Autoritatea Feroviară Română
AFER

Buget
Ordinul nr. 373/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Autorităţii Feroviare Române - AFER


Ordinul nr. 1849/2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2017 al Autorităţii Feroviare Române - AFER


Ordinul nr. 83/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Autorităţii Feroviare Române