ORGANISMUL NOTIFICAT FEROVIAR ROMÂN
ONFR

Calea Grivitei, nr. 393, Sector 1
Telefon: 021-307.79.11


SERVICII
Get Adobe Flash player

BUN  VENIT pe pagina web a

ORGANISMULUI NOTIFICAT FEROVIAR ROMÂN


In conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2006 privind siguranta feroviara si a Hotararii Guvernului nr.1561/01.11.2006, pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Romane - AFER Organismului Notificat Feroviar Roman - ONFR este organism independent in cadrul Autoritatii Feroviare Romane - AFER notificat la Comisia Europeana si in conformitate cu cerintele exprimate in HGR 877/2010, respectiv in directiva 2008/57/CE si specificatiile tehnice conexe privind interoperabilitatea sistemului de transport feroviar transeuropean, aplica procedurile de:
evaluare „CE” a conformitatii pentru elementele constitutive de interoperabilitate feroviara
verificare „CE” a subsistemelor structurale  si vehiculelor
supraveghere prin inspectia tehnica
verificari si incercari de laborator cu specific feroviar
evaluare sistemelor de management

Numarul de inregistrare al ONFR ca organism notificat recunoscut pentru evaluarea conformitatii este NB 2269.

În cadrul ONFR funcţionează organismul de certificare OCSM-AFER  acreditat de RENAR să efectueze servicii de certificare a sistemelor de management al calităţii, mediului  şi al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale în conformitate cu SR EN ISO 9001,SR EN ISO 14001 şi SR OHSAS 18001.
Politicile şi documentele specifice organismului de certificare OCSM-AFER pot fi consultate in cadrul rubricii "Servicii / Organism de certificare sisteme"

Ca organism desemnat ONFR efectuaza urmatoarele activitati:
evaluare „NNTR” a conformitatii pentru elementele constitutive de interoperabilitate feroviara;
verificare „NNTR” a subsistemelor structurale  si vehiculelor;
publicarea periodica a informatiilor relevante referitoare la: cererile primite pentru verificarea de conformitate, certificatele de conformitate emise, certificatele de conformitate suspendate/retrase;
intocmirea, publicarea periodica si actualizarea anuala a registrelor infrastructurii si materialului rulant;
efectuarea verificarilor tehnice de tip a vehiculelor de transport feroviar si cu metroul, precum si de transport urban pe sine si emiterea de documente specifice;
certificarea/omologarea materialelor, componentelor si echipamentelor utilizate la construirea, modernizarea, repararea, intretinerea si exploatarea materialului rulant si a infrastructurii feroviare, altele decat cele care intra sub incidenta interoperabilitatii sistemului de transport feroviar transeuropean, si, dupa caz, elaboreaza certificate de omologare sau agremente tehnice pentru acestea;
analizarea si avizarea documentatiilor tehnice pentru construirea sau modernizarea materialului rulant si a infrastructurii utilizate in transportul feroviar si cu metroul, in conformitate cu specificatiile tehnice in vigoare;
autorizarea, din punct de vedere tehnic, a operatorilor economici care efectueaza lucrari de constructie, modernizare, reparare si intretinere a elementelor infrastructurii feroviare si a materialului rulant;
autorizarea, din punct de vedere tehnic, a furnizorilor interni de produse si servicii in domeniul feroviar;
efectuarea de verificari si de incercari de laborator pentru determinarea conformitatii produselor si serviciilor, din punct de vedere al caracteristicilor si parametrilor determinanti, pentru siguranta circulatiei, protectia vietii si a mediului inconjurator, aferente transportului feroviar, cu metroul si transportului urban pe sine;
autorizarea/atestarea laboratoarelor de incercari, precum si a standurilor si dispozitivelor speciale, utilizate la verificarea si tinerea sub control a unor caracteristici determinante pentru securitatea transporturilor feroviare, in procesele de construire, reparare, intretinere, verificare tehnica si exploatare a materialului rulant si a infrastructurii feroviare si emiterea de documente specifice;
inspectia tehnica la furnizori pentru tinerea sub control a unor caracteristici determinante pentru securitatea transporturilor feroviare, in procesele de construire, reparare, intretinere, verificare tehnica si exploatare a materialului rulant si a infrastructurii feroviare;
alte atributii specifice domeniului sau de activitate, date in competenta sa prin acte normative.NOUTATI


martie - aprilie 2017
În perioada martie-aprilie 2017, s-au efectuat teste în cadrul Centrului de Testări Feroviare Făurei pentru evaluarea siguranţei circulaţiei prin determinarea forţelor de interacţiune roată şină (Y/Q), cu ajutorul unei osii de măsură specializate, precum şi evaluarea calităţii de mers prin determinarea acceleraţiilor în cutia vehiculului şi boghiu, pentru locomotiva electrică tip LEMA 6000 kW, apaţinând S.C. SOFTRONIC S.R.L. Craiova.

12.05.2017
Organismul Notificat Feroviar Român – ONFR a emis certificatele „CE” de examinare de tip şi de aprobare a sistemului de management al calităţii pentru elementul constitutiv de interoperabilitate „Sabot de frână S1 şi S2 din fontă fosforoasă P10, pentru vagoane”, produs de S.A. ASAM S.A.

mai 2017
În luna mai 2017, au fost eliberate 11 agremente tehnice feroviare societăţii ALARKO din Turcia, care îi conferă posibilitatea de a contracta lucrări în domeniul infrastructurii feroviare.

mai 2017
În luna mai 2017, a avut loc o întâlnire cu reprezentanţi ai SK Engineering & Construction, al treilea consorţiu ca mărime din Coreea de Sud, în vederea informării privind condiţiile necesare care să permită participarea la lucrări în domeniul infrastructurii feroviare şi de metrou.

<-=->
A fost emis Certificatul de verificare CE şi Certificatul CE de aprobare a sistemului de management al calităţii, conform STI NOI / zgomot (RE 1304(2014), modulul SD, pentru vagonul de marfă proiect Sim 2999-00.

<-=->
A fost emis Certificatul de verificare NNTR, modulul SFN, pentru cea de-a doua locomotivă electrică tip LEMA.

22 / 11 / 2016
A fost emis certificatul "CE" de aprobare a sistemului de management al calităţii pentru elementul constitutiv de interoperabilitate "Traverse din beton armat precomprimat tip T 17V, echipate cu sistemul de prindere elastică Vossloh W14 şi W21", produs de S.C. PREBET AIUD S.A. Evaluarea s-a efectuat în conformitate cu cerinţele din TSI INF, Regulamentul (UE) nr. 1299/2014 privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul „infrastructură” al sistemului feroviar din Uniunea Europeană, modulul CH