Autoritatea Feroviară Română
AFER

CERCETARE - DEZVOLTARE
Scurt istoric al cercetării feroviare

Anul 1880 este anul de infiintare a "Directiunii Princiare a Cailor Ferate Romane" prin preluarea cailor ferate existente de la concesionarii straini. Exploatarea si extinderea retelei feroviare a necesitat un efort propriu intens pentru rezolvarea problemelor tehnice in toate ramurile. Aceasta a condus la infiintarea unor compartimente (pe care astazi le-am denumi de cercetare-dezvoltare) sub denumirea de "Birouri de studii". Primul birou de studii a aparut in acelasi an (1880) in cadrul Serviciului de Ateliere si Tractiune. In 1885 existau deja patru asemenea birouri (tractiune, ateliere, economat si intretinere).
 
Activitatea acestor birouri era orientata pe urmatoarele directii:
 • studii de dezvoltare (a retelei, a instalatiilor, a materialului rulant, reparatii);
 • proiectarea liniilor si instalatiilor;
 • elaborarea de caiete de sarcini pentru materiale si verificarea calitatii materialelor;
 • elaborarea de tehnologii pentru exploatare, intretinere si reparatii;
 • modernizarea materialului rulant.
 
In cadrul acestei ultime activitati (si nu numai) au existat realizari de varf, care si-au pastrat actualitatea timp de decenii (injectoarele de pacura Dragu-Cosmovici sau cutiile de unsoare Cosmovici).
 
In anul 1929 (8 ianuarie) a luat fiinta Institutul Tehnologic CFR, subordonat Directiei Economatului. In 1930 acest institut avea 7 laboratoare, care aveau ca domenii de lucru chimia anorganica, uleiuri, vopsele, materiale, metalografie, combustie, materiale de constructii.
 
In decursul timpului, Institutul Tehnologic CFR s-a dezvoltat ca urmare a extinderii retelei feroviare, a cresterii intensitatii traficului si a dezvoltarii explozive a tehnicii in ultimele decenii. Institutul  a avut diverse forme de organizare si denumiri, dar si-a pastrat specificul activitatii (cu exceptia activitatii de proiectare a infrastructurii, care s-a separat si s-a dezvoltat  in cadrul ISPCF). Dupa anul 1950, in functie de organizarea ministerului din care a facut parte CFR, pe langa activitatea feroviara, in sarcinile Institutului, s-au mai adaugat si apoi s-au desprins si alte activitati (drumuri, auto, telecomunicatii, naval etc).
 
Intre 1951 si 1959 a functionat Institutul de Cercetari CFR, care a concretizat cercetarile tehnico-stiintifice feroviare, notiunea de cercetare capatand semnificatia actuala. In cadrul lui au fost abordate si finalizate cateva probleme importante, precum:
 • cercetarea si elaborarea de norme pentru consumul de lubrifianti la materialul rulant,
 • cercetarea si elaborarea de norme si masuri pentru folosirea rationala a combustibililor,
 • determinarea unor solutii eficiente de imbunatatiri in constructia si exploatarea materialului rulant etc.
 
Intre 1959 si 1966 a functionat Institutul de Cercetari Transporturi si Telecomunicatii, cu cercetari in domeniul optimizarii exploatarii transporturilor, cu experimentari si studii privind locomotivele diesel-electrice, cu cercetari privind sporirea sigurantei circulatiei (autostop punctal, circuite de cale tranzistorizate).
 
Intre 1966 si 1969  a functionat Institutul de Cercetari Cai Ferate (ICCF), ale carui sarcini principale cuprindeau:
 • efectuarea de cercetari stiintifice cu caracter tehnic, economic si medico-psihotehnic in domeniul feroviar, axate pe extinderea tehnicii noi,
 • colaborarea cu alte institutii si organisme de cercetare din tara si strainatate la rezolvarea problemelor comune privind dezvoltarea in perspectiva a transporturilor pe calea ferata,
 • executarea lucrarilor de incercari, analize si expertize si acordare de asistenta tehnica, stiintifica in probleme referitoare la introducerea tehnicii noi, a proceselor de modernizare, la elaborarea de standarde de stat, norme interne etc.
 
