurala ale sistemului feroviar;
 
supravegherea respectarii conditiilor pentru realizarea interoperabilitatii sistemului feroviar transeuropean conventional si de mare viteza pe teritoriul Romaniei;
 
autorizarea si supravegherea tehnica a furnizorilor interni de produse si servicii in domeniul feroviar;
 
activitate specifica tip registru feroviar, constand in principal in inmatricularea materialului rulant si in evidenta infrastructurii feroviare publice;
 
organizarea examenelor si emiterea autorizatiilor, atestatelor si a certificatelor, dupa caz, pentru personalul din sistemul feroviar;
 
certifica produse, servicii si sisteme ale calitatii din domeniul mediului, respectiv al securitatii si sanatatii ocupationale, precum si in alte domenii pentru care este acreditata la nivel national sau international;
 
efectueaza instruirea periodica in vederea atestarii, pentru personalul cu responsabilitati in cadrul sistemelor de management al calitatii, mediului, securitatii si sanatatii ocupationale, precum si al altora asemenea, din unitatile de construire, reparare, intretinere, verificare tehnica si exploatare a materialului rulant si a infrastructurii feroviare si din alte domenii pentru care a fost acreditata la nivel national;
 
efectueaza studii si cercetari in domeniul feroviar, cu prioritate pentru programele nationale de cercetare;
 
acorda asistenta tehnica de specialitate si efectueaza expertize in domeniul transporturilor feroviare, cu metroul si urban pe sine;
 
asigura evidenta si pastrarea normelor, reglementarilor, specificatiilor, instructiunilor, metodologiilor, procedurilor si prescriptiilor aferente domeniului sau de activitate;
 
editeaza, traduce, multiplica, tipareste si comercializeaza reglementari tehnice, publicatii si lucrari proprii, specifice domeniului sau de activitate;
 
publica periodic lista cuprinzand persoanele juridice si fizice carora AFER, prin organismele care functioneaza in cadrul sau, le-a eliberat, le-a retras sau le-a suspendat licente, certificate, atestate, autorizatii, documente de omologare sau altele asemenea;
 
alte atributii specifice domeniului sau de activitate, date in competenta sa prin acte normative.