ORGANISMUL NOTIFICAT FEROVIAR ROMÂN - AFER
AFER


Organismul Notificat Feroviar Român - ONFR

Sediul:


          Adresa:
Calea Grivitei, Nr.393, 010719, sector 1,
Bucuresti
Romania

Telefon:

Fax:
E-mail:
+4021.307.79.00
+4021.316.42.58
registratura@afer.ro