S-au efectuat cercetari in domeniul graficelor si timpilor de mers, al calitatilor de rulare ale materialului rulant, al introducerii franei de mare capacitate, al locomotivelor electrice 060 EA, care tocmai se introduceau la calea ferata, al modernizarii si intretinerii caii, al comportarii catenarei la viteze mari, al normelor de protectie a omului in zona caii ferate electrificate, al circuitelor de cale tranzistorizate cu frecvente ridicate, al oboselii materialelor la solicitari mecanice mecanice, al tehnologiilor de reconditionare.
 
Intre 1969 si 1974  a functionat Institutul de Studii si Cercetari Transporturi (ISCT). Cercetarea stiintifica si-a intensificat activitatea in stransa legatura cu sarcinile de dezvoltare si modernizare a transporturilor. S-a asigurat un cadru juridic si economico-financiar adecvat trecerii activitatii de cercetare in regimul gestiunii economice proprii, cu obligativitatea contractarii intregii activitati. Printre domeniile specifice abordate au fost:
 • siguranta circulatiei,
 • elaborarea indrumatorului de calcule de tractiune (finalizat in 1971),
 • introducerea in productie a noi procedee tehnologice si perfectionarea celor existente,
 • organizarea stiintifica a productiei si a muncii, mecanizarea si automatizarea proceselor tehnologice,
 • aplicarea tehnicii electronice de calcul,
 • punerea in valoare a noi resurse materiale si inlocuitori, a noi utilaje, instalatii si aparate, precum si perfectionarea celor existente.
 
Intre 1974 si 1993 a functionat Institutul de Cercetare si Proiectare Tehnologica in Transporturi - ICPTT, care cuprindea, in principal, urmatoarele activitati:
 • activitatea de conceptie: informare-documentare, cercetare, proiectare tehnologica, incercari-omologari, pregatire tehnologica, tehnologii de exploatare, inventii-inovatii, sinteze-prezentare;
 • activitatea de investitii pentru utilitati si baza proprie: proiectarea investitiei, dezvoltarea de noi capacitati, modernizarea capacitatilor existente;
 • activitatea de organizare pentru ramura si in domeniul propriu: organizarea productiei,organizarea muncii;
 • activitatea de microproductie pentru dotarea proprie, precum si pentru dotarea unitatilor de productie din profilul MTTc cu anumite echipamente unicat sau in numar restrans de exemplare.
 
In perioada 1971 - 1980 activitatea s-a materializat prin lucrari de cercetare care s-au axat pe urmatoarele directii:
 • tarife si pret de cost in transporturi;
 • optimizarea proceselor de transport si dezvoltarea transporturilor combinate;
 • reducerea consumurilor de combustibil si energie;
 • perfectionarea gestiunii intreprinderilor de transport;
 • imbunatatirea tehnologiilor de reparatii;
 • diagnoza materialului rulant;
 • proiecte si incercari pentru adaptarea cuplei automate la materialul rulant;
 • imbunatatirea solutiilor constructive pentru cale si lucrari de arta;
 • incercari mecanice, electrice, chimice, defectoscopie;
 • economisirea materialelor si stabilirea unor inlocuitori in vederea reducerii importurilor,
 • imbunatatirea performantelor instalatiilor existente;
 • realizarea de echipamente si instalatii noi:
  • circuit de cale pentru linia curenta (CN76);
  • elemente pentru linia de contact;
  • subansambluri electronice pentru automatizarea triajelor;
  • subansambluri electronice pentru masina de burat;
  • trenul electric automotor;
  • noi tipuri de traverse de beton;
  • simulator LE pentru instruirea mecanicilor de locomotiva;
  • solutii pentru calea de rulare a metroului.
 
In perioada 1980 - 1989 s-au realizat:
 • circuit de cale pentru liniile din statii (CS 24-6);
 • acumulatori Ni-Cd;
 • telecomanda prin radio a locomotivei de manevra;
 • simulator LDE pentru instruirea mecanicilor de locomotiva;
 • luminoschema pentru instruirea personalului de intretinere si reparatii pentru lovomotiva electrica;
 • dispecer informatizat la Fetesti etc.
 
Din anul 1991 se separa din ICPTT Registrul Auto Roman - RAR, care devine regie autonoma.
 
Prin HG 162/1993 se separa activitatea de cercetare feroviara de restul activitatilor de transport, prin organizarea a doua institutii independente:
 • Regia autonoma Registrul Feroviar Roman - REFER,
 • Societatea comerciala Institutul de Cercetari in Transporturi - INCERTRANS.
 
