ORGANISMUL NOTIFICAT FEROVIAR ROMÂN - AFER
AFER

Acronime si abrevieri feroviare
C
 
 
cale libera - intelegere telefonica
sistem de organizare a circulatiei trenurilor care permite ocuparea liniei curente numai de catre un tren sau un convoi de manevra, pe baza unei intelegeri telefonice care se stabileste in scris intre IDM dispozitor din punctul de sectionare din care se expediaza trenul/convoiul de manevra si IDM dispozitor din punctul de sectionare in care se primeste trenul/convoiul de manevra
 
 
CAM - comanda automata a macazurilor in triaje
ansamblu de echipamente cu care se comanda si se controleaza manevrarea macazurilor la triere, cu respectarea conditiilor de siguranta specifice
 
 
capse de alarmare
- sistem de acoperire cu capse de alarmare; 
- capse folosite pentru acoperirea obstacolelor neprevazute, daca agentul nu a fost dotat cu radiotelefon sau in zona respectiva nu se pot realiza legaturi prin radiotelefon din cauze tehnice (configuratia terenului, conditii de perturbatii puternice, etc.);
- detunatura produsa de explozia chiar si numai a unei singure capse da alarmare ordona oprirea imediata a trenului.
 
 
caz specific
orice parte a sistemului de transport feroviar conventional transeuropean care necesita dispozitii speciale in STI, cu caracter temporar sau definitive, din cauza constringerilor geografice, topografice, de mediu urban sau de compatibilitate cu sistemul existent ( HG 850/2003).
 
 
CE
marcaj European de conformitate ( Legea 608/2001).
 
 
CE - instalatii de centralizare electronica
ansamblu de echipamente electrice, electronice si de tehnica de calcul cu care IDM, prin intermediul unei interfete si a altor componente specifice, comanda si controleaza in conditii de siguranta realizarea parcursurilor si punerea pe liber a semnalelor luminoase de circulatie sau de manevra
 
 
CED - instalatii de centralizare electrodinamica
ansamblul de echipamente electrice si electronice cu care IDM, prin intermediul unui pupitru sinoptic, comanda si controleaza in conditii de siguranta realizarea parcursurilor si punerea pe liber a semnalelor luminoase de circulatie sau de manevra
 
 
CEM - instalatii de centralizare electromecanica
ansamblul de echipamente electromecanice cu care IDM controleaza manevrarea si zavorarea macazurilor in conditii de siguranta, in vederea punerii pe liber a semnalelor mecanice sau luminoase
 
 
cerc de rulare
cercul care ia nastere in urma sectionarii suprafetei de rulare a rotii printr-un plan perpendicular pe axa geometrica longitudinala a osiei, aplicat la osiile montate de ecartament normal la o distanta de 750 mm de mijlocul osiei (Osia montata/R.Talamba, M.Stoica-Editura ASAB, 2005).
 
 
certificare a conformitatii
actiune a unui organism care este independent de clientii lui si alte parti interesate si care dovedeste existenta increderii adecvate ca un produs, identificat corespunzator, este conform unui anumit standard sau cu un alt document normativ (Legea 608/2001).
 
 
certificat de conformitate
document emis pe baza regulilor unui sistem de certificare si care indica existenta increderii adecvate ca un produs, identificat corespunzator, este conform cu un anumit standard sau cu un alt document normativ (Legea 608/2001).
 
 
certificat de consilier de siguranta
certificatul care atesta urmarea cursurilor de pregatire profesionala a unui consilier de siguranta si care este in conformitate cu modelul prezentat in Regulamentului pentru desemnarea, pregatirea profesionala si examinarea consilierilor de siguranta pentru transportul rutier, feroviar sau pe caile navigabile interioare al marfurilor periculoase
 
 
certificat de omologare tehnica feroviara
document eliberat de catre AFER finalizat in urma actiunii de evaluare a conformitatii si a aptitudinii de utilizare, precum si in validarea documentatiei tehnice de referinta a produselor feroviare critice (OMT 290/2000).
 
 
certificat de siguranta partea A
document care confirma acceptarea sistemului de management al sigurantei operatorului de transport feroviar
 
 
certificat de siguranta partea B
document care confirma acceptarea dispozitiilor adoptate de operatorul de transport feroviar pentru indeplinirea cerintelor specifice necesare pentru functionarea sigura a retelei feroviare pe care isi desfasoara activitatea: anumite sectii de circulatie ale cailor ferate din Romania sau in totalitatea ei, statii de cale ferata, zone de manevra feroviara, linii ferate industriale
 
 
client
1. persoana fizica sau juridica ce expediaza sau primeste marfa, este parte la contractul de transport sau care adera la acest contract
2. destinatarul unui produs feroviar critic livrat de furnizor (OMT 490/2000).
 
