ORGANISMUL NOTIFICAT FEROVIAR ROMÂN
ONFR

Calea Grivitei, nr. 393, Sector 1
Telefon: 021-307.79.11

SERVICII

Get Adobe Flash player

BUN  VENIT pe pagina web a

ORGANISMULUI NOTIFICAT FEROVIAR ROMÂN


In conformitate cu prevederile HG 108/2020 privind interoperativitatea sistemului feroviar si a Hotararii Guvernului nr.626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Romane - AFER, cu modificarile si completarile ulterioare,  Organismul Notificat Feroviar Roman - ONFR este organism independent in cadrul Autoritatii Feroviare Romane - AFER notificat la Comisia Europeana si in conformitate cu cerintele exprimate in HG 108/2020, in directiva 2016/797/CE, in directiva 2008/57/CE si specificatiile tehnice conexe privind interoperabilitatea sistemului de transport feroviar transeuropean, aplica procedurile de:
evaluare „CE” a conformitatii pentru elementele constitutive de interoperabilitate feroviara
verificare „CE” a subsistemelor structurale  si vehiculelor
supraveghere prin inspectia tehnica
verificari si incercari de laborator cu specific feroviar
evaluare sistemelor de management
publicarea periodica a informatiilor relevante, in baza de date ERADIS, referitoare la: certificatele de conformitate emise, certificatele de conformitate suspendate/retrase
Numarul de inregistrare al ONFR ca organism notificat recunoscut pentru evaluarea conformitatii este NB 2269.

În cadrul ONFR funcţionează organismul de certificare OCSM-AFER  acreditat de RENAR să efectueze servicii de certificare a sistemelor de management al calităţii, mediului  şi al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale în conformitate cu SR EN ISO 9001,SR EN ISO 14001 şi SR OHSAS 18001.
Politicile şi documentele specifice organismului de certificare OCSM-AFER pot fi consultate in cadrul rubricii "Organism certificare sisteme de management"NOUTAŢI


Conform art. 5 din Actul constitutiv NB-Rail, ONFR în calitate de membru cu drepturi depline are acces la toate avantajele asigurate de către asociație și prin urmare poate să utilizeze marca colectivă NB-Rail pentru orice subiecte legate de activitatea desfășurată ca organism de evaluare de terță parte în aplicarea directivelor privind interoperabilitatea feroviară.
În data de 08.09.2020 a avut loc, online, ședința Nb-Rail a grupului de lucru ENE.Următoarea ședință va avea loc la – Roma (Italia) în data de 14.01.2021.În data de  9 .09.2020 a avut loc, online, ședința Nb-Rail a grupului de lucru INF. Următoarea ședință va avea loc la Utrecht (Olanda), la data de 09.12.2020.În data de  9 .09.2020 a avut loc, online, ședința Nb-Rail a grupului de lucru INF. Următoarea ședință va avea loc la Utrecht (Olanda), la data de 09.12.2020.

SUNT DE ACORD
Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii aici