ORGANISMUL NOTIFICAT FEROVIAR ROMÂN - AFER
AFER

Calea Grivitei, nr. 393, Sector 1
Telefon: 021-307.79.11

SERVICII


BUN  VENIT  la

ORGANISMUL NOTIFICAT FEROVIAR ROMÂN - AFER


In conformitate cu prevederile HG 108/2020 privind interoperativitatea sistemului feroviar si a Hotararii Guvernului nr.310/2023 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Romane - AFER, cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Feroviara Romana - AFER, aplica procedurile de:
evaluare „CE” a conformitatii pentru elementele constitutive de interoperabilitate feroviara
verificare „CE” a subsistemelor structurale  si vehiculelor
supraveghere prin inspectia tehnica
verificari si incercari de laborator cu specific feroviar
evaluare sistemelor de management
publicarea periodica a informatiilor relevante, in baza de date ERADIS, referitoare la: certificatele de conformitate emise, certificatele de conformitate suspendate/retrase
Numarul de inregistrare al Organismului Notificat Feroviar Roman - AFER ca organism notificat recunoscut pentru evaluarea conformitatii este NB 2269.

În cadrul ONFR funcţionează organismul de certificare OCSM-AFER  acreditat de RENAR să efectueze servicii de certificare a sistemelor de management al calităţii, mediului  şi al sănătăţii şi securităţii în muncă în conformitate cu SR EN ISO 9001,SR EN ISO 14001 şi SR EN ISO 45001.
Politicile şi documentele specifice organismului de certificare OCSM-AFER pot fi consultate in cadrul rubricii "Organism certificare sisteme de management"


Articole publicate

Corelare între microstructura şi duritatea şinelor de cale ferată sudate, realizată în urma încercărilor din laboratorul SITVF-ONFR-AFER
Conform art. 5 din Actul constitutiv NB-Rail, ONFR în calitate de membru cu drepturi depline are acces la toate avantajele asigurate de către asociație și prin urmare poate să utilizeze marca colectivă NB-Rail pentru orice subiecte legate de activitatea desfășurată ca organism de evaluare de terță parte în aplicarea directivelor privind interoperabilitatea feroviară.

NOUTAŢI

A fost publicată revizia 1 la Metodologia privitoare la aplicarea prevederilor Art. 6 din Anexa nr. 1 a OMTI nr. 2010/2023 pentru aprobarea Normelor privind verificarea tehnică a vehiculelor feroviare care circulă pe căile ferate din România.
Metodologia menţionată este disponibilă aici.

A fost publicată revizia 1 la Metodologia privitoare la aplicarea prevederilor Art. 25 din Anexa nr. 1 a OMTI nr. 2100/2023 pentru aprobarea Normelor privind acordarea avizului tehnic pentru materialul rulant care a depăşit durata normală de funcţionare/durata de serviciu.
Metodologia menţionată este disponibilă aici.

A fost publicată Metodologia privitoare la aplicarea prevederilor Art. 25 din Anexa nr. 1 a OMTI nr. 2100/2023 pentru aprobarea Normelor privind acordarea avizului tehnic pentru materialul rulant care a depăşit durata normală de funcţionare/durata de serviciu.

A fost publicată Metodologia privitoare la aplicarea prevederilor Art. 6 din Anexa nr. 1 a OMTI nr. 2010/2023 pentru aprobarea Normelor privind verificarea tehnică a vehiculelor feroviare care circulă pe căile ferate din România.
Metodologia menţionată este disponibilă aici.

În data de 18.12.2023, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1141/18.12.2023, Ordinul nr. 2100/2023 pentru aprobarea Normelor privind acordarea avizului tehnic pentru materialul rulant care a depășit durata normală de funcționare/durata de serviciu.
   Ordinul menţionat este disponibil aici.

În data de 28.11.2023, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1071/28.11.2023, Ordinul nr. 2010/2023 pentru aprobarea Normelor privind verificarea tehnică a vehiculelor feroviare care circulă pe căile ferate din România.
Ordinul menţionat este disponibil aici.
SUNT DE ACORD
Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii aici