AUTORITATEA DE SIGURANŢĂ FEROVIARĂ ROMÂNĂ

ASFR

English   Romana
 


Calea Grivitei, nr. 393, Sector 1
Telefon: 021-307.79.06
În baza notificării efectuate de  Ministerul Transporturilor, Agenţia Uniunii Europene pentru Căile Ferate a reînnoit numărul de referinţă al Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română - ASFR ca organism de certificare a entităţilor responsabile cu întreţinerea vagoanelor de marfă; noul număr de referinţă este RO/30/0018/0001, valabil în perioada 22.03.2018-21.03.2023.
Evaluarea MATRIX a României
Raport Preliminar întocmit de către Agenţia Feroviară Europeană (ERA)

Echivalarea tipurilor de instalaţii
conform OMT nr.1237/2016
BUN  VENIT
pe pagina web a
 
AUTORITĂŢII DE SIGURANŢĂ FEROVIARĂ ROMÂNĂ

Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR este organismul naţional răspunzător de sarcinile referitoare la siguranţa feroviară, în conformitate cu Legea nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară.
METODOLOGIA privind desfăşurarea activităţii de atestare profesională a personalului de specialitate din transportul feroviar, care face parte integrantă din Decizia nr. 28/20.04.2018 a Directorului ASFR. Intrare în vigoare: 02 mai 2018. Înlocuieşte Decizia nr. 68/2003 a Directorului General AFER

TEMATICĂ CADRU ŞI BIBLIOGRAFIA


METODOLOGIA privind desfăşurarea activităţii de atestare profesională a personalului de specialitate de la METROREX-SA, care face parte integrantă din Decizia nr. 43/21.06.2018 a Directorului ASFR. Intrare în vigoare: 22 iunie 2018. Înlocuieşte Decizia nr. 68/2003 a Directorului General AFERMETODOLOGIA de atestare a managerului de transport din punct de vedere al cunoaşterii reglementărilor naţionale şi internaţionale specifice organizării şi derulării activităţii de transport feroviar, respectiv pentru intermedierea activităţii de transport pe calea ferată

NOUTATI<> 09.04.2019 – În JOUE nr. 97/08.04.2019 s-a publicat REGULAMENTUL (UE) 2019/554 AL COMISIEI din 5 aprilie 2019 de modificare a anexei VI la Directiva 2007/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive și trenuri în sistemul feroviar comunitar. <>
SUNT DE ACORD
Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii aici