ORGANISMUL NOTIFICAT FEROVIAR ROMÂN
ONFR

Calea Grivitei, nr. 393, Sector 1
Telefon: 021-307.79.11


SERVICII


Get Adobe Flash player

BUN  VENIT pe pagina web a

ORGANISMULUI NOTIFICAT FEROVIAR ROMÂN


In conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2006 privind siguranta feroviara si a Hotararii Guvernului nr.1561/01.11.2006, pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Romane - AFER Organismului Notificat Feroviar Roman - ONFR este organism independent in cadrul Autoritatii Feroviare Romane - AFER notificat la Comisia Europeana si in conformitate cu cerintele exprimate in HGR 877/2010, respectiv in directiva 2008/57/CE si specificatiile tehnice conexe privind interoperabilitatea sistemului de transport feroviar transeuropean, aplica procedurile de:
evaluare „CE” a conformitatii pentru elementele constitutive de interoperabilitate feroviara
verificare „CE” a subsistemelor structurale  si vehiculelor
supraveghere prin inspectia tehnica
verificari si incercari de laborator cu specific feroviar
evaluare sistemelor de management

Numarul de inregistrare al ONFR ca organism notificat recunoscut pentru evaluarea conformitatii este NB 2269.

În cadrul ONFR funcţionează organismul de certificare OCSM-AFER  acreditat de RENAR să efectueze servicii de certificare a sistemelor de management al calităţii, mediului  şi al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale în conformitate cu SR EN ISO 9001,SR EN ISO 14001 şi SR OHSAS 18001.
Politicile şi documentele specifice organismului de certificare OCSM-AFER pot fi consultate in cadrul rubricii "Organism certificare sisteme de management"

Ca organism desemnat ONFR efectuaza urmatoarele activitati:
evaluare „NNTR” a conformitatii pentru elementele constitutive de interoperabilitate feroviara;
verificare „NNTR” a subsistemelor structurale  si vehiculelor;
publicarea periodica a informatiilor relevante referitoare la: cererile primite pentru verificarea de conformitate, certificatele de conformitate emise, certificatele de conformitate suspendate/retrase;
intocmirea, publicarea periodica si actualizarea anuala a registrelor infrastructurii si materialului rulant;
efectuarea verificarilor tehnice de tip a vehiculelor de transport feroviar si cu metroul, precum si de transport urban pe sine si emiterea de documente specifice;
certificarea/omologarea materialelor, componentelor si echipamentelor utilizate la construirea, modernizarea, repararea, intretinerea si exploatarea materialului rulant si a infrastructurii feroviare, altele decat cele care intra sub incidenta interoperabilitatii sistemului de transport feroviar transeuropean, si, dupa caz, elaboreaza certificate de omologare sau agremente tehnice pentru acestea;
analizarea si avizarea documentatiilor tehnice pentru construirea sau modernizarea materialului rulant si a infrastructurii utilizate in transportul feroviar si cu metroul, in conformitate cu specificatiile tehnice in vigoare;
autorizarea, din punct de vedere tehnic, a operatorilor economici care efectueaza lucrari de constructie, modernizare, reparare si intretinere a elementelor infrastructurii feroviare si a materialului rulant;
autorizarea, din punct de vedere tehnic, a furnizorilor interni de produse si servicii in domeniul feroviar;
efectuarea de verificari si de incercari de laborator pentru determinarea conformitatii produselor si serviciilor, din punct de vedere al caracteristicilor si parametrilor determinanti, pentru siguranta circulatiei, protectia vietii si a mediului inconjurator, aferente transportului feroviar, cu metroul si transportului urban pe sine;
autorizarea/atestarea laboratoarelor de incercari, precum si a standurilor si dispozitivelor speciale, utilizate la verificarea si tinerea sub control a unor caracteristici determinante pentru securitatea transporturilor feroviare, in procesele de construire, reparare, intretinere, verificare tehnica si exploatare a materialului rulant si a infrastructurii feroviare si emiterea de documente specifice;
inspectia tehnica la furnizori pentru tinerea sub control a unor caracteristici determinante pentru securitatea transporturilor feroviare, in procesele de construire, reparare, intretinere, verificare tehnica si exploatare a materialului rulant si a infrastructurii feroviare;
alte atributii specifice domeniului sau de activitate, date in competenta sa prin acte normative.NOUTAŢI
14.05.2019

În data de 14.05.2019 au fost aprobate de către Directorul General al AFER modificările de mai jos la Lista produselor, lucrărilor și serviciilor feroviare critice și încadrarea acestora în clasa de risc:

CAPITOLUL C

1.2.1. Protecția cu substanțe chimice a produselor din lemn (traverse și dibluri), încadrată la clasa de risc 2A
se înlocuiește cu:
1.2.1. Protecția cu substanțe chimice a produselor din lemn (stâlpi, traverse, dibluri) realizată pentru terți, încadrată la clasa de risc 1A.

