Autoritatea Feroviară Română
AFER

 
 

GHID DE INTOCMIRE  

Documentatiei necesara pentru modificarea unei LFI existente si

pentru construirea jonctiunii si modificarea infrastructurii CFR, impuse de LFI

 

   
Beneficiarul unei LFI va intocmi cu un proiectant autorizat de AFER documentatia necesara modificarii unei LFI existente, care va cuprinde piese scrise, piese desenate si documente suplimentare.

La dosar se va atasa copia autorizatiei de furnizor feroviar si/sau agrementul feroviar pentru societatea executanta a proiectului.

Piesele scrise vor fi alcatuite din memoriul tehnic si  memoriul de exploatare a LFI care se modifica.

Memoriul tehnic al LFI va cuprinde:
  a) scopul modificarii LFI; 
   b) descrierea sumara a modificarilor propuse; 
   c) statia de racord; 
   d) traficul estimat; 
   e) incrucisarile cu alte cai de comunicatie, modul de incrucisare; 
   f) cursurile de ape traversate, lucrarile de arta; 
   g) intersectiile de conducte subterane sau aeriene; 
   h) elementele caracteristice ale suprastructurii caii; 
   i) felul tractiunii; 
   j) instalatiile feroviare; 
   k) capacitatea de transport; 
   l) kilometrajul jonctiunii, cand este cazul;
  m) daca exista  lucrari  pentru modificarea LFI care sunt situate in zonele de siguranta sau de protectie ale infrastructurii CFR.

Memoriul de exploatare a LFI modificate va cuprinde dupa caz urmatoarele:
  a) mijloacele de remorcare si manevrare; 
   b) mijloacele mecanizate de incarcare – descarcare a vagoanelor;
   c) mijloace de cantarire a vagoanelor;
   d) capacitatea de garare;
   e) programul de functionare a liniei modificate;
   f) procesul tehnologic general al liniei modificate;
   g) capacitatea de circulatie si manevra – vagoane/trenuri/tone;

Piesele desenate vor fi urmatoarele:
  a) plan de incadrare  in zona, scara 1:20.000, cuprinzand:
     1. traseul LFI modificate, kilometrat;
      2. caile de comunicatii intersectate, daca este cazul;
      3. cursuri de ape traversate, lucrari de arta, daca este cazul;
      4.  puncte de sectionare, daca este cazul;
  b) plan de situatie scara 1:2000 sau 1:1000, cuprinzand:
     1. aparatele de cale;
      2. elementele curbelor modificate;
  c) profilul in lung modificat, declivitati;
  d) profile transversale, profile transversale tip;

Documente suplimentare necesare sunt:
  a) actele de identificare a beneficiarului LFI modificate;
   b) acte de proprietate sau de concesiune asupra terenului;
   c) declaratie legalizata ca terenul nu este in litigiu;
   d) acordurile celorlalti proprietari de LFI, daca sunt afectati de lucrarile de modificare a LFI;
   e) proces verbal incheiat intre beneficiarul LFI si  Regionala CFR, in conformitate cu prevederile din OMTCT 880/2005;
   f) dovada achitarii catre CFR a costului proiectarii modificarii infrastructurii CFR.


CFR sau beneficiarul  LFI modificate, dupa caz, va intocmi cu un proiectant autorizat AFER documentatia  necesara pentru construirea jonctiunii si a modificarii infrastructurii CFR, care va cuprinde piese scrise, piese desenate si  documente suplimentare.

La dosar se va atasa copia autorizatiei de furnizor feroviar si/sau agrementul feroviar pentru societatea executanta a proiectului.

Piesele scrise vor cuprinde memoriul tehnic si memoriul de exploatare.

Memoriul tehnic al jonctiunii LFI va cuprinde:
  a) scopul modificarii infrastructurii CFR;
   b) statia de racord;
   c) traficul estimat;
   d) traversari de conducte si cabluri subterane sau aeriene, in zona statiei CFR, daca este cazul; 
   e) elemente caracteristice ale suprastructurii caii;
   f) felul tractiunii;
   g) instalatii feroviare; 
   h) capacitatea de transport;
   i) kilometrajul jonctiunii, daca se modifica;
   j) date privind existenta unor lucrari  care sunt situate in zonele de siguranta sau de protectie ale infrastructurii CFR, suprafetele de teren CFR ocupate.

Memoriul de exploatare al jonctiunii LFI va cuprinde:
  a) mijloacele de remorcare si manevrare; 
   b) mijloacele mecanizate de incarcare – descarcare a vagoanelor;
   c) mijloace de cantarire a vagoanelor;
   d) capacitatea de garare;
   e) programul de functionare a liniei modificate;
   f) procesul tehnologic general al liniei modificate;
   g) capacitatea de circulatie si manevra – vagoane/trenuri/tone;

Piesele  desenate vor fi urmatoarele:
  a) plan de incadrare  in zona, scara 1:20.000;
  b) plan de situatie scara 1:2000 sau 1:1000, cuprinzand:
       - aparatele de cale;
       - elementele curbelor;
  c) profilul in lung, declivitati;
  d) profile transversale, profile transversale tip;

Documente suplimentare necesare in cazul LFI modificarii racordului la infrastructura publica:
  a) proces verbal incheiat intre beneficiarul LFI si regionala CFR, in conformitate cu prevederile din OMTCT 880/2005;
  b) dovada achitarii catre CFR a costului proiectarii modificarii infrastructurii CFR.