Autoritatea Feroviară Română
AFER

Relaţii publice
Accesul la informatiile de interes public, in temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, se asigura prin COMPARTIMENTUL TRANSPARENTA SI RELATII CU PUBLICUL din cadrul AUTORITATII FEROVIARE ROMANE-AFER,  e-mail: afer.secretariat@afer.ro;
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public; 

Legea nr. 371/2006 pentru modificarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public; 

Legea nr. 380/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;

Legea nr. 188/2007 pentru completarea Art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public; 
Hotararea Guvernului Romaniei nr. 123/2002, cu modificarile si completarile ulterioare pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;

Programul de functionare al AUTORITATII FEROVIARE ROMANE-AFER este: luni - joi intre orele 08.00 si 16.30 si vineri intre orele 08.00 si 14.00;

Programul de audiente al directorului general al AUTORITATII FEROVIARE ROMANE-AFER este urmatorul:

Director general
Zi de audienta
Interval
Constantin ANDRONACHE
Marti
14.00-16.00

Inscrierea in audienta se face in orice zi lucratoare, intre orele 09.00-15.00, la secretariatul institutiei la nr. de telefon 021 307 79 01.

In urma inscrierii, solicitantul este programat pentru audienta si i se comunica data si ora la care va avea loc aceasta;

Persoane de contact:

Robert-Mario AGIU - responsabil privind protecţia datelor cu caracter personal; telefon: 021.307.22.53; e-mail: robert.agiu@afer.ro;

Bogdan-Florin VINTILĂ - persoana desemnata pentru furnizarea de informatii referitoare la mediu; telefon: 021.307.79.16; e-mail: vintila@afer.ro;

Andrei IGNAT - responsabil cu difuzarea informatiilor publice; telefon: 021.307.22.50; e-mail: ignat.andrei@afer.ro;

Modalitatile de contestare a deciziei Autoritatii Feroviare Romane-AFER in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public sunt cele prevazute in Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in Norma metodologica /2002 de aplicare a acestei legi.