Autoritatea Feroviară Română
AFERGHID DE INTOCMIRE  

Documentatiei necesara pentru desfiintarea unei LFI existente


  
Beneficiarul unei LFI existente va intocmi cu un proiectant autorizat de AFER documentatia necesara desfiintarii LFI, care va cuprinde piese scrise, piese desenate si documente suplimentare.

La dosar se va atasa copia autorizatiei de furnizor feroviar si/sau agrementul feroviar pentru societatea executanta a proiectului.

Piesele scrise vor fi alcatuite din memoriul tehnic al LFI care se desfiinteaza si vor cuprinde:

   a) cauza desfiintarii LFI;
   b) descrierea sumara a LFI care se desfiinteaza, incadrarea acesteia;
   c) date privind existenta unor lucrari pentru desfiintarea LFI care se vor efectua in zonele de siguranta sau de protectie ale infrastructurii CFR;
 
Piesele  desenate vor fi urmatoarele :
 
   a) plan de incadrare  in zona, scara 1:20.000;
    b) traseul LFI care se desfiinteaza, cu toate conexiunile acestuia la alte LFI si/sau la liniile CFR;
   c) plan de situatie scara 1:2000  in punctele de racord cu infrastructura CFR, in cazul in care exista lucrari de desfiintare a LFI care se vor efectua in zonele de siguranta sau de protectie ale infrastructurii CFR;
 
Documente suplimentare necesare sunt :
 
   a) actele de identificare a beneficiarului LFI care se desfiinteaza;
   b) acte de proprietate sau de concesiune asupra terenului;
   c) declaratie legalizata ca terenul nu este in litigiu;
   d) proces verbal incheiat intre beneficiarul LFI, AFER si, dupa caz, cu regionala CFR, in conformitate cu prevederile prezentei proceduri;
   e) acordul de desfiintare, notificat, al proprietarilor de LFI din amonte, in cazul LFI de tranzit.