Autoritatea Feroviară Română
AFER


GHID DE OBTINERE A AUTORIZATIEI DE PUNERE IN FUNCTIUNE (APF)

A LINIILOR FERATE INDUSTRIALE 1. Autorizatia de punere in functiune linii ferate industriale (APF-LFI)

APF-LFI Este documentul care atesta faptul ca liniile ferate industriale nou construite sau modernizate satisfac integral cerintele tehnice si parametrii proiectati necesari exploatarii in conditii de siguranta, conform reglementarilor specifice in vigoare.

  1.1. Autorizatia de  punere in functiune (APF) se acorda la cerere, unei persoane juridice romane sau unui grup de persoane juridice inregistrate in Romania, cu capital de stat si/sau privat, care doreste sa obtina o autorizatie de punere in functiune a liniilor ferate industriale detinute, cu sau fara acces la infrastructura feroviara publica, dupa executarea lucrarilor de construire, modernizare sau reinnoire la acestea in vederea exploatarii.
 
  1.2. Pentru obtinerea APF, solicitantul trebuie sa depuna la Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana - ASFR, prin Serviciul Autorizare Punere in Functiune Subsisteme Structurale -SAPFSS un dosar cuprinzand urmatoarele documente:

     - Opis cu documentele continute;

     - Cerere pentru obtinerea APF-LFI, din care sa rezulte: denumirea persoanei juridice solicitante, adresa solicitantului, numarul de inregistrare la Registrul Comertului, denumirea LFI pentru care solicita APF, tipul de lucrare efectuata la LFI (constructie, sau modernizare);

     - Dovada detinerii in proprietate, cu chirie sau sub alta forma legala a LFI pentru care se solicita APF;

     - Avizul emis de AFER pentru construirea sau modificarea LFI;

     - Avizul emis de Compania Nationala Cai Ferate „CFR”-SA pentru construirea sau modificarea LFI;

     - Acordul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii privind lucrarile la LFI, conform OMTCT nr. 880/2005;

     - Autorizatia de construire CFR – definitiva emisa de CNCF „CFR”-SA – Structura Teritoriala pe raza careia exista LFI, care contine conditiile in care se executa lucrarile solicitate conform reglementarilor specifice in vigoare;

     - Contractul de executie a lucrarilor la LFI cu un agent economic care detine AFF si AT eliberate de AFER conform OMT nr.290/2000;

     - Caiet de Sarcini intocmit de proiectant, avizat AFER si aprobat de CNCF ”CFR”-SA;

     - Referatul de Prezentare, intocmit de proiectant, privind modul in care au fost executate lucrarile conform proiectului aprobat;

     - Procesele Verbale de Receptie Tehnica pentru fazele determinante si la terminarea lucrarilor;

     - Declaratia de Conformitate intocmita de executantul lucrarii conform HG nr.1022/2002 si vizata AFER conform  OMT nr.290/2000;

     - Dovada asigurarii mentenantei LFI de catre un agent economic care detine AFF si AT pentru acest tip de serviciu feroviar critic.