ORGANISMUL NOTIFICAT FEROVIAR ROMÂN - AFER
AFER


Avizare documentatie tehnica pentru MR, Infrastructura si Instalatii


Modele documente

Precizări: Având în vedere că fiecare standard internaţional sau alt document publicat de ISO sau IEC  fac obiectul unei revizuiri sistematice la 5 ani (conform ISO/IEC Directives, Part 1-Consolidate ISO  Supplement - Procedure for the technical work-ediţia 13,2022) pentru a determina dacă acesta ar trebui confirmat, revizuit, modificat sau retras, specificaţiile tehnice pentru produse/servicii(lucrări) feroviare vor fi revizuite la o perioadă de maxim 5 ani.


Documente specifice


Procedura specifica PS 3000-02 – Avizarea documentatiei tehnice, editia in vigoare, conform: