ORGANISMUL NOTIFICAT FEROVIAR ROMÂN
ONFR

Acronime si abrevieri feroviare
K