Autoritatea Feroviară Română
AFER

CERCETARE - DEZVOLTARE
Proiecte de cercetare ştiinţifică finanţate din fonduri europene


1. Proiectul european SAMNET - SAfety Management and Interoperability Thematic NETwork for Railway Systems - este un proiect de cercetare finanţat de către Comisia Europeană, prin cel de-al 5-lea Program-Cadru al său - Competitive and Sustainable Growth” desfăşurat în perioada 2003-2005 la care a participat şi Autoritatea Feroviară Română - AFER; scopul proiectului a fost diseminarea cunoştinţelor privind punerea în aplicare a cunoştinţelor privind Directiva de Siguranţă nr. 2004/49.

Detalii privind proiectul european SAMNET --> AICI2. Proiectul RAIL SAFE a fost contractat şi finantat de catre Uniunea Europeana (2004-2005) si s-a desfasurat printr-un schimb de experienţă (secţiunea Transfer of Knowledge) între AFER şi NTNU/SINTEF-Norvegia. Scopul proiectului a fost dezvoltarea şi implementarea unor elemente practice de aplicare a Directivei de siguranţă nr. 2004/49.

Detalii privind proiectul european RAIL SAFE --> AICI

3. O altă acţiune importantă pentru AFER, în acest context, este înscrierea în parteneriat, în anul 2010, a Centrului de Testări Feroviare Făurei, într-un proiect cu fonduri europene FP-7, în compania unor importante universităţi (Newcastle, Leeds, Sheffeld, Manchester, Berlin, Poli Madrid, Milano, Petersburg, Tbilisi), administraţii de cale ferată (Anglia, Bulgaria, Spania), autorităţi feroviare (România, Bulgaria) şi firme de renume din Europa (Vossloh, Bombardier, Lucchini, Corus, Wagony Swidnica, Marlo, Damill, Tata Steel), sub coordonarea D’Appolonia S.p.A.

Proiectul are de soluţionat următoarea problematică:
Sustenabilitatea Transportului Feroviar de Marfă – Proiectarea unui sistem vagon de marfă/cale pentru tonaj ridicat cu disponibilitate mărită şi costuri reduse a cărui ţintă este de a îmbunătăţi competitivitatea transportului feroviar de marfă prin reducerea timpilor de întreţinere şi a costurilor, astfel facilitând sporirea traficului şi deschiderea faţă de noi oportunităţi de piaţă.


Perioada de derulare: 1.06.2011 – 30.06.2015  (48 luni)
Proiectul a urmat şase etape şi a fost un succes, iar AFER a fost leader în ultima etapă “demonstrarea soluţiei tehnice” urmând ca diseminarea să fie realizată prin Uniunea Internaţională a căilor ferate - UIC şi ea parteneră în proiect.

Finalizarea cu succes a proiectului SUSTRAIL a fost marcată de un reportaj realizat de postul de televiziune EURONEWS:


4.  Prestaţia competentă a AFER, din primele etape ale proiectului SUSTRAIL, a determinat pe o parte din partenerii proiectului să includă AFER într-un alt proiect  FP-7.

            Proiectul SPARTACUS are de soluţionat Monitorizarea prin satelit a situaţiilor de urgenţă pentru sprijinirea managementului în operaţiuni critice pe căile ferate care vizează dezvoltare tehnologică şi activităţi demonstrative în cadrul sistemului de finanţare a proiectelor de colaborare.
            Partenerii din cadrul acestui proiect sunt: D’Appolonia S.p.A.  - coordonator, Universitatea din Pavia (UNIPV), Universitatea din Bologna (UNIBO), Universitatea din Newcastle (UNEW), Institutul Mihajlo Pupin (IMP), D.M.A.T. Consulting KG (DMAT), ANSUR Technologies AS (ANSUR), TriaGnoSys GmbH (TGS), GlobalGPS BH (GLOB), DIE JOHANNITER (JOH), SBG SYSTEMS (SBG), ZODIAC AEROSPACE şi Autoritatea Feroviară Română (AFER).
           Perioada de derulare: 1.11.2013 – 31.10.2016 (36 luni). Mai multe informaţii despre acest proiect puteţi gasi AICI.


            Rolul AFER în cadrul proiectului este furnizarea de orientări şi instrucţiuni cu privire la modul de a opera pe reţeaua feroviară,  “demonstrarea soluţiei tehnice” în mediu real feroviar - Centrul de Testări Feroviare Făurei - şi de a integra soluţiile rezultate.

            În data de 15 septembrie a avut loc demonstraţia, în mediu real feroviar - simularea lovirii de către tren, la pasaj la nivel, a unui vehicul de călători - utilizând regulile feroviare complementar cu aplicaţiile SPARTACUS .

            La demonstraţie au mai participat: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Brăila cu trei echipaje (ambulanţă, descarcerare şi pompieri), precum şi Poliţia Transporturi cu un echipaj.

            Vineri în data de 16 septembrie a avut loc Adunarea Generală Finală a consorţiului la care s-au analizat rezultatele exerciţiului, au fost stabilite documentele de raportare, precum şi celelalte detalii pentru decontare şi finalizare.

            Autoritatea Feroviară Română – AFER a fost felicitată pentru modul profesionist în care s-a implicat în acţiune şi a primit mulţumirile coordonatorului de proiect D’Appolonia S.p.A. pentru organizarea demonstraţiei.


5. Un alt proiect care a fost lansat în cursul lunii iunie 2015 este NeTIRail - INFRA  (Nevoi de adaptare pentru interoperabilitate feroviară) în care Autoritatea Feroviară Română – AFER are o contribuţie însemnată.
            Parteneri în acest proiect sunt: Univ. Sheffield (USFD), Univ. Leeds (ULEEDS), UIC, ADS Electronics (ADS), AFER,Tehn. Univ. Delft (TUD), Albert -Ludwigs - Univ. Freiburg (ALU), French Institute of Science and Technology for Transport (IFSTTAR), Turkish State Railway (TCDD), Intermodal Transportation and Logistics Research Associan - Turkish (INTADER), Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI), Slovenian Railways (SZ).
            Proiectul are durata 1 iunie 2015 – 31 mai 2018 (36 luni).