AUTORITATEA DE SIGURANŢĂ FEROVIARĂ ROMÂNĂ

ASFR

English   Romana
 
Calea Grivitei, nr. 393, Sector 1
Telefon: 021-307.79.06În baza notificării efectuate de  Ministerul Transporturilor, Agenţia Uniunii Europene pentru Căile Ferate a reînnoit numărul de referinţă al Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română - ASFR ca organism de certificare a entităţilor responsabile cu întreţinerea vagoanelor de marfă; noul număr de referinţă este RO/30/0018/0001, valabil în perioada 22.03.2018-21.03.2023.Evaluarea MATRIX a României
Raport Preliminar întocmit de către Agenţia Feroviară Europeană (ERA)

Echivalarea tipurilor de instalaţii
conform OMT nr.1237/2016
BUN  VENIT
pe pagina web a
 
AUTORITĂŢII DE SIGURANŢĂ FEROVIARĂ ROMÂNĂ

Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR este organismul naţional răspunzător de sarcinile referitoare la siguranţa feroviară, în conformitate cu Legea nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară.METODOLOGIA privind desfăşurarea activităţii de atestare profesională a personalului de specialitate care asigură pregătirea prin cursuri de calificare profesională / specializare / perfecţionare într-o ocupaţie specifică transportului feroviar, formarea profesională, autorizarea, evaluarea competenţelor profesionale generale / specifice ale personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, care face parte integrantă din Decizia nr. 28/20.04.2018 a Directorului ASFR

Intrare în vigoare: 02 mai 2018

Înlocuieşte Decizia nr. 68/2003 a Directorului General AFER
TEMATICĂ CADRU ŞI BIBLIOGRAFIANOUTATI<> 25.04.2018 – S-a publicat METODOLOGIA privind desfăşurarea activităţii de atestare profesională a personalului de specialitate care asigură pregătirea prin cursuri de calificare profesională/specializare/perfecţionare într-o ocupaţie specifică transportului feroviar, formarea profesională, autorizarea, evaluarea competenţelor profesionale generale/specifice ale personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei. <>