Autoritatea Feroviară Română
AFER

 

GHID DE INTOCMIRE

Documentatiei necesara pentru construirea unei LFI noi

si pentru construirea jonctiunii si modificarea infrastructurii CFR, impuse de LFIBeneficiarul unei LFI noi va intocmi cu un proiectant autorizat de AFER documentatia necesara construirii unei LFI noi, care va cuprinde piese scrise, piese desenate si documente suplimentare.

La dosar se va atasa copia autorizatiei de furnizor feroviar si/sau agrementul feroviar pentru societatea executanta a proiectului.

Piesele scrise vor fi alcatuite din memoriul tehnic si  memoriul de exploatare a LFI noi.

Memoriul tehnic al LFI va cuprinde:
a) scopul LFI;
b) denumire liniei la care se racordeaza noua LFI si kilometrajul jonctiunii;
c) descrierea sumara a traseului, cu localitatile strabatute;
d) statia de racord;
e) traficul estimat;
f) incrucisarile cu alte cai de comunicatie, modul de incrucisare;
g) cursurile de ape traversate, lucrarile de arta;
h) intersectiile de conducte subterane sau aeriene;
i) elementele caracteristice ale suprastructurii caii;
j) felul tractiunii;
k) instalatiile feroviare;
l) capacitatea de transport;
m) existenta sau inexistenta  lucrarilor  pentru noua LFI care sa fie situate in zonele de siguranta sau de protectie ale infrastructurii CFR.

Memoriul de exploatare a LFI va cuprinde:
a) mijloacele de remorcare si manevrare;
b) mijloacele mecanizate de incarcare – descarcare a vagoanelor;
c) mijloace de cantarire a vagoanelor;
d) capacitatea de garare - numarul de vagoane;
e) programul de functionare a liniei;
f) procesul tehnologic general al liniei;
g) capacitatea de circulatie si manevra – vagoane/trenuri/tone;

Piesele  desenate vor fi urmatoarele:

a) plan de incadrare  in zona, scara 1:20.000, cuprinzand:
 1. traseul LFI , kilometrat;
 2. caile de comunicatii intersectate;
 3. cursuri de ape traversate, lucrari de arta;
 4.  puncte de sectionare, daca este cazul;
b) plan de situatie scara 1:2000 sau 1:1000, cuprinzand:
 1. aparatele de cale;
 2. elementele curbelor;
c) profilul in lung, declivitati;
d) profile transversale, profile transversale tip;

Documente suplimentare necesare sunt:

a) actele de identificare a beneficiarului LFI noi;
b) acte de proprietate sau de concesiune asupra terenului;
c) declaratie legalizata ca terenul nu este in litigiu;
d) acordurile celorlalti proprietari de LFI, daca sunt afectati de lucrarile LFI noi;
e) acordul gestionarului de infrastructura neinteroperabil, daca este cazul;
f) proces verbal incheiat intre beneficiarul LFI si  Regionala CFR, in conformitate cu prevederile din OMTCT 880/2005;
g) dovada achitarii catre CFR a costului proiectarii modificarii infrastructurii CFR.CFR sau beneficiarul  LFI noi, dupa caz, va intocmi cu un proiectant autorizat AFER documentatia  necesara pentru construirea jonctiunii si a modificarii infrastructurii CFR care va cuprinde piese scrise, piese desenate si  documente suplimentare.

La dosar se va atasa copia autorizatiei de furnizor feroviar si/sau agrementul feroviar pentru societatea executanta a proiectului.

Piesele scrise vor cuprinde memoriul tehnic si memoriul de exploatare.

Memoriul tehnic al jonctiunii LFI va cuprinde:
a) scopul LFI;
b) statia de racord;
c) traficul estimat;
d) traversari de conducte si cabluri subterane sau aeriene, in zona statiei CFR, daca este cazul;
e) elemente caracteristice ale suprastructurii caii;
f) felul tractiunii;
g) instalatii feroviare;
h) capacitatea de transport;
i) kilometrajul jonctiunii;
j) date privind existenta unor lucrari  pentru noua LFI care sunt situate in zonele de siguranta sau de protectie ale infrastructurii CFR, suprafetele de teren CFR ocupate.

Memoriul de exploatare al jonctiunii LFI va cuprinde:
a) mijloacele de remorcare si manevrare;
b) mijloacele mecanizate de incarcare – descarcare a vagoanelor;
c) mijloace de cantarire a vagoanelor;
d) capacitatea de garare;
e) programul de functionare a liniei;
f) procesul tehnologic general al liniei;
g) capacitatea de circulatie si manevra – vagoane/trenuri/tone;

Piesele  desenate vor fi urmatoarele:

a) plan de incadrare  in zona, scara 1:20.000;
b) plan de situatie scara 1:2000 sau 1:1000, cuprinzand:
 - aparatele de cale;
 - elementele curbelor;
c) profilul in lung, declivitati;
d) profile transversale, profile transversale tip;

Documente suplimentare necesare in cazul LFI racordate la infrastructura publica:

a) proces verbal incheiat intre beneficiarul LFI si regionala CFR, in conformitate cu prevederile din OMTCT 880/2005;
b) dovada achitarii catre CFR a costului proiectarii modificarii infrastructurii CFR.