ORGANISMUL NOTIFICAT FEROVIAR ROMÂN
ONFR


Organismul Notificat Feroviar Român - ONFR

Sediul:


          Adresa:
Calea Grivitei, Nr.393
sector 1, Bucuresti
Romania

Telefon:
Fax:
+4021.307.79.00
+4021.316.42.58