Autoritatea Feroviară Română
AFER

Solicitare informaţii publice / Legislaţie

Bază legală:
LEGEA Nr. 544 din 12 octombrie 2001 (cu modificările şi completările ulterioare) privind liberul acces la informaţiile de interes public publicată în Monitorul Oficial nr. 663 din 23 octombrie 2001 - ART. 1: Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.


Accesul la informatiile de interes public, in temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, se asigura prin COMPARTIMENTUL TRANSPARENTA SI RELATII CU PUBLICUL din cadrul AUTORITATII FEROVIARE ROMANE-AFER,  e-mail: afer.secretariat@afer.ro;

În conformitate cu "Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public" vă punem la dispoziţie următoarele:

a)   CERERE TIP - Cerere tip

b)   RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ - Reclamatie administrativa conform L544

c)   Legea nr. 544 din 2001 (cu modificările şi completările ulterioare) - Legea nr. 544/2001

d)   Hotărârea nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 - liberul acces la informaţiile de interes public - HG nr 123 din 2002


Formularul de cerere/reclamaţia administrativă poate fi transmisă Autorităţii Feroviare Române, prin una din următoarele modalităţi:

- prin poşta electronică, la adresa de email (adresa e-mail: registratura@afer.ro)
- fax la numărul: 0213.164.258
- prin poştă pe adresa: Autoritatea Feroviară Română - Calea Griviţei, nr. 393, sector 1, Bucureşti
- prin depunere la Registratura AFER - Calea Griviţei, nr. 393, sector 1, Bucureşti - în timpul programului de lucru: Luni, Marţi, Miercuri, Joi (8.00 -16.30) şi Vineri (8.00-14.00)