ORGANISMUL NOTIFICAT FEROVIAR ROMÂN
ONFR


ASRO
ASOCIAŢIA DE STANDARDIZARE DIN ROMÂNIA - organismul naţional de standardizare