ORGANISMUL NOTIFICAT FEROVIAR ROMÂN - AFER
AFER

Acronime si abrevieri feroviare
U
 
 
unitate de transport intermodal
containerele, cutiile mobile si semiremorcile care sunt folosite pentru transportul intermodal