ORGANISMUL NOTIFICAT FEROVIAR ROMÂN
ONFR

Calea Grivitei, nr. 393, Sector 1
Telefon: 021-307.79.11

SERVICII


BUN  VENIT  la

ORGANISMUL NOTIFICAT FEROVIAR ROMÂN


In conformitate cu prevederile HG 108/2020 privind interoperativitatea sistemului feroviar si a Hotararii Guvernului nr.626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Romane - AFER, cu modificarile si completarile ulterioare,  Organismul Notificat Feroviar Roman - ONFR este organism independent in cadrul Autoritatii Feroviare Romane - AFER notificat la Comisia Europeana si in conformitate cu cerintele exprimate in HG 108/2020, in directiva 2016/797/CE, in directiva 2008/57/CE si specificatiile tehnice conexe privind interoperabilitatea sistemului de transport feroviar transeuropean, aplica procedurile de:
evaluare „CE” a conformitatii pentru elementele constitutive de interoperabilitate feroviara
verificare „CE” a subsistemelor structurale  si vehiculelor
supraveghere prin inspectia tehnica
verificari si incercari de laborator cu specific feroviar
evaluare sistemelor de management
publicarea periodica a informatiilor relevante, in baza de date ERADIS, referitoare la: certificatele de conformitate emise, certificatele de conformitate suspendate/retrase
Numarul de inregistrare al ONFR ca organism notificat recunoscut pentru evaluarea conformitatii este NB 2269.

În cadrul ONFR funcţionează organismul de certificare OCSM-AFER  acreditat de RENAR să efectueze servicii de certificare a sistemelor de management al calităţii, mediului  şi al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale în conformitate cu SR EN ISO 9001,SR EN ISO 14001 şi SR OHSAS 18001.
Politicile şi documentele specifice organismului de certificare OCSM-AFER pot fi consultate in cadrul rubricii "Organism certificare sisteme de management"


Articole publicate

Corelare între microstructura şi duritatea şinelor de cale ferată sudate, realizată în urma încercărilor din laboratorul SITVF-ONFR-AFER
Conform art. 5 din Actul constitutiv NB-Rail, ONFR în calitate de membru cu drepturi depline are acces la toate avantajele asigurate de către asociație și prin urmare poate să utilizeze marca colectivă NB-Rail pentru orice subiecte legate de activitatea desfășurată ca organism de evaluare de terță parte în aplicarea directivelor privind interoperabilitatea feroviară.

NOUTAŢI


In perioada 13-19.09.2023 o echipă de experti ai Serviciului Laboratoare Material Rulant a efectuat o serie de încercări statice si dinamice la tramvaiele ce vor fi utilizate in municipiul Resita.
Detalii suplimentare găsi aici:

precum si pe canalul nostru de YouTube:
Serviciul Supraveghere şi Inspecţie Tehnică din cadrul Autorităţii Feroviare Române-AFER a fost certificat de către Ministerul Economiei, Direcţia Politici Industriale si Competitivitate pentru a efectua activitatea de inspecţie tehnică în exploatare pentru instalaţiile de încărcare şi descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructura vagoanelor-cisternă, conform Certificat de recunoastere Nr. 141041/2023, fiind organism desemnat pentru toti deținătorii de vagoane-cisternă.Ulterior Serviciul de Supraveghere şi Inspecţie Tehnică al AFER a fost introdus, prin lege, in LISTA cuprinzând organismele de inspecție recunoscute pentru efectuarea inspecțiilor tehnice în exploatare privind instalațiile de încărcare și descărcare a benzinei, amplasate pe containerele mobile, conform Anexa la Ordinul 488/2006 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2023 (https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/263810).
Autoritatea Feroviara Română prin Serviciul de Supraveghere şi Inspecţie Tehnică  isi desfăşoară activităţile sale cu privire la COV,  în conformitate  cu  procedurile proprii  întocmite si aprobate conform actelor normative subsecvente Hotărârii Guvernului nr. 568/2001, republicată şi ORDIN nr. 1.588 din 21 decembrie 2022 cu Anexa la Ordinul nr. 488/2006 până la elaborarea şi aprobarea legislaţiei subsecvente Legii Nr. 264/2017.SUNT DE ACORD
Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii aici