In cadrul REFER a continuat activitatea de cercetare si incercari pentru rezolvarea problemelor specifice de exploatare feroviara, dar au aparut si directii noi legate de informatizarea activitatii proprii sau a unor unitati ale SNCFR, protectia mediului si, mai ales, de realizarea de studii privind trecerea activitatii feroviare la o economie de piata si deschiderea catre Uniunea Europeana. Activitatea de realizare de instalatii si echipamente noi s-a redus treptat. S-au realizat:
 • Instalatia INDUSI tip SAI-92;
 • Simulator pentru instruirea mecanicilor de metrou;
 • Laborator de testare profesionala a mecanicilor de metrou;
 • Prescriptii tehnice si limite de uzura pentru reparatie caii si a materialului rulant;
 • Tehnologii si materiale noi pentru constructia si intretinerea caii;
 • Normative tehnice pentru repararea mijloacelor de transport si a caii;
 • Studii privind:
  • optimizarea planului de formare a trenurilor;
  • modernizarea locomotivelor si a vagoanelor de calatori;
  • utilizarea automotoarelor diesel si a ramelor electrice pe reteaua CFR;
  • reteaua Sud-Est europeana de linii de mare viteza - studiul rutelor pe teritoriul Romaniei;
  • stategia de modernizare si dezvoltare a retelei de transport;
  • linie de ferry-boat pe Marea Neagra;
  • oportunitatea inchiderii unor linii si statii cu scopul reducerii costurilor de exploatare;
  • armonizarea unor reglementari ale SNCFR cu acquis-ul comunitar;
  • alinierea prescriptiilor tehnice in domeniul infrastructurii caii la prescriptiile europene;
  • armonizarea reglementarilor nationale cu cele ale UE in domeniul transportului marfurilor periculoase;
  • strategii pentru protectia mediului in transportul feroviar.
 
Prin Ordonanta nr. 95/1998 s-a infiintat Autoritatea Feroviara Romana - AFER, care s-a constituit prin preluarea personalului, activelor si pasivelor REFER, la care s-a adaugat personalul Inspectoratului Feroviar care functiona in cadrul Ministerului Transporturilor. La functiile de registru feroviar s-au adaugat functiile inspectiei de stat in domeniul feroviar. In intervalul 1998 - 2009 s-au facut mai multe reorganizari ale AFER.
 
In aceasta perioada a continuat intens activitatea de incercari de conformitate, cercetarea axandu-se in special pe realizarea de studii si normative tehnice, dintre care mentionam:
 • Studii privind:
  • programul de reparatii de locomotive si vagoane de calatori in perioada 2001-2004;
  • introducerea utilizarii ramelor diesel si electrice in transportul public feroviar de scurt parcurs;
  • amplasarea si dotarea unitatilor de intretinere si reparare a automotoarelor diesel moderne;
  • sistem integrat de gestiune a consumurilor de energie utilizata in tractiunea trenurilor;
  • sistem pilot de comunicatii mobile cu securitate feroviara GSM-R.
 • Normative privind:
  • utilizarea traverselor de beton precomprimat;
  • proiectarea si executia mecanizata a terasamentelor de cale ferata, din punct de vedere al protectiei impotriva inghetului;
  • proiectarea liniilor si statiilor de cale ferata pentru viteze de pana la 200 km/h;
  • criterii de apreciere a starii tehnice a caii;
  • proiectarea aparatelor de cale;
  • sisteme constructive de pozare a cablelor CS si TC in profilul transversal al caii.
S-a realizat totodata si Simulatorul pentru instruirea conducatorilor de tramvaie.
 
In anul 2001, un studiu desfasurat in AFER in perioada 2000-2001 este concretizat prin initierea unui OMT, nr. 1206 / 04.09.2001 privind dezvoltarea si cresterea eficientei de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica in transportul feroviar si cu metroul. In Anexa 1 a acestui OMT este cuprinsa strategia cercetarii stiintifice feroviare din Romania pentru perioada 2001- 2010.
 
Ordonanta 57/16.08.2002 , completata ulterior cu  Ordonanta 58/2006 si aprobata cu modificari prin Legea 324 / 2003 respectiv Legea 499 /2006 reprezinta in fapt Legea Cercetarii Stiintifice Feroviare, stabilind statutul acestui domeniu de activitate.
 
In perioada avuta in vedere de strategia de dezvoltare a cercetarii stiintifice (2000-2009), in AFER au loc modificari cu impact semnificativ asupra acestei activitati , in sensul contractarii acesteia pana la limita desfiintarii ei.