ORGANISMUL NOTIFICAT FEROVIAR ROMÂN - AFER
AFER

Acronime si abrevieri feroviare
O
 
 
obada
partea periferica a membranei de la rotile cu bandaj pe care se aplica bandajul (Osia montata/R.Talamba, M.Stoica-Editura ASAB, 2005)
 
 
obiective de siguranta comune
- O.S.C. -
 
nivelurile de siguranta care trebuie cel putin atinse de diferite parti ale sistemului feroviar, cum ar fi sistemul feroviar conventional, sistemul feroviar de mare viteza, tunelurile feroviare lungi sau liniile utilizate exclusiv pentru transportul de marfuri, precum si de sistem ca intreg, exprimate in criterii de acceptare a riscurilor
 
 
operatiune de transport feroviar
transport feroviar, precum si serviciile adiacente sau conexe acestuia
 
 
operator de circulatie
salariat apartinand administratorului infrastructurii feroviare publice care conduce activitatea de circulatie a trenurilor pe una sau mai multe sectii de circulatie, avand in subordine IDM din statiile situate pe sectiile respective, sau agentii punctelor de sectionare in cazul sectiilor cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor
 
 
operator de transport feroviar
1. orice agent economic, cu capital de stat sau privat, care a obtinut o licenta in conformitate cu legislatia in vigoare, a carui activitate principala consta in efectuarea de prestatii de transport de marfa si/sau de calatori pe calea ferata, tractiunea fiind asigurata obligatoriu de acest agent economic;
2. acest termen include, de asemenea, si agentii economici care asigura numai tractiunea;
 
 
operatori de transport feroviar succesivi
doi sau mai multi operatori de transport feroviar care convin sa deruleze in conditiile prezentului regulament una si aceeasi expeditie sub acelasi contract de transport;
modul de incheiere si derulare a contractelor de transport se stabileste prin conventii incheiate intre operatorii de transport feroviar succesivi
 
 
organism notificat
1. organism care este responsabil cu evaluarea conformitatii sau a aptitudinii de utilizare a constituentilor de interoperabilitate ori cu evaluarea procedurii Comisiei Europene pentru verificarea subsistemelor, prevazute in Hotararea Guvernului nr. 850/2003 si in Hotararea Guvernului nr. 1.533/2003
2. laborator de incercari, organism de certificare sau de inspectie, persoana juridica cu sediul in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene, care a fost desemnat si notificat de catre o autoritate competenta ori, respectiv, de catre un stat membru, pentru a realiza evaluarea conformitatii intr-un domeniu reglementat si care este cuprins in lista organismelor notificate, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (Legea 608/2001)
 
 
Organismul de Investigare Feroviar Roman - OIFR
organism permanent, independent, in cadrul Autoritatii Feroviare Romane - AFER
 
 
Organismul de Licente Feroviare Roman - OLFR
organism independent in cadrul Autoritatii Feroviare Romane - AFER
 
 
Organismul Notificat Feroviar Roman - ONFR
organism independent in cadrul Autoritatii Feroviare Romane - AFER