Autoritatea Feroviară Română
AFER

DATELE NECESARE INCHEIERII 

CONTRACTULUI DE INSPECTIE TEHNICA - AFER

      
         
1. Denumirea societatii ........................................................................................................

2. Autorizatie de Furnizor Feroviar seria AF .........................................................................

3. Certificat (raport) de omologare tehnica ............................................................................

(Agrement tehnic .................................................................................................................)

4. Adresa sediului societatii ...................................................................................................

5. Telefon:.......................... Fax ............................................................................................

6. Nr. de inreg. la Reg. Comertului J.......................................................................................

7. Cod fiscal R ......................................................................................................................

8. Cont bancar nr .......................... deschis la .......................................................................

9. Reprezentanti legali: Director General ................................................................................

                                      Director Economic ............................................................................ 

10. Valoarea estimativa lunara sau anuala a produselor ce urmeaza a fi supuse inspectiei tehnice
 ................................................................................................................................................

11. Domeniul de activitate ........................................................................................................

12. Data inceperii contractului ...................................................................................................

Datele se pot transmite prin posta sau prin fax la numarul, 021/307 79 85 cu mentiunea "pentru Serviciul de Inspectie tehnica"