ORGANISMUL NOTIFICAT FEROVIAR ROMÂN
ONFR


ERA

Agenția Europeană a Căilor Ferate - înființată pentru a ajuta la crearea unei zone feroviare integrate prin întărirea siguranței și interoperabilității.