ORGANISMUL NOTIFICAT FEROVIAR ROMÂN - AFER
AFER

Inregistrarea vehiculelor feroviare

INFORMARE

Începând cu data de 05.05.2022, ONFR a reluat activitatea de înregistrare a vehiculelor feroviare în Registrul European al Vehiculelor (REV), în conformitate cu prevederile Deciziei de punere în aplicare (UE) 2018/1614 a Comisiei.
Solicitările privind înregistrarea vehiculelor feroviare vor fi depuse de către terţi numai prin intermediul platformei software a Registrului European al Vehiculelor (REV) gestionată de Agenţia Uniunii Europene pentru Căile Ferate, la următorul link: https://evr.era.europa.eu
Informaţii privind Registrul European al Vehiculelor (REV), inclusiv cadrul de reglementare, manualul de utilizare, ghidul de aplicare sau modul de obţinere al codului de organizaţie, pot fi obţinute prin accesarea următorului link: European Vehicle Register (EVR) | European Union Agency for Railways (europa.eu)


Documente necesare


Metodologia de aplicare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2018/1614 a Comisiei din 25 octombrie 2018 de stabilire a specificațiilor pentru registrele vehiculelor menționate la articolul 47 din Directiva (UE) 2016/797 a Parlamentului European și a Consiliului și de modificare și abrogare a Deciziei 2007/756/CE a Comisiei
Metodologia privind înregistrarea vehiculelor feroviare care nu intră sub incidența Deciziei de punere în aplicare (UE) 2018/1614 a Comisiei din 25 octombrie 2018 de stabilire a specificațiilor pentru registrele vehiculelor menționate la articolul 47 din Directiva (UE) 2016/797 a Parlamentului European și a Consiliului și de modificare și abrogare a Deciziei 2007/756/CE a Comisiei


Formularul standard RMR


Documente specifice


Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1614 a comisiei din 25 octombrie 2018 de stabilire a specificațiilor pentru registrele vehiculelor menționate la articolul 47 din Directiva (UE) 2016/797 a Parlamentului European și a Consiliului și de modificare și abrogare a Deciziei 2007/756/CE a Comisiei și formularul electronic standard pentru înregistrarea vehiculelor feroviare


Directiva (UE) 2016/797 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai 2016 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană


Hotărârea Guvernului nr. 108/04.02.2020 privind interoperabilitatea sistemului feroviar


OMTI nr. 351/07.05.2021 privind măsuri pentru punerea în aplicare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2018/1614 a Comisiei din 25 octombrie 2018 de stabilire a specificațiilor pentru registrele vehiculelor menționate la articolul 47 din Directiva (UE) 2016/797 a Parlamentului European și a Consiliului și de modificare și abrogare a Deciziei 2007/756/CE a Comisiei