ORGANISMUL NOTIFICAT FEROVIAR ROMÂN - AFER
AFER

Acronime si abrevieri feroviare
A
 
 
accident feroviar
un eveniment neprevazut, nedorit sau neintentionat ori un lant specific de asemenea evenimente, care are consecinte daunatoare (coliziuni, deraieri, accidente la treceri de nivel, accidentari ale persoanelor produse de materialul rulant in miscare, incendii si altele)
 
 
accident feroviar grav
orice coliziune sau deraiere de trenuri, ducand la decesul a cel putin o persoana sau la vatamarea grava a 5 sau mai multe persoane ori producand pagube importante ale materialului rulant, infrastructurii sau mediului si orice alt accident similar cu un impact evident asupra reglementarii sigurantei feroviare sau asupra gestionarii sigurantei
 
 
acreditare
procedura prin care organismul national de acreditare, recunoscut conform legii, atesta ca un organism sau un laborator este competent sa efectueze sarcini specifice (Legea 608/2001).
 
 
acul macazului
element mobil de forma speciala component al aparatului de cale care, prin manevrare si fixare intr-una din pozitiile extreme, permite trecerea vehiculelor de pe o linie pe alta
 
 
administrator infrastructura feroviara
1. orice organism sau orice agent economic care are ca obiect principal de activitate administrarea si intretinerea infrastructurii feroviare, incluzand si administrarea sistemelor de conducere a circulatiei, de control si de siguranta a infrastructurii; 
2. functiile administratorului de infrastructura de pe o retea sau o parte a unei retele pot fi alocate, in conformitate cu reglementarile in vigoare, mai multor organisme sau agenti economici.
 
 
agent
1. salariat calificat si autorizat pentru indeplinirea unei functii cu responsabilitati in siguranta circulatiei, care desfasoara activitati in legatura cu circulatia trenurilor, efectuarea manevrei, conducerea vehiculelor feroviare motoare, precum si de manipulare a instalatiilor sau echipamentelor de siguranta circulatiei;
2. agentul poate fi autorizat sa execute si o parte din operatiile tehnologice specifice altei functii, avand in acest sens atributiile si responsabilitatile corespunzatoare.
 
 
Agentia Feroviara Europeana
agentia Uniunii Europene pentru siguranta feroviara si interoperabilitate
 
 
agrement tehnic european
aprecierea tehnica favorabila a aptitudinilor de utilizare ale unui produs, pentru un anumit scop, bazata pe indeplinirea cerintelor esentiale pentru lucrari de constructie, dupa caracteristicile intrinseci ale acestui produs si dupa conditiile stabilite de aplicare, de utilizare, de reglementare si administrative privitoare la domeniul constructiilor (HG 850/2003).
 
 
agrement tehnic feroviar
documentul care defineste caracteristicile si performantele tehnice, precum si aptitudinea de utilizare a produselor si/sau serviciilor feroviare critice specificate in agrementul respectiv (OMT 290/2000).
 
 
alocare
repartizarea capacitatii de infrastructura feroviara de catre gestionarul infrastructurii (OG 89/2003).
 
 
ampatament boghiu
a) distanta dintre axele geometrice ale osiilor extreme ale boghiului in cazul boghiurilor cu mai multe osii;
b) distanta dintre axele geometrice ale osiilor boghiului, pentru boghiurile  pe doua osii.
 
 
ampatament vagon
a) distanta dintre axele geometrice ale osiilor vagonului, la vagoanele pe doua osii;
b) distanta dintre axele geometrice ale osiilor extreme ale vagonului pentru  vagoanele pe mai multe osii;
c) distanta dintre pivotii crapodinelor, pentru vagoanele pe boghiuri.
 
 
aparat de cale
1. ansamblul compus din sina, traverse si elemente mecanice, care asigura trecerea vehiculelor feroviare de pe o linie de cale ferata pe alta;
2. aparatul de cale cuprinde macazul propriu zis, dispozitivul de manevrare barele de tractiune si/sau conexiune - dispozitivul de zavorare, sinele de legatura, inima de incrucisare, aripile si contrasinele
 
 
aratarea vagoanelor trenului
1. formular tipizat folosit pentru evidentierea vagoanelor din trenurile de calatori si marfa care se completeaza conform datelor cerute;
2. aratarea se intocmeste in numarul necesar de exemplare, prin calchiere, atat pentru trenuri cat si pentru grupuri de vagoane care se ataseaza sau se detaseaza in parcurs;
3. in aratare se marcheaza obligatoriu date privind vehiculele feroviare si incarcatura acestora care impun anumite conditii de circulatie;
4. aratarea se semneaza de cel care o intocmeste, de cel care o verifica, precum si de predatorul, respectiv primitorul vagoanelor inscrise in cazul in care formularul este folosit pentru predarea respectiv primirea vagoanelor;
 
 
autoritate de certificare in materie de siguranta
autoritate responsabila cu acordarea certificarii in materie de siguranta (in Romania este Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana – ASFR)
 
 
autoritate de licentiere
organism insarcinat cu emiterea licentelor de transport feroviar (in Romania este Organismul de Licente Feroviare Roman – OLFR)
 
 
autoritate de siguranta
organismul national raspunzator de sarcinile referitoare la siguranta feroviara in conformitate cu Legea nr. 55/2006 privind siguranta feroviara sau orice organism binational caruia Romania si un stat membru al Uniunii Europene i-au incredintat aceste sarcini pentru a asigura un regim de siguranta unificat pentru infrastructurile specializate transfrontaliere
 
 
Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana - ASFR
organism independent in cadrul Autoritatii Feroviare Romane - AFER
 
 
Autoritatea Feroviara Romana – AFER
organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii in domeniul feroviar si de transport cu metroul (institutie publica finantata din venituri proprii)
 
 
aviz de plecare
comunicare transmisa de IDM din statia care a expediat un tren catre IDM din statia care urmeaza sa primeasca trenul, continand ora efectiva de plecare care se inscrie de catre fiecare IDM in registrul unificat de cai libere, comenzi si miscare, notandu-se sub forma de fractie: la numarator ora efectiva de plecare-trecere, iar la numitor ora reala de transmitere si primire
 
 
autorizatie de furnizor feroviar
documentul eliberat de catre AFER prin care se atesta ca un agent economic poate realiza si furniza una sau mai multe categorii de produse/servicii feroviare critice, cu respectarea conditiilor specificate in autorizatie (OMT 290/2000).
 
 
autorizatie de siguranta partea A
document specific elaborat de AFER care confirma acceptarea sistemului de management al sigurantei al administratorului de infrastructura feroviara (OMT 101/2008).
 
 
autorizatie de siguranta partea B
document specific elaborat de AFER care confirma acceptarea dispozitiilor adoptate de administratorul infrastructurii feroviare pentru indeplinirea cerintelor specifice necesare garantarii sigurantei circulatiei infrastructurii feroviare la nivelul proiectarii, intretinerii si exploatarii, inclusiv al intretinerii si exploatarii sistemului de control al traficului si de semnalizare ( OMT 101/2008)