Autoritatea Feroviară Română
AFER

CERCETARE - DEZVOLTARE
Noua abordare a domeniului cercetare / dezvoltare în AFER după anul 2007


Structura Organizatorica a AFER aprobata prin OMT nr. 373 din 01.03.2007, consfinteste infiintarea Compartimentului Cercetare si reluarea explicita a activitatii de cercetare stiintifica si dezvoltare in AFER.
 
In perioada 2007 - 2008 s-au realizat urmatoarele proiecte de cercetare-dezvoltare:
 • Managementul riscurilor in cadrul unui sistem pentru centralizarea electronica a statiilor de cale ferata;
 • Utilizarea biocombustibililor obtinuti din uleiuri vegetale in tractiunea feroviara;
 • Dispozitiv pentru controlul vitezei trenurilor la limitarile si restrictiile de viteza in legatura cu instalatia INDUSI;
 
In prezent sunt in derulare urmatoarele proiecte de cercetare-dezvoltare: 
 • Sisteme electrice optimizate energetic pentru transportul terestru utilizand baterii si supercondensatori - TRANS-SUPERCAP;
 • Managementul performantelor referitoare la fiabilitate, disponibilitate, mentenabilitate si siguranta pentru un sistem dispecer feroviar - MANDIF;
 • Dezvoltarea fabricatiei de alte mijloace de transport, integrarea in tendintele de dezvoltare europeana si mondiala;
 • Standuri inovative de incercari ala echipamentelor pentru tractiune electrica - SIETE.
 
Sunt in curs de finantare urmatoarele proiecte de cercetare-dezvoltare: 
 • Asistarea inteligenta a deciziilor privind conducerea operativa a trenurilor, pe baza unor metode si modele avansate de atenuare a perturbatiilor;
 • Metode si modele avansate pentru asistarea inteligenta a deciziei in domeniul managementului tactic al traficului feroviar.
 
Au fost propuse spre licitare urmatoarele proiecte de cercetare-dezvoltare: 
 • Sistemul GSM-R la CFR. Studiu si sector pilot;
 • Sistemul ETCS, nivel I si  nivel II. Concept de migrare cu mentinerea sistemului actual de semnalizare si control al vitezei;
 • Instalatii fixe de tractiune electrica pentru viteze mari la CFR. Linie de contact, instalatii de protectie, instalatii de alimentare;
 • Sisteme informatice pentru instruirea personalului
 • de tractiune  in utilizarea echipamentelor de tehnica de calcul de la bordul locomotivelor;
 • Biocombustibili. Efecte asupra motoarelor de tractiune;
 • Strategia de reabilitare si modernizare a subsistemului de comanda - control - semnalizare in vederea realizarii conditiilor pentru implementarea sistemului de management a traficului ERTMS/ETCS;
 • Elaborarea reglementarilor de siguranta pentru realizarea interoperativitatii in sistemul de transport feroviar conventional transeuropean pe teritoriul Romaniei;
 • Preluarea Specificatiilor Tehnice de Interoperativitate si aplicarea acestora in sistemul de transport feroviar conventional transeuropean pe teritoriul Romaniei;
 • Stabilirea cadrului de implementare a sistemului de management al sigurantei feroviare, conditie pentru acordarea certificatului de siguranta operatorilor de transport feroviar si de autorizare in materie de siguranta a administratorului si gestionarilor de infrastructura;
 • Realizarea unei baze de date a evenimentelor si accidentelor feroviare, care sa permita analiza statistica a cauzelor tehnice si / sau de natura umana -  psihologica - a acestora, cu impact pozitiv asupra ridicarii nivelului de siguranta a caii ferate;
 • Sisteme inteligente de transport. Eficientizarea transportului multimodal prin introducerea integratorilor de transport si a coodonatorilor de lanturi logistice.
 
Sunt propuse pentru promovare in regim de plan intern urmatoarele proiecte: 
 • Sistem automat pentru gestiunea cantitatilor de lichide din rezervoare mari (combustibili, lubrifianti);
 • Monitorizarea trecerilor la nivel cu sisteme video si transmiterea imaginii in timp real pe locomotiva;
 • Pedale electronice pentru sesizarea materialului rulant de cale ferata;
 • Sistem de franare electrica recuperativa si demarare a materialului rulant motor, cu acumulare pe supercondensatori.