ORGANISMUL NOTIFICAT FEROVIAR ROMÂN
ONFR
GHIDURI

TSI Application Guide


Conformity assessment and EC verification

Ghid de aplicare a specificaţiilor tehnice de interoperabilitate (STI-uri) Anexa 2 – Evaluarea conformităţii şi verificarea „CE” - ERA/GUI/07-2011/INT v1.02 30 noiembrie 2012


Conformity assessment and EC verification. Guide for the application of Technical Specifications for Interoperability (TSIs) Annex 2 – Conformity assessment and ‘EC’ verification - ERA/GUI/07-2011/INT v1.02 30 November 2012


Guide d’application des spécifications techniques d’interopérabilité (STI) ANNEXE 2 - Évaluation de conformité et vérification «CE» - ERA/GUI/07-2011/INT v1.02 30 novembre 2012CR WAG TSI

Guide for the application of the CR WAG TSI - ERA/GUI/07-2011/INT v1.00 15 April 2013
 


Guide d’application de la STI WAG RC- ERA/GUI/07-2011/INT v1.00 15 avril 2013
CCS TSI

Guide for the application of the TSI for the Subsystems Control-Command and Signalling Track-side and On-board - ERA/GUI/07-2011/INT v2.0  12/06/2013
 


CR OPE TSI

Guide for the application of the CR OPE TSI - ERA/GUI/07-2011/INT v1.00 26 August 2011


Guide d’application de la STI OPE RC- ERA/GUI/07-2011/INT v1.00 27 février 2012CR NOI TSI

Guide for the application of the CR NOI TSI - ERA/GUI/07-2011/INT v1.01 03 December 2013


Guide d’application de la STI «Bruit» RC - ERA/GUI/07-2011/INT v1.01 03 décembre 2013CR LOC and PAS TSI

Guide for the application of the CR LOC&PAS TSI TSI - ERA/GUI/07-2011/INT v1.00 26 August 2011


Guide d’application de la STI LOC&PAS RC - ERA/GUI/07-2011/INT v1.00 27 février 2012CR INF TSI

Guide for the application of the CR INF TSI - ERA/GUI/07-2011/INT v1.00 26 August 2011


Guide d’application de la STI INF RC - ERA/GUI/07-2011/INT v1.00 27 février 2012CR ENE TSI

Guide for the application of the CR ENE TSI - ERA/GUI/07-2011/INT v1.00 26 August 2011


Guide d’application de la STI ENE RC - ERA/GUI/07-2011/INT v1.00 27 février 2012
General Part

Ghid pentru aplicarea specificațiilor tehnice de interoperabilitate (STI) - ERA/GUI/07-2011/INT v1.02 30 noiembrie 2012


Guide for the application of Technical Specifications for Interoperability (TSIs) - ERA/GUI/07-2011/INT v1.02 30 November 2012


Guide d’application des spécifications techniques d’interopérabilité (STI) - ERA/GUI/07-2011/INT v1.02 30 novembre 2012Status of Technical Specifications for Interoperability (TSI-s) - as of April 2014