2.2. Traverse de cale ferată și metrou, încadrate la clasa de risc 1A
se înlocuiește cu:
2.2. Traverse de beton și de lemn impregnate pentru calea ferată și metrou, încadrate la clasa de risc 1A.

Modificările sunt publicate pe pagina web AFER – DOCUMENTE – MODELE DOCUMENTE și sunt aplicabile începând cu data de 15.05.2019.


NOUTAŢI

12.03.2019
În cursul lunii februarie 2019, o delegație a Organismului Notificat Feroviar Român – ONFR din cadrul Autorității Feroviare Române – AFER a participat, în calitate de membru cu drepturi depline, la a 12-a Adunarea Generală a membrilor Asociției NB-Rail, care s-a desfășurat în data de 19.02.2019 și la a 55-a Ședință Plenară a Grupului de Coordonare a NB-Rail, care a avut loc la data de 20.02.2019.
Este de menționat faptul că ONFR este membru NB-Rail din anul 2007 și membru al Asociției NB-Rail încă de la înființarea acesteia.
Asociția NB-Rail a fost înființată pentru a susține și a completa activitățile Grupului de Coordonare al BN-Rail, dar și pentru a relaționa în mod direct cu organizațiile și asociațiile profesionale din domeniul feroviar relevante cum ar fi UNIFE, CER, UIC, CEN, CENELEC și altele, precum și cu organisme oficiale precum Agenția Europeană a Căilor Ferate-ERA, Comisia Europeană - DG Move, Parlamentul European și Consiliul.
Asociația și actul ei constitutiv sunt înregistrate sub numărul societății BE 0632.880.260 cu sediul în Tour Sablon, Rue Joseph Stevens 7, Bruxelles, Belgia.
Cu ocazia desfășurării ședinței Asociației, președintele acesteia a anunțat înregistrarea mărcii colective care este reprezentată de sigla Asociației. Acest logo este descris vizual de către imaginea alaturata:
Conform art. 5 din Actul constitutiv, ONFR în calitate de membru cu drepturi depline are acces la toate avantajele asigurate de către asociație și prin urmare poate să utilizeze marca colectivă NB-Rail pentru orice subiecte legate de activitatea desfășurată ca organism de evaluare de terță parte în aplicarea directivelor privind interoperabilitatea și siguranța feroviară.
În aceste condiții ONFR, are dreptul să aplice logo-ul pe documente comerciale, site-uri web, documentele de evaluare și certificatele emise, referitoare la serviciile desfășurate ca organism de evaluare de terță parte, alături de logo-ul propriu:
04-05.03.2019
Noiembrie 2018
În perioada 04-05.03.2019 Laboratoarele Organismului Notificat Feroviar Român – ONFR din cadrul Autorității Feroviare Române – AFER, au fost evaluate de către – Asociația de Acreditare din România – RENAR (Organismul Național de Acreditare din România)  în vederea realizării tranziției la noul standard SR EN ISO IEC 17025:2018. Laboratoarele AFER au obținut în data de 02.07.2018 Certificatul de acreditare nr. LI 1183 (conform SR EN ISO IEC 17025:2005) pentru un număr de 44 de încercări efectuate în localuri permanente și in situ, grupate în două anexe, trecând astfel la al treilea ciclu de acreditare.
În luna noiembrie 2018 Serviciul Încercări Teste, Vehicule Feroviare – SITVF al Organismului Notificat Feroviar Român – ONFR din cadrul Autorității Feroviare Române – AFER, a participat la schema de încercări de competență pe uleiul hidraulic proaspăt, organizată de către Institute for Interlaboratory Studies –  Spijkenisse din Olanda (http://www.iisnl.com) și a primit în luna martie 2019 Certificatul de excelență nr. iisPTp2018.73. În cadrul schemei au fost efectuate: determinarea viscozității cinematice, calculul indicelui de viscozitate și determinarea conținutului de apă prin metoda distilării.
SUNT DE ACORD
Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii aici