ORGANISMUL NOTIFICAT FEROVIAR ROMÂN
ONFR

Inregistrarea vehiculelor feroviare

Documente necesare


METODOLOGIE privind aplicarea Deciziei 2007/756/CE a Comisiei din 9 noiembrie 2007 de adoptare a unei specificații comune a registrului național al vehiculelor prevăzut la articolul 14 alineatele (4) și (5) din Directivele 96/48/CE și 2001/16/CEDocumente specifice


Decizia 2011/107/UE a Comisiei, de modificare a Deciziei 2007/756/CE de adoptare a unei specificații comune a registrului național al vehiculelor

Procedura specifica PS 3020-3 – Înregistrarea vehiculelor feroviare