ORGANISMUL NOTIFICAT FEROVIAR ROMÂN - AFER
AFER

Acronime si abrevieri feroviare
P
 
 
pagube importante
pagubele care pot fi evaluate imediat de organismul de investigare la un total de cel putin 2 milioane euro
 
 
panta
portiunea de linie de cale ferata inclinata fata de orizontala pe care vehiculele feroviare o parcurg, in sensul coborarii acesteia
 
 
parametri fundamentali
orice conditie de reglementare tehnica sau operationala care este critica pentru interoperabilitate si care face obiectul unei norme nationale de adoptare a deciziei Comisiei Europene, aprobata inaintea elaborarii proiectelor STI ( HG 850/2003)
 
 
parcurs de expediere
portiunea de linie cuprinsa intre primul vehicul din capul trenului ce se expediaza si semnalul de intrare al statiei din sensul opus pe directia de mers
 
 
parcurs de intrare
portiunea de linie care cuprinde aparatele de cale si liniile de legatura dintre acestea, de la primul macaz de intrare pana la marca de siguranta a liniei de primire amplasata in capatul pe unde intra trenul
 
 
parcurs de iesire
portiunea de linie care cuprinde aparatele de cale si liniile de legatura dintre acestea, de la marca de siguranta a liniei de iesire si pana la ultimul macaz inclusiv peste care trece trenul la iesirea din statie
 
 
parcurs de primire
portiunea de linie cuprinsa intre semnalul de intrare si semnalul de iesire sau portiunea de linie cuprinsa intre semnalul de intrare si marca de siguranta de la iesire a liniei pe care va fi primit trenul, cand aceasta linie nu are semnal individual de iesire
 
 
parcurs de manevra
portiunea de linii si macazuri pentru care au fost asigurate conditiile de siguranta circulatiei, necesara efectuarii unei operatiuni de manevra
 
 
parcursuri compatibile
parcursuri care se pot executa simultan, fara a periclita siguranta circulatiei
 
 
partida de manevra
formatie compusa din conducatorul de manevra si cel putin inca un agent autorizat pentru efectuarea manevrei
 
 
partida de tren
formatie compusa din cel putin mecanicul trenului si mecanicul ajutor sau seful de tren, respectiv alt agent autorizat pentru a executa functia de sef de tren;
in plus, pentru desfasurarea activitatii privind circulatia trenurilor si manevra, trenul poate fi deservit si de alt personal autorizat
 
 
plan de manevra
dispozitie scrisa sau verbala transmisa conducatorului manevrei de catre IDM sau operatorul de manevra, prin care se stabilesc operatiile de manevra ce urmeaza a fi executate precum si conditiile de efectuare a acestora
 
 
plan de rulare
planul perpendicular pe axa geometrica longitudinala a osiei, situat la distanta de 750 mm de mijlocul osiei, pentru osiile de ecartament normal (Osia montata/R.Talamba, M.Stoica-Editura ASAB, 2005)
 
 
plan meridian
orice plan care contine axa geometrica longitudinala a osiei (Osia montata/R.Talamba, M.Stoica-Editura ASAB, 2005)
 
 
post de macazuri
post deservit de unul sau mai multi agenti care manipuleaza macazurile aflate intr-o anumita zona din incinta statiei si care serveste la efectuarea circulatiei trenurilor si manevra vehiculelor feroviare
 
 
portiune de linie slabita
portiunea de linie care impune circulatia trenurilor cu viteza redusa fata de cea prevazuta in livretul cu mersul trenurilor
 
 
procent de masa franata
masa exprimata in tone necesara a fi franata ce revine fiecarei 100 tone din masa bruta a trenului, pentru asigurarea opririi trenului pe drumul de franare stabilit (I 250/2005)
 
 
produs feroviar
orice sistem, subsistem, ansamblu, organ, component sau program de calculator destinat materialului rulant, caii de rulare, semnalizarii feroviare, alimentarii cu energie electrica, controlului si comenzii circulatiei feroviare, instalatiilor de mentenanta sau avind legatura cu mai multe dintre aceste elemente (OMT 290/2000)
 
 
produse feroviare critice
produse necesare pentru realizarea  activitatilor de construire modernizare, reparare si de intretinere a materialului rulant si a infrastructurii feroviare ,cu respectarea cerintelor privind siguranta circulatiei si securitatea transportului, calitatea serviciilor, sanatatea oamenilor si protectia mediului in transportul feroviar si cu metroul (OMT 290/2000)
 
 
profil de rulare
conturul periferic al unei roti intr-un plan meridian al osiei montate (Osia montata/R.Talamba, M.Stoica-Editura ASAB, 2005)
 
 
punct de sectionare
amenajare constand din dispozitiv de linii, constructii si instalatii sau parti componente ale unei instalatii (semnale luminoase BLA) care determina capacitatea de circulatie; doua puncte de sectionare delimiteaza distanta pe care nu trebuie sa se gaseasca in acelasi timp decat un singur tren
 
 
punere in functiune
actiunea ce are loc in momentul primei utilizari a unui produs, in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene (Legea 608/2001)