ORGANISMUL NOTIFICAT FEROVIAR ROMÂN - AFER
AFER

Autorizări tehnice vehicule feroviare

Documente necesare
Metodologia privitoare la aplicarea prevederilor Art. 6 din Anexa nr. 1 a OMTI nr. 2010/2023 pentru aprobarea Normelor privind verificarea tehnică a vehiculelor feroviare care circulă pe căile ferate din RomâniaModelul de cerere pentru obţinerea autorizaţiei


Modelul de cerere pentru verificarea eliminării neconformităţilor


Modelul de cerere pentru verificare după efectuarea de încercări


Documente specifice


OMTI nr. 2010/2023 pentru aprobarea Normelor privind verificarea tehnică a vehiculelor feroviare care circulă pe căile ferate din România.