ORGANISMUL NOTIFICAT FEROVIAR ROMÂN - AFER
AFER

Avize tehnice

Documente necesare
Metodologia privitoare la aplicarea prevederilor Art. 25 din Anexa nr. 1 a OMTI nr. 2100/2023 pentru aprobarea Normelor privind acordarea avizului tehnic pentru materialul rulant care a depăşit durata normală de funcţionare/durata de serviciuModelul de cerere pentru obtinerea avizului tehnic


Modelul de cerere pentru evaluarea tehnică finală


Modelul de cerere pentru verificarea eliminării neconformităţilor


Documente specifice


OMTI nr. 2100/2023 pentru aprobarea Normelor privind acordarea avizului tehnic pentru materialul rulant care a depăşit durata normală de funcţionare/durata de serviciu.