ORGANISMUL NOTIFICAT FEROVIAR ROMÂN
ONFR

Avize tehnice


Documente specifice


Procedura specifica PS 3020-2 – Acordarea avizului tehnic vehiculelor feroviare care au depasit durata normala de functionare/durata de serviciu.