 
cocoasa de triere
1. infrastructura a caii cu un profil longitudinal special, realizat intre grupa de primire (A) si grupa de triere (B) ale unei statii tehnice sau de triaj;
2. profilul se compune, in sensul de triere, dintr-o rampa de impingere pe care se dezleaga vagoanele, un palier in varful cocoasei si o panta de accelerare spre grupa de triere pe care vagoanele ruleaza in baza fortei de gravitatie cu o viteza ce se poate modera manual sau mecanic in parcursul lor spre liniile grupei de triere, unde se opresc la locul destinat, cu frane de mana sau saboti de mana
 
 
coloana de manevra
instalatie exterioara care permite manipularea locala de catre un agent, a macazurilor si semnalelor, in scopul executarii unor miscari de manevra
 
 
coletarie
marfa pentru transportul careia nu este necesara punerea unui vagon la dispozitia exclusiva a unui expeditor
 
 
comanda
ordin care se transmite scris, verbal sau prin instalatie TC de catre IDM in vederea executarii parcursului de intrare, iesire sau trecere a unui tren prin statie sau pe la un post din linie curenta
 
 
conducere centralizata
sistem de circulatie a trenurilor utilizat pe unele sectii de circulatie cu trafic redus in care circulatia trenurilor si activitatea de manevra sunt conduse direct de catre operatorul de circulatie
 
 
condica portativa
condica aflata in dotarea statiei in care se inscriu - la locul desfasurarii unor lucrari privind siguranta circulatiei - orele de incepere/terminare a lucrarilor de intretinere si reparatie a liniilor, aparatelor de cale si instalatiilor de siguranta circulatiei, respectiv ora de repunere in functiune a acestora, precum si consimtamantul scris transmis cu numar si ora de catre personalul de intretinere linii si/sau instalatii, in vederea executarii parcursurilor de circulatie si manevra
 
 
consilier de siguranta pentru transport de marfuri periculoase
orice persoana fizica desemnata de conducerea intreprinderii pentru a indeplini anumite sarcini si care detine un certificat de pregatire emis de un organism examinator desemnat
 
 
consimtamant scris
incuviintarea sau acceptul scris dat cu numar de ordine si ora, dintr-un registru de comenzi sau din condica portativa, prin care se admite efectuarea unor operatii prevazute in reglementarile specifice sau in PTE si care poate fi transmis telefonic, cu numar si ora
 
 
consimtamant verbal
incuviintarea sau acceptul dat de catre un agent prin care se admite efectuarea unor operatii care nu necesita avizul scris al acestuia
 
 
constituenti de interoperabilitate
1. orice componenta elementara, grup de componente, subansamblu sau ansamblu complet de echipamente incorporate ori destinate incorporarii intr-un subsistem de care depinde, direct sau indirect, interoperabilitatea sistemului feroviar de mare viteza ori conventional, prevazute in Hotararea Guvernului nr. 850/2003 si in Hotararea Guvernului nr. 1.533/2003;
2. conceptul de constituent acopera atat obiectele corporale, cat si cele incorporale, cum ar fi programele de calculator.
 
 
continuarea parcursului de primire
portiunea de linie cuprinsa intre semnalul de iesire sau de parcurs, respectiv marca de siguranta de la iesire a liniei pe care urmeaza a fi primit trenul daca aceasta nu are semnal de iesire si primul semnal de circulatie de sens contrar
 
 
contract de activitate
raportul dintre compania nationala care administreaza infrastructura feroviara, pe de o parte, si institutiile publice, pe de alta parte (incheiat cu Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor in numele statului)
 
 
contract de serviciu public
raportul dintre societatile nationale si/sau societatile comerciale care efectueaza transport feroviar public de calatori, avand statut de operatori de transport feroviar de calatori, pe de o parte, si institutiile publice, pe de alta parte (incheiat cu Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor in numele statului)
 
 
contracul macazului
sine exterioare, una in continuarea firului exterior direct iar cealalta in continuarea firului exterior abatut de care se lipesc varfurile acelor
 
 
contrasina
sina sau profil special de ghidare, montat in lungul caii pe anumite portiuni - curbe, treceri la nivel, in dreptul inimii de incrucisare etc. - avand rolul de ghidare a rotii si de a impiedica deraierea, de a reduce uzura sinelor in curba sau de a pastra dimensiunea jgheabului necesar rularii la trecerea la nivel
 
 
convoi de manevra
un grup de vehicule feroviare legate intre ele, care se manevreaza prin tragere sau impingere, intre grupele de linii ale aceleiasi statii cu sau fara depasirea incintei statiei, precum si intre statie si o linie a unui operator economic, conform prevederilor stabilite in PTE
 
 
cota qR
proiectia pe orizontala a flancului exterior activ al buzei bandajului, determinata de punctele situate pe profilul de rulare al rotii la 2mm de virful buzei si respectiv la 10 mm deasupra cercului de rulare.
 
 
crapodina
articulatie semisferica prin intermediul careia sasiul vagonului se fixeaza de boghiu, compusa din doua parti, una montata pe cadrul boghiului (crapodina inferioara) si cealalta pe sasiul vagonului (crapodina superioara) care se asambleaza printr-un bulon puternic numit pivotul crapodinei.
 
 
culori de baza folosite la semnalizare
Semnificatia culorilor de baza folosite la semnalizare, in legatura cu circulatia trenurilor si executarea miscarilor de manevra, este urmatoarea:
    a) rosu, ordona oprirea;
   b) galben, permite circulatia trenurilor si ordona reducerea vitezei in vederea opririi la semnalul urmator sau continuarea mersului daca semnalul urmator nu indica oprirea;
   c) verde, permite circulatia trenurilor cu viteza stabilita:
   d) albastru, ordona oprirea pentru miscarile de manevra:
  e) alb-lunar, permite miscarile de manevra sau circulatia trenurilor, cu viteza prevazuta in reglementarile specifice.
 
 
cupla
aparat de tractiune si legare prin intermediul caruia se leaga doua vehicule feroviare intre ele
 
 
cutie de osie
lagar special amplasat pe fusul de osie prin intermediul caruia miscarea de translatie a vehiculului feroviar aflat  in miscare este transformata in miscare de rostogolire si care serveste la transmiterea sarcinilor de la vagon la osia montata (Osia montata/R.Talamba, M.Stoica-Editura ASAB, 2005)