AUTORITATEA DE SIGURANŢĂ FEROVIARĂ ROMÂNĂ

ASFR

English   Romana
 


Calea Grivitei, nr. 393, Sector 1
Telefon: 021-307.79.06
În baza notificării efectuate de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Agenţia Uniunii Europene pentru Căile Ferate a reînnoit numărul de referinţă al Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română - ASFR ca organism de certificare a entităţilor responsabile cu întreţinerea vagoanelor de marfă; noul număr de referinţă este RO/30/0018/0001, valabil în perioada 22.03.2018-21.03.2023.
Evaluarea MATRIX a României
Raport Preliminar întocmit de către Agenţia Feroviară Europeană (ERA)

BUN  VENIT
pe pagina web a
 
AUTORITĂŢII DE SIGURANŢĂ FEROVIARĂ ROMÂNĂ

Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR este organismul naţional răspunzător de sarcinile referitoare la siguranţa feroviară, în conformitate cu Legea nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară.


G H I D al
AUTORITĂȚII DE SIGURANȚĂ  FEROVIARĂ ROMÂNĂ – ASFR

întocmit în conformitate cu prevederile din articolul 10 alineatul (3) litera (b) din DIRECTIVA (UE) 2016/798 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai 2016 privind siguranța feroviară și cu cerințele prevăzute la articolele 3 alineatul (8) și 5 alineatul (1) din REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/763 al Comisiei din 9 aprilie 2018 de stabilire a modalităților practice pentru emiterea certificatelor unice de siguranță pentru întreprinderile feroviare în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 653/2007 al Comisiei
NOTĂ: Se aplică după transpunerea Directivei (UE) nr. 2016/798 în legislaţia naţională


G H I D al
AUTORITĂȚII DE SIGURANȚĂ  FEROVIARĂ ROMÂNĂ – ASFR

întocmit în conformitate cu Capitolul V din DIRECTIVA (UE) 2016/797 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai 2016 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană, pentru autorizarea de tip şi/sau autorizarea introducerii pe piaţă a vehiculelor feroviare
NOTĂ: Se aplică după transpunerea Directivei (UE) nr. 2016/797 în legislaţia naţională

NOUTATI<> 06.01.2020: În MO nr. 1002/2019 s-a publicat OUG nr. 73/2019 privind siguranţa feroviară <>
SUNT DE ACORD
Